Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Súčasnosť

Erb obce

Erb obce je možné vidieť na ružovom kamennom štíte v parku pri kaštieli. Farebné prevedenie erbu je nekonečný zlatý uzol na červenom podklade, z ktorého vychádza strieborný kríž s trojlístkovým hrotom. Tento erb sa pôvodne objavil na pečati obce z 18. storočia. V erboch obcí je nekonečný uzol pomerne vzácnym symbolom, ktorý odkazuje na nekonečnosť a kontinuitu a z neho vyrastajúci kríž predstavuje stálosť kresťanských hodnôt. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v zbierke mestských a obecných pečatí v Krajinskom archíve v Budapešti.

   

Na pečati s kruhopisom BODROK SZERDA HELY je ako znamenie vyobrazený nekonečný uzol a na ňom latinský kríž. Nekonečný uzol je v obecnej a mestskej heraldike pomerne ojedinelý symbol znamenajúci nekonečnosť, stálosť, kontinuitu a pod.

 
 

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 3/7, červenej 1/7 a žltej 3/7. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
 

Streda nad Bodrogom je obec na juhovýchodnom Slovensku, na úpätí Zemplínskych vrchov, v najjužnejšej časti Východoslovenskej nížiny a Trebišovského okresu, ako aj oblasti Medzibodrožia v regióne Zemplín. Nadmorská výška v strede obce je 101  m.n.m., v chotári 94 – 273 m.n.m. Rovinný chotár v území zaplavovanom Bodrogom má množstvo mŕtvych ramien, z ktorých niektoré vytvárajú jazerá.

Katastrálne územie obce hraničí  s katastrálnymi územiami obcí Malý Kamenec, Somotor, Zemplín, Viničky, Klin nad Bodrogom a Maďarskou republikou. Obec je vzdialená od okresného mesta Trebišov 40 km, najbližším mestom je Kráľovský Chlmec, vzdialený 25 km. Obec má v súčasnosti 2 383 obyvateľov.

Názov Streda nad Bodrogom dostala obec aj na základe skutočnosti, že cez severnú časť obce preteká rieka Bodrog. Bodrog vzniká sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne. Je pravým prítokom rieky Tisa. Hranicu s Maďarskom prekračuje blízko obcí Klin nad Bodrogom a Borša. Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou vodnou cestou ,je splavná väčšími loďami, podľa vodného stavu dosahuje hĺbku 2 -5 m.

V obci sa nachádza železničná stanica z ktorej vlaky dopravujú cestujúcich až do Košíc a okolia. Takisto má miestnu autobusovú dopravu v obci ako aj do okolitých obcí a miest. Dopravu zabezpečuje v obci aj Taxi služba.

Významnou dominantou obce je barokový kaštieľ Vécseyovcov, ktorý bol postavený v roku: 1 700. Vécseyovci v ňom bývali až do roku: 1945. V súčasnosti v ňom sídli Obecný úrad. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy kaštieľa. Nachádza sa v príjemnom prostredí, ktorého je súčasťou aj park. Ďalším historickým objektom je barokový kaštieľ Oroszovcov, v ktorom sa po rekonštrukcii zriadil Dom dôchodcov.

Obec je zaujímavá aj z turistického hľadiska nakoľko sa tu nachádza Národná prírodná rezervácia Tajba chránená Krajinná oblasť Latorica. Pri mŕtvom ramene Bodrogu sa nachádza vynovená výhliadková veža z ktorej je možné pozorovať kolóniu vtáctva v ich prirodzenom prostredí. Ďalšou zaujímavosťou pre turistickú verejnosť je možnosť ubytovať sa v Penzióne Damaskus. Okolie Stredy nad Bodrogom ponúka cyklistom dobré podmienky s možnosťou dostať sa do Maďarska do obce Pácin.  Za kultúrne pamiatky sa považujú aj tri kostoly v obci: Rímskokatolícky, Gréckokatolícky a Reformovaný ku ktorým patria aj cintoríny. V minulom roku bola odovzdaná do užívania vynovená Hasičská stanica a nové Hasičské auto ku skvalitneniu služieb pre obyvateľstvo a snažíme sa ďalej rozširovať stanicu a jej priestory.

V obci pracujú aj rôzne organizácie a združenia. Nachádza sa tu Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ku ktorej patrí aj školská jedáleň s vynovenou strechou, ktorá bola realizovaná v auguste 2018, Materská škôlka v ktorej bola v roku 2018 zahájená rekonštrukcia jedálne, ktorá bola realizovaná  zo štátnej dotácie a vlastného finančného podielu obce a Centrum voľného času Sv. Lukáša. V obci sa nachádzajú Zdravotné strediská pre deti a mládež, Obvodné ambulancie pre dospelých, Zubná ambulancia a ambulancia Duševnej Harmónie.

Úrady:

OBECNÝ ÚRAD, ÚRAD SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY, KULTÚRNE STREDISKO.

Verejné služby:

Polícia, Pošta, Hasiči, Zdravotnícke zariadenia, Lekárne, Knižnica, Kultúrno Informačné centrum-kontakty:  +421 56 63 73 006.  Email: kicsnb@centrum.sk, Bankomat.

V obci pracujú nasledovné organizácie:

Dobrovoľný Hasičský zbor, Futbalový klub TJ –ŠM,RESTART – Streda nad Bodrogom, Miestna organizácia Rybárskeho zväzu, Miestny spolok ČK, Slovenský zväz včelárov ZO Streda nad Bodrogom, Obecný stolnotenisový klub.

Doprava:

Železničná stanica, Miestna autobusová doprava aj do okolitých miest a obcí,

TAXI služba- tel. kontakt- +421 944 551 883, +421 908 020 645

Potraviny:

COOP Jednota, Milk-Agro, Fresh, NONSTOP Rozličný tovar a Záložňa

Rozličný tovar:

Alfa Csaba Tóth,  DIVES HORTUS – Záhradkárstvo, kvetinárstva,  Stavebniny, Pohrebná služba, Galantéria, , Salón krásy, Konfekcia a Textil, Majster studní, Strešné krytiny, Ázijské centrum, Mäso a mäsové  výrobky , Autoopravovňa, Autosúčiastky.

Ak to zhrnieme môžeme povedať že naša obec je pripravená na vážny rozvoj nakoľko podmienky sú dané aby sa ďalej rozvíjala dobrým smerom ku spokojnosti občanov, ktorí môžu byť na našu obec právom hrdí.