Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Návrh Dodatku č.6 k VZN "Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom stravovacom zariadení"

 23.11.2022