Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Návrh dodatku č. 6 k VZN obce „Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce"

 23.11.2022