Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Naša obec

Chotár obce leží v nadmorskej výške 99-273 m, v južnej časti Východoslovenskej nížinyna juhovýchodnom úpätí Zemplínskych vrchov. Rovinný chotár v záplavovom území rieky Bodrog má množstvo mŕtvych ramien, z ktorých sa vytvorili jazerá.

 
Pozoruhodná je štátna prírodná rezetvácia TAJBA, ktorú tvorí mŕtve rameno Bodrogu s močiarmi a asociáciami rastlín a živočíchov na ploche 27,36 ha. Tajba bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu 25.mája 1966. Z rastlinných spoločenstiev tu prevláda pálka širokolistá, steblovka vodná, trsť obyčajná a iné. Z chránených je potrebné spomenúť lekno biele, leknica žltá, leknovec štítnatý, rezavka aloovitá a kotvica plávajúca. Raritou je výskyt moruše rastúcej na okraji močiara, je to zriedkavý prípad výskytu moruše vo voľnej prírode. Pre rezerváciu je charakteristický výskyt vzácnej korytnačky močiarnej a vzácnych druhov vodného vtáctva, ako je napr. čajka smejivá, kaňa močiarna, volavka purpurová, bučiačik obyčajný a iné. Rezervácia je vzácnou ukážkou posledných zvyškov významných močiarov Východoslovenskej nížiny.
 

Zaujímavé je chránené biologické nálezisko Tarbucké piesky, ktoré predstavuje neporušenú pieskovú dunu v údolí kopca Tarbucka. Viažu sa na ňu osobitné druhy rastlín, napr. endemit východoslovenských pieskov kostrava Margittaiova, skorocel indický, kochia vlnokvetá, klinček neskorý a iné.


 

Ubytovanie

Penzion Damaskus

Kontakty:

+421 905 871 960+421 905 645 548

 

 


Stravovanie

Pizzéria Familia

Tel: +421 915 204 520

Prírodné bohatstvo obce

Pozoruhodná je štátna prírodná rezervácia TAJBA, ktorú tvorí mŕtve rameno Bodrogu s močiarmi a asociáciami rastlín a živočíchov. Bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu v r. 1966.

 

Pre rezerváciu je charakteristický výskyt vzácnej korytnačky močiarnej, ktorej výskyt  v Európe je jedinečný iba u nás ako aj  vzácnych druhov vodného vtáctva. Rezervácia je vzácnou ukážkou posledných zvyškov významných močiarov Východoslovenskej nížiny.

Zaujímavé je chránené biologické nálezisko Tarbucké piesky, ktoré predstavuje neporušenú pieskovú dunu v údolí kopca Tarbucka. Viažu sa na ňu osobitné druhy rastlín, napr. endemit východoslovenských pieskov kostrava Margittaiova, skorocel indický, kochia vlnokvetá, klinček neskorý a iné.Turistické možnosti

Rozhľadňu určenú na pozorovanie vtáctva vybudovala Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife/ zrekonštruovali ju pri mŕtvom ramene Bodrogu z ktorej  môžu turisti a návštevníci  pozorovať vodné vtáctvo a živočíchy žijúce v tejto oblasti. Na veži je umiestnená informačná a orientačná tabuľa s mapou.

 


Vyhliadkové lety


Cykloturizmus

Pre cykloturistov sú k dispozícií cyklistické trasy smerom do Maďarska Pácin a Karos


Plavba po Bodrogu

www.lumixtrade.sk/vyletne-plavby/

Tel:  +421 907 672240

Kolkáreň

Pre spríjemnenie Vášho športového zážitku a voľných chvíľ Vás srdečne uvítame v kolkárni našej obce Streda nad Bodrogom.

S možnosťou prenajať si priestory Bistra – Kolkárne s kapacitou 25 miest na sedenie na súkromné ako aj na firemné akcie.

Tel. kontakt: +421 901 713 925