Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rímskokatolická

Rímskokatolícky kostol Karmelskej Panny Márie  sa spomína už v 2. tretine 13 storočia z roku 1329. Od 2.polovice 16.storočia bola budova až do konca 17.storočia v rukách kalvínskej cirkvi. Pôvodný kostol nemal vežu ktorá neskôr v r:1800 bola dostavaná a vtedy bola postavená aj sakristia. Stavbu dal upraviť barón Vécsey František v r:1931-1936. Jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria bol pôvodne typom tzv.panského kostola s emporou. Barokovo-klasitistická veža je ukončená vysokou ihlancovou strechou. Na zadnej strane presbytéria je predstavaný vchod do krypty rodu Vécseyovcov. Celá stavba je zakončená trojuholníkovým tympanómom. Nástenná maľba presbytéria je z konca 19.storočia. Bočný oltár Ježišovho srdca je zo začiatku 20.storočia.
V súčastnosti v kostole slúži farár  Alfréd VRANAI.


Kurátormi sú:
Došová Terézia
Čebreňáková Paulina
Tóth Alexander
Fedorka Štefan
Urbančik Štefan
Varga Ján
Durbák Ladislav
Szerdahelyi Alexander
Haminda Marián
Sviatočný odpust sa koná každoročne 16. júla.