•  
  •  
  • EN

Súčasnosť

Streda nad Bodrogom je obec na juhovýchodnom Slovensku, na úpätí Zemplínskych vrchov, v najjužnejšej časti Východoslovenskej nížiny a Trebišovského okresu, ako aj oblasti Medzibodrožia v regióne Zemplín. Nadmorská výška v strede obce je 101  m.n.m., v chotári 94 – 273 m.n.m. Rovinný chotár v území zaplavovanom Bodrogom má množstvo mŕtvych ramien, z ktorých niektoré vytvárajú jazerá.

Katastrálne územie obce hraničí  s katastrálnymi územiami obcí Malý Kamenec, Somotor, Zemplín, Viničky, Klin nad Bodrogom a Maďarskou republikou. Obec je vzdialená od okresného mesta Trebišov 40 km, najbližším mestom je Kráľovský Chlmec, vzdialený 25 km. Obec má v súčasnosti 2 383 obyvateľov.

Názov Streda nad Bodrogom dostala obec aj na základe skutočnosti, že cez severnú časť obce preteká rieka Bodrog. Bodrog vzniká sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne. Je pravým prítokom rieky Tisa. Hranicu S Maďarskom prekračuje blízko obcí Klin nad Bodrogom a Borša. Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou vodnou cestou ,je splavná väčšími loďami, podľa vodného stavu dosahuje hĺbku 2 -5 m.

V obci sa nachádza železničná stanica z ktorej vlaky dopravujú cestujúcich až do Košíc a okolia. Takisto má miestnu autobusovú dopravu v obci ako aj do okolitých obcí a miest. Dopravu zabezpečuje v obci aj Taxi služba.

Významnou dominantou obce je barokový kaštieľ Vécseyovcov, ktorý bol postavený v roku: 1 700. Vécseyovci v ňom bývali až do roku: 1945. V súčasnosti v ňom sídli Obecný úrad. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy kaštieľa. Nachádza sa v príjemnom prostredí, ktorého je súčasťou aj park. Ďalším historickým objektom je barokový kaštieľ Oroszovcov, v ktorom sa po rekonštrukcii zriadil Dom dôchodcov.

Obec je zaujímavá aj z turistického hľadiska nakoľko sa tu nachádza Národná prírodná rezervácia Tajba chránená Krajinná oblasť Latorica. Pri mŕtvom ramene Bodrogu sa nachádza vynovená výhliadková veža z ktorej je možné pozorovať kolóniu vtáctva v ich prirodzenom prostredí. Ďalšou zaujímavosťou pre turistickú verejnosť je možnosť ubytovať sa a navštíviť reštauráciu Báró s miestnymi špecialitami. Okolie Stredy nad Bodrogom ponúka cyklistom dobré podmienky s možnosťou dostať sa do Maďarska do obce Pácin.  Za kultúrne pamiatky sa považujú aj tri kostoly v obci: Rímskokatolícky, Gréckokatolícky a Reformovaný ku ktorým patria aj cintoríny. V minulom roku bola odovzdaná do užívania vynovená Hasičská stanica a nové Hasičské auto ku skvalitneniu služieb pre obyvateľstvo a snažíme sa ďalej rozširovať stanicu a jej priestory.

V obci pracujú aj rôzne organizácie a združenia. Nachádza sa tu Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ku ktorej patrí aj školská jedáleň s vynovenou strechou, ktorá bola realizovaná v auguste tohto roku, Materská škôlka v ktorej bola tohto roku zahájená rekonštrukcia jedálne, ktorá bola realizovaná  zo štátnej dotácie a vlastného finančného podielu obce a Centrum voľného času Sv. Lukáša. V obci sa nachádzajú Zdravotné strediská pre deti a mládež, Obvodné ambulancie pre dospelých, Zubná ambulancia a ambulancia Duševnej Harmónie.

Úrady:

OBECNÝ ÚRAD, ÚRAD SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY, KULTÚRNE STREDISKO.

Verejné služby:

Polícia, Pošta, Hasiči, Zdravotnícke zariadenia, Lekárne, Knižnica, Kultúrno Informačné centrum-kontakty:  +421 56 63 73 006.  Email: kicsnb@centrum.sk, Bankomat.

V obci pracujú nasledovné organizácie:

Dobrovoľný Hasičský zbor, Futbalový klub TJ –ŠM,RESTART – Streda nad Bodrogom, Miestna organizácia Rybárskeho zväzu, Miestny spolok ČK, Slovenský zväz včelárov ZO Streda nad Bodrogom, Obecný stolnotenisový klub.

Doprava:

Železničná stanica, Miestna autobusová doprava aj do okolitých miest a obcí,

TAXI služba- tel. kontakt- +421 944 551 883, +421 908 020 645

Potraviny:

COOP Jednota, Milk-Agro, Fresh, NONSTOP Rozličný tovar a Záložňa

Rozličný tovar:

Alfa Csaba Tóth,  DIVES HORTUS – Záhradkárstvo, kvetinárstva,  Stavebniny, Pohrebná služba, Galantéria, , Salón krásy, Konfekcia a Textil, Majster studní, Strešné krytiny, Ázijské centrum, Mäso a mäsové  výrobky , Autoopravovňa, Autosúčiastky.

Ak to zhrnieme môžeme povedať že naša obec je pripravená na vážny rozvoj nakoľko podmienky sú dané aby sa ďalej rozvíjala dobrým smerom ku spokojnosti občanov, ktorí môžu byť na našu obec právom hrdí.

 

REALIZÁCIE

Rekonštrukcia strechy na budove kaštieľa Vécseyovcov v obci Streda nad Bodrogom

Budova bola naposledy rekonštruovaná v rokoch 1978-1983, po ktorej sa stala ozdobou našej obce. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza Obecný úrad, Matrika, Spoločný stavebný úrad, ako aj vlastivedná izba, kde je prezentovaná história obce.

Nakoľko od poslednej rekonštrukcie uplynulo už vyše 30 rokov, túto skutočnosť už  bolo badať aj na samotnej budove. Najväčší problém však robila strecha budovy kaštieľa, ktorá bola zhotovená zo štvorcovej eternitovej krytiny. Po obhliadke uvedenej strechy, ako aj samotnej strešnej drevenej konštrukcie viacerými odborníkmi bolo jednoznačne zistené, že problém bol v eternitovej strešnej krytine,  ktorá prepúšťala vodu.  Ich odporúčanie bolo jednoznačné, a to čím skôr túto krytinu prekryť iným vhodným materiálom. Nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku,  z tohto dôvodu využijúc všetky dostupné možnosti k dosiahnutiu čím rýchlejšej opravy strechy obec požiadala Ministerstvo kultúry SR o dotáciu na obnovu strechy, kde bolo priznaných 15 000,- €. Samotný rozpočet na obnovu tejto strechy predstavovala sumu 38 270,12 €.

Dobrovoľní darcovia z obce Streda nad Bodrogom, ktorí prispeli k rekonštrukcii strechy kaštieľa:

Zoltán Mento, darovaná suma 1 000,- €

Dionýz Balla, darovaná suma 200,- €

Ladislav Bodnár, darovaná suma 100,- €

Tibor Czuľba, darovaná suma 100,- €

Magdaléna Kačiková, darovaná suma 50,- €