Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kultúra

ROK 2022

DEŇ DÔCHODCOV - 30.09.2022

                                                            ,, Mesiace a roky ubiehajú, sú stále vzdialenejšie,

                                                               ale krásna chvíľa presvetľuje celý život.

                                                              Okamih nepodlieha času! "

                                                                                                                       / Voltaire /

                      

Je to už dlhoročná tradícia, že sa raz za rok zídeme, aby sme vyjadrili svoju vďaku, úctu a lásku tým, ktorí medzi nami trávia svoje dôchodkové odpracované roky. Každý dôchodca túži po oddychu, veď svojím úsilím nám vytvorili bezpečné zázemie do budúcna aby sme mali ľahší život. V celej Európe oslavujú Deň dôchodcov a ani my sme na tento významný deň nezabudli.

Aj tento rok obecné zastupiteľstvo zorganizovalo pre našich seniorov slávnostné popoludnie,počas ktorého sa im snažíme preukázať našu úctu a poďakovanie. Toto popoludnie sa konalo 30.septembra 2022 v miestnom kultúrnom stredisku s pohostením a príjemným kultúrnym programom, ktorý začal slávnostným príhovorom starostu obce. Privítal všetkých prítomných ako aj predstaviteľov našich cirkví a ďalších hostí pána Ing. Róberta Suju, kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja spolu s jeho tímom. Po jeho príhovore predniesla krásnu báseň vedúca kultúrneho strediska a zaželala všetkým príjemnú zábavu o ktorú sa postarala hudobná skupina ,,ILONA SOLO “. V jej repertoári odzneli rôzne známe šlágre a mnohí z prítomných sa pridali svojím spevom.

Všetkým našim seniorom želáme do budúcna veľa, veľa zdravia, optimizmu do života a veľa lásky od svojich najbližších!

Veríme, že sa každý prítomní dobre zabavil a bude mať na toto slávnostné popoludnie pekné spomienky.

Fotogaléria:

https://www.stredanadbodrogom.sk/index.php?id=28&gi=107


 

VI. STREDANSKÉ LETO - 16.07.2022

Leto je v plnom prúde a víkendy patria oddychu a zábave na rôznych podujatiach medzi ktoré sa zaraďujú aj dni obcí a miest, na ktorých sa známi, rodiny a priatelia stretávajú, aby si oddýchli a na chvíľu zabudli na každodenné starosti. Obec Streda nad Bodrogom dňa 16. júla 2022 usporiadala deň obce pod názvom ,, VI. Stredanské leto“ v miestnom parku pri kaštieli. Po slávnostnom príhovore starostu odštartoval kultúrny program plný hudby a zábavy. Na javisku sa vystriedali hostia z Maďarska, popové duo ,, Josh a Betty“, spevák ,,Roberto“, diskdžokej a rapper Attila Béres – DR BRS a počas zvyšku večera prítomných zabávala skupina  ,, Jimmy Band “. Už počas dopoludnia začali variť chutné jedlá zamestnanci obce, Volejbalový klub, miestny Vinohradnícky spolok , Spoločnosť Tavi-Klub ako aj  Motorkársky zväz pre deti a mládež. Občania obce mali možnosť ochutnať rôzne jedlá a osviežiť sa chladenými nápojmi, ktoré ponúkali  bufety miestnych prevádzkárov  . Nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré boli pripravené skákacie hrady, tvarovanie balónikov, cukrová vata, maľovanie na tvár a mega bubliny. Návštevníci akcie si mohli prezrieť aj uličku remeselníkov s možnosťou  zakúpiť si niektorý ich výrobok. Všetci prítomní si užili krásne pohodové popoludnie v kruhu rodín, známych a priateľov až do 22.00 hodiny kedy sa brána kaštieľa zatvorila.

Fotogaléria:

 

https://www.stredanadbodrogom.sk/index.php?id=28&gi=106

 


STRETNUTIE OBCÍ – 25.06.2022

Obec Streda nad Bodrogom v spolupráci so zástupcami  regiónov strednej Európy dňa 25.06.2022 usporiadala Stretnutie obcí – gastro festival s ochutnávkou tradičných jedál zo Srbska, Rumunska, Maďarska a Slovenska. Záujemci ochutnávali rôzne jedlá typické danej krajiny. Cenu za najchutnejšie jedlo prevzal tím zo Srbska.

Súčasťou podujatia bol tanec, zábava a ulička remesiel. Pre deti boli pripravené skákacie hrady a maľovanie na tvár. Počas kultúrneho programu vystúpili deti Základných škôl a Miroslav Sýkora, ktorý počas celej akcie poskytoval hudobný podtón.

Ďakujeme všetkým účastníkom festivalu za chutné jedlá a dobrú náladu!

Fotogaléria:

https://www.stredanadbodrogom.sk/index.php?id=28&gi=105


DEŇ MATIEK - 15.05.2022

V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Každý rok si pripomíname deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek. To sladké a prosté slovíčko „mama“ znie tak dôverne a blízko. Zaznie z ústočiek malého dieťatka ako prvé slovíčko. Jeho zmysel je mu úplne jasný aj vtedy, ak význam iných slov ešte nepozná. Veď jeho mama je prvá veľká istota, ktorú v živote má.

Materinskú lásku snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť.

Obec Streda nad Bodrogom si pripomenulo tento sviatok kultúrnym programom dňa 15.05.2022 v miestnom kultúrnom dome. Po slávnostnom príhovore starostu nasledoval program detí z materskej škôlky a základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Svojou kyticou spevu, tanca a poézie vytvorili nádhernú atmosféru a vyčarovali na tvárach svojich mamičiek a babičiek úsmevy šťastia. Deti sa týmto programom poďakovali za ich lásku a starostlivosť, za ktoré je príliš málo každé milé slovo či kvietok. Najdôležitejšie tri slová ako vďaka, láska a vďačnosť symbolizujú nesmiernu vďaku, ktorá zohreje srdcia každej matky!

Fotogaléria:

https://www.stredanadbodrogom.sk/index.php?id=28&gi=104


VYSTÚPENIE TANEČNÉHO DIVADLA IFJÚ SZÍVEK - 14. mája 2022

Tanečné divadlo Ifjú Szívek je jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života maďarov na Slovensku. Najväčším prínosom  je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry strednej Európy ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Významnú časť práce venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby maďarov na Slovensku.

Tanečná inscenácia Autentika - Vlastný materiál poskytol divákom komplexný obraz tradičnej tanečnej a hudobnej kultúry národov a národností žijúcich na území Slovenska. Analyzuje a inovatívne spracováva tradície maďarského národa použitím obrovského množstva poznatkov, ktoré nadobudli za posledné storočie počnúc od prvých výskumných zbierok Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya z oblasti Ponitria.

Obecná samospráva v Strede nad Bodrogom dňa 14.05.2022 v miestnom kultúrnom dome usporiadala predstavenie tanečného divadla ,,Ifjú Szívek“ v rámci projektu ,,Hosťovanie národnostných skupín“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Predstavenie sa začalo o 18.00 hodine.

Po úvodných slovách starostu, ktorý privítal našich hostí ako aj obecenstvo sa začalo predstavenie účinkujúcich v krásnych krojoch.

Publikum bolo uchvátené rôznorodosťou tancov, a spevom účinkujúcich, a odmenilo ich neutíchajúcim  potleskom. Hodinové predstavenie bolo neopakovateľným umeleckým zážitkom pre všetkých prítomných a bolo cťou vidieť tanečné divadlo s dlhoročnými  skúsenosťami účinkujúcich, ktorí sú prevažne mladí ľudia, študenti vysokých škôl ako aj aktívnymi sprostredkovateľmi, učiteľmi ľudového tanca.

Tento nádherný umelecký zážitok nás potešil a veríme že v budúcnosti ich opäť privítame.

Fotogaléria:

https://www.stredanadbodrogom.sk/index.php?id=28&gi=103


FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN - 24. apríla 2022

Ľudová nôta je plná života, maďarské ľudové piesne sú nástrojom duševného rozkvetu. Zhmotňuje v sebe ľudské pocity a myšlienky. Národný jazyk sa uchováva vďaka ľudovej nôte a stalo sa už tradíciou odovzdávať ho obecenstvu na rôznych hudobných festivaloch. Ľudová hudba sa považuje za rozkvitnuté  kvety národnej kultúry, ktoré v neskutočnej harmónii očarujú širokú verejosť.

Na základe úspechov z predchádzajúcich festivalov ľudovej hudby sa naša obec rozhodla v poradí už piaty krát usporiadať Festival ľudovej hudby národnostných menšín dňa 24. apríla 2022 v miestnom kultúrnom dome so začiatkom o 15:00 hodine. Na javisku sme mohli opäť privítať kapelu známeho prímáša Balogh Zoltána z Miškovca, ktorá sprevádzala účinkujúcich počas celého večera. Niektorí z nich sú už stálymi hosťami týchto večerov. Menovite vystúpili títo umelci: Dr. Buta Árpád, Dócs Péter a Kalina Enikő, Farkas Rozália, Szabó Lajos, Jurász Jozef ktorý je občanom našej obce a Vigh Ibolya. Po prvých tónoch kapely z Miškovca starosta privítal našich hostí a obecenstvo, a zaželal všetkým príjemný umelecký zážitok. Následne sa slova ujal šarmantný a zábavný moderátor Pölös János, ktorý svojím vtipným vystupovaním zabával obecenstvo počas celého programu. Počas vystúpenia bolo cítiť neskutočnú silu ľudovej nôty pretože obecenstvo spolu spievalo s účinkujúcimi známe piesne a umelcov odmenilo neutíchajúcim potleskom.

Finále uzavrelo tento nádherný večer, po ktorom sa starosta poďakoval umelcom za nádherný program a obecenstvu za vytrvalý potlesk. Sme presvedčení, že si každý odniesol pekný zážitok z nádhernej hudby a sa teší na ďalší festival ľudovej nôty.

Fotogaléria:

https://www.stredanadbodrogom.sk/index.php?id=28&gi=102


 

ROK 2020

 

Festival ľudovej nôty – 19.01.2020

"Hudba je most – spája ľudí s vyššou mocou

  a povie to čo je nevypovedateľné."

                                                       

Maďarská ľudová nôta je považovaná za jeden z najkrajších pokladov hudobnej kultúry, pretože ako jediná dokáže najúprimnejšie odovzdať ľudské pocity ako sú: radosť, smútok, láska a pominuteľnosť.

Nôta vždy mala schopnosť udržiavať generácie , bez nej by svet  bol menej krajší, duše by boli prázdne , kultúra  a národné bohatstvá by postupne vymizli.

Práve  pre uchovanie týchto pokladov  Obecná samospráva obce Streda nad Bodrogom v poradí už tretíkrát usporiadala  v miestnom kultúrnom stredisku Festival ľudovej nôty dňa 19.januára 2020 so začiatkom o 15.00 hodine.

Festival odštartovali prvé melódie skupiny ľudovej hudby Balogh Zoltána z Maďarského Miškovca, ktorá doprevádzala počas celého večera účinkujúcich spevákov. Nasledoval slávnostný príhovor starostu, v ktorom všetkých srdečne privítal a zaželal príjemný umelecký zážitok.

  Hudobný program moderovala okúzľujúca  Claudia Erdélyi, ktorá je rodáčkou obce Veľký Kamenec a ktorá si aj veľmi rada zanôtila s kapelou. Ako prvého účinkujúceho pozvala na pódium  Jozefa Jurásza, ktorý je obyvateľom našej obce a od detstva má v srdci melódie, hudbu a maďarskú ľudovú nôtu, ktorú pre obecenstvo rád predstavil.

Za ním sa na javisku vystriedali všetci umelci večera jeden za druhým s krásnymi melódiami menovite: Kádár Zsuzsa, Szeredy Krisztina, Buta Árpád z Rumunského mestečka-Marosvásarhely a Szabó Lajos. Kapela prímáša Balogh Zoltán z Miškovca celý večer sprevádzala umelcov a tým pridala celému predstaveniu nádherný umelecký zážitok pre všetkých prítomných.

Po prestávke sa v druhej časti predstavili umelci nádhernými piesňami a odzneli v ich podaní aj úryvky zo známych operiet ako Mágnás Miska a Csárdáskirálynő. Obecenstvo bolo uchvátené nielen prednesom ale aj krásnymi róbami vystupujúcich a neustály aplauz a spoločný spev spevákov s obecenstvom prezrádza, že sa vytvoril medzi nimi akýsi ,,most hudby“. Veď určite si všetci prítomní počas znejúcich tónov krásnych skladieb, operiet či nôty zalovili s hmlistým pohľadom do diaľky vo svojich spomienkach na nádherne prežitú mladosť, lásku...príbeh svojho života...tí starší určite majú niekde odložené od starých rodičov rôzne prikrývky či obrusy na ktorých výšivky schovávajú slová tej, ktorej nôty.... a týmto slovám možno až teraz rozumejú úplne a možno ich až teraz skutočne hlboko prežívajú.

Láska ľudovej nôty sa odrážala aj na obecenstve, ktoré spolu spievalo s účinkujúcimi všetky piesne a nôty a ich neutíchajúce tlieskanie odznievalo dlho po finále, po ktorom sa starosta poďakoval umelcom za ich neopakovateľný výkon a za nádherný  zážitok.

Dúfajme že si všetci prítomní do svojich sŕdc uzavreli účinkujúcich umelcov, ktorí im spievali z celej duše .


 

ROK 2019

Rozsvietenie IV. adventnej sviečky- 22.12.2019

Nadišla posledná adventná nedeľa, kedy si rozsvietime poslednú – štvrtú sviečku na obecnom adventnom venci. V tomto čase sa už vo svojej plnej paráde jagajú v domoch ozdobené stromčeky, v kuchyniach sa pripravujú sviatočné dobroty a zažívame posledné čarovné chvíle obdobia adventu.

Obecná samospráva v Strede nad Bodrogom usporiadala 22.decembra sviatočné popoludnie s kultúrnym programom, aby sme si uctili rozsvietenie 4. adventnej sviečky. V programe vystúpili deti miestnych Základných škôl a Materskej škôlky. Slávnostný program otvoril svojím príhovorom starosta obce, v ktorom vyzdvihol pravý význam Vianoc a poprial požehnané a pokojné Vianoce všetkým prítomným. Nasledovalo požehnanie od predstaviteľov gréckokatolíckej a reformovanej cirkvi.

Po nádhernom programe sa vo Vianočnom duchu všetci presunuli k obecnému adventnému vencu, kde si po rozsvietení poslednej sviečky zaspievali vianočnú koledu. Privodilo to neopakovateľnú vianočnú atmosféru a ľudia si vo svojich srdciach odnášali do svojich domovov pokoj a lásku.


6. STREDANSKÉ VIANOČNÉ TRHY - 14.12.2019                                                          

      VIANOCE  sa blížia čoraz rýchlejšie a pre mnohých sa začína kolotoč povinností s ich prípravou, pečenie, upratovanie, zdobenie stromčeka a nákupy darčekov. Nesmieme však zabudnúť na ,,Vianočné trhy, ktoré tiež k Vianociam patria, kde nás okrem nákupov čaká množstvo výborných gastronomických pochúťok, nápojov a príjemné stretnutia s priateľmi, kolegami či rodinou aby sme aspoň na krátky čas zabudli na zhon a vychutnali si predvianočný pokoj sviatočnej atmosféry.

Tak ako každý rok aj v našej obci usporiadalo občianske zduženie ,,RESTART“ v poradí už 6. Stredanské Vianočné trhy dňa 14.12.2019 pred kultúrnym strediskom, kde pre návštevníkov v stánkoch miestnych spolkov boli prichystané rôzne chutné jedlá a nápoje. V sále kultúrneho domu bola pripravená výstava z ručne vyrobených predmetov, ktoré vyrobili žiaci a pedagógovia miestnych Základných škôl, Materskej škôlky, deti z Centra voľného času svätého Lukáša a ženy z Klubu dôchodcov. Všetky výrobky boli nádherné a každý si  ich mohol zakúpiť za dobrovoľný príspevok na podporu organizácií. Vianočnú náladu vystupňoval koncert umelkyne z Maďarska Ujvári Marika, ktorá spievala tradičné vianočné piesne a pred každou piesňou zarecitovala báseň.

   Napriek daždivému počasiu to občania nevzdali a prišli na trhy aby sa pobavili a v uponáhľanom Adventnom období na chvíľku užili pohodu a pokoj. Ďakujeme občianskemu združeniu RESTART za organizovanie trhov a dúfajme, že sa o rok znova stretneme.


                   Deň svätého  MIKULÁŠA – 06.12.2019

"Mikuláš je dedko starý,

vie on robiť veľké čary.

Nadelí ti radosti,

čižmu plnú sladkostí."

 

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270  v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom a zároveň patrónom všetkých detí.

Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však dodnes. Z neho vznikli odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. Mikuláš bol obľúbenou postavou aj v stredovekej dráme a je mu zasvätených mnoho kostolov,najmä Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi.

Každý rok ho oslavujeme 6.decembra, avšak deti obdarúva v predvečer tohto sviatku. Aj do našej obce zavítal 5.decembra Mikuláš, aby obdaril a potešil deti darčekmi. Deti ho čakali s utajeným dychom v miestnom kultúrnom stredisku a očakávanie si skrátili spievaním pesničiek a tancom s pomocníkmi Mikuláša, škriatkom a čertom. Nakoniec Mikuláš prišiel a vyzváňal na zvončeku aby ho deti počuli. Sadol si na kreslo, každého si vypočul a odovzdal darček, vrecúško plné sladkostí. Deti ho s nadšením počúvali a užívali si Mikulášsku atmosféru v krásne vyzdobenej sále v prítomnosti rodičov a starých rodičov. V pozadí bolo počuť Vianočné piesne a každý kto mal chuť si mohol zaspievať a zatancovať. Po rozdaní balíčkov sa Mikuláš pomaly pobral, aby ešte stihol navštíviť aj ostatné deti. Dúfajme, že si každý odnášal v kútiku duše radosť a dobrý pocit. 


DEŇ Dôchodcov 2019

    V živote každého človeka príde obdobie dôchodkového veku, čo môžeme nazvať jeseňou života. V tomto čase už dôchodcovia túžia po odpočinku, po dlhých odpracovaných rokoch, ktoré strávili prácou a starostlivosťou o rodinu. Urobili veľmi veľa preto, aby ich blízky mali spokojný, bezpečný a pohodový život. Vážme si preto našich starých rodičov a rodičov, ktorí si zaslúžia našu nekonečnú úctu za všetko čo pre nás urobili. Každý deň v roku im môžeme ďakovať ale je jeden významný deň na celom svete a tým je ,,Deň dôchodcov”, kedy tento deň patrí im.  Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom každý rok organizuje pre našich dôchodcov slávnostné popoludnie, počas ktorého sa im snažíme viacej preukázať našu úctu a poďakovanie ako iný deň v roku. Toto popoludnie sa konalo v miestnom kultúrnom stredisku s príjemným programom, ktorý začal prednesom básne venovanej dôchodcom v podaní pani Ilony Gálovej.  Po recitácii básne nasledoval príhovor pána starostu, v ktorom vyzdvihol dôležitosť nenahraditeľnej práce, lásky, trpezlivosti a starostlivosti našich dôchodcov, za ktorú im patrí obrovská vďaka! V ďalšej časti programu mali príhovor zakladateľky a vedúce klubu dôchodcov v Strede nad Bodrogom pod názvom ,,Západ Slnka”, ktoré povedali pár slov o vzniku a o fungovaní tohto klubu. Klub dôchodcov má aj novú hymnu, ktorú si všetci spolu zaspievali, a slová ktoré odzneli každého dojali k slzám. Po spoločnom speve hymny všetkých pozdravila Lucia Belászová a popriala všetkým príjemné strávenie slávnostného popoludnia, ktorého súčasťou bola ďalšia báseň v podaní pani Ilony Gálovej. Ďalším bodom programu bolo vystúpenie nášho hosťa, speváčky ILONA SOLO Zenekar, ktorá zabávala prítomných počas podávania chutnej večere nostalgickými šlágrami, a niektorí si neskôr aj zatancovali.

    Milé slová, úcta, láska a chutné jedlo s osviežujúcimi nápojmi je príliš málo na to, aby sme vyjadrili našu vďaku všetkým,ktorí si to zaslúžia, ale stačí to na to, aby sme im vykúzlili úsmevy na tvárach a vložili kúsok šťastia do ich sŕdc. Veríme, že budúci rok sa môžeme znovu zavďačiť a že nás zase poctia svojou prítomnosťou naši dôchodcovia.             

                                                                                                                    Dovidenia v budúcom roku! 

Tanečné divadlo ,,Ifjú szívek“ – 77 verbunkov

História tanečného divadla ,,Ifjú szívek“

Tanečné divadlo Ifjú Szivek je jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku. Najväčším prínosom  je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry strednej Európy ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Významnú časť práce venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby Maďarov na Slovensku. Programy sú žánrovo pestré: tanečné divadelné diela, stavajúce na tradičnú tanečnú kultúru, diela prezentujúce tradíciu
v pôvodnom prevedení podľa jednotlivých geografických oblastí avšak cieľovou skupinou sú predovšetkým Maďari, žijúci na Slovensku. Členovia súboru sú aj aktívnymi sprostredkovateľmi, učiteľmi ľudového tanca.

   Obecná samospráva v Strede nad Bodrogom dňa: 12.10.2019 v miestnom Kultúrnom stredisku usporiadala predstavenie tanečného divadla ,,Ifjú szívek“ v rámci projektu ,,Hosťovanie národnostných skupín“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Predstavenie so začiatkom o 18.00 nám priblížilo obdobie kedy v 18.storočí storočí v rámci voľného verbovania, odviedli vojakov z územia monarchie t.j. aj z územia dnešného Slovenska. Verejné verbovanie a tzv. Verbunkové komandá zohrali obrovskú rolu v šírení pojmu verbunku a verbunkového tanca, vo veľkom prispeli k popularizácii tradícií verbovania a k vytvoreniu nového jednotného tanečného štýlu v strednej Európe. V nadväznosti na uchované tradície v spomínaných oblastiach nám tanečná inscenácia Sedemdesiatsedem verbunkov predstavila pestrosť a rôznorodosť verbunkového tanca a vzrušujúce obrazy tohto hudobného umenia zaviedli diváka XXI-ho storočia do tajuplného sveta časov, v ktorých tanec a hudba boli ešte súčasťou každodenného života.

 Publikum bolo uchvátené rôznorodosťou tancov, krásnych krojov a spevom účinkujúcich, čo vyjadrili burácajúcim potleskom. Hodinové predstavenie bolo neopakovateľným umeleckým zážitkom pre všetkých prítomných a bolo cťou vidieť tanečné divadlo s dlhoročnými  skúsenosťami účinkujúcich, ktorí sú prevažne mladí ľudia, študenti vysokých škôl ako aj aktívnymi sprostredkovateľmi, učiteľmi ľudového tanca.

Veríme ,že predstavenie zanechalo v každom z nás fantastický umelecký zážitok a dúfajme že tanečné divadlo  ,,Ifjú szívek“ u nás nevystúpilo naposledy!

V. STREDANSKÉ LETO

Znova prišlo najkrajšie obdobie roka-Leto, ktoré je časom dovoleniek, zábavy a oddychu. Počas letných mesiacov sa každý usiluje využiť čas pre svoju rodinu a stráviť spolu dovolenku. K oddychu patria aj rôzne organizované festivaly, medzi ktoré patria aj oslavy dni obcí a miest.

Aj naša OBEC  dňa 20.júla 2019 zorganizovala na miestnom futbalovom ihrisku pre občanov v poradí  ,,V.Stredanské leto“ ktoré sa nieslo v duchu leta, oddychu a zábavy. Nakoľko žijeme vo veľmi uponáhľanom svete cieľom týchto akcií je, aby sme na chvíľku spomalili a vychutnali si  čas strávený v kruhu najbližších a priateľov v príjemnom prostredí a pri výborných jedlách a skvelom programe.

Slávnostný program otvorila dvojica spevákov ,,Sós Fecó a Hencsy“ svojim zábavným blokom piesní. Po ich vystúpení nasledovalo slávnostné otvorenie príhovorom pána starostu. Poďakoval sa každému, kto sa podieľal na príprave tejto akcie a zaželal všetkým príjemne strávený deň a príjemnú zábavu.

Ako ďalších vystupujúcich sme privítali tanečnú skupinu klasického baletu ,,Csillagfények“ a tanečnú skupinu ,,Silver Line“ zo Sárospataku. Po nich nasledovalo u nás už známe tanečné divadlo ,,One Life Dance“ svojou tanečnou choreografiou ľudových tancov na tóny modernej hudby.

 Program na krátku chvíľku prerušilo odovzdávanie ceny obce a ceny starostu, ktoré pán starosta odovzdal nasledujúcim občanom:

Cenu obce získal  Štefan Timko za dlhoročnú a prospešnú prácu v prospech obce a občanov.                           

Cenu starostu získal Miroslav Sýkora za reprezentovanie našej obce v prestížnych súťažiach –víťaz Československo má talent, Virtuózok, Objav roka 2013 – TýTý a po prevzatí ceny nám aj zaspieval, dve krásne skladby z vlastného repertoáru.

Program pokračoval vystúpením formácie ,,DRED a DORIS“ ktorí svojimi piesňami vedú priečky hudobných relácií v Maďarsku. Ďalšou vystupujúcou speváčkou bola ,,Szirota Jennifer“ ,ktorá nám priniesla kyticu známych šlágrov.

Na záver slávnostného programu vystúpila skupina ,,Jam-REPUBLIK“ a svojím koncertom zabávala obecenstvo až do 22.hodiny, po ktorom nasledovalo finále dňa- krásny ohňostroj.

Počas celého dňa si deti mohli vychutnať sprievodné akcie ako: skákacie hrady , maľovanie na tvár, jazda na koňoch, kolotoče a iné zábavné aktivity. Návštevníci si mohli vychutnať skvelú atmosféru v sprievode chutných jedál a osviežujúcich nápojov v kruhu rodiny, známych a priateľov. Veríme, že aj na budúci rok sa zídeme v tak hojnom počte ako teraz.

 

Naša vďaka patrí naším sponzorom!

Menovite:

ZELOVOC-POTRAVINY Kačiková Judita

CEDS, s.r.o. – Gabriel Kišš

DÁLIA OPTIKA- Anton Hautman

TOKAJ Zlatá Putňa

Kájel s.r.o.

Thach Bui Van HOSTINEC HANOI

EURO-GSM s.r.o.,

KOMPLET AUTOSERVIS s.r.o. – Robert Feher

AGROREÁL a.s.

REŠTAURÁCIA BÁRÓ

ALFA- Csaba Tóth

Tibor Czuľba – Lekáreň ABSINT

Mini potraviny – Leopold BALOG

DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.

Vojtech Oláh – STAV-KOV

Zlatica Tóthová- DARČEKY A KVETY

Žaneta Šándorová PIZZERIA FAMILIA

PEKÁREŇ - Judita Gulyásová

Skalina Ladislav VINOHRAD DAMASKUS

Vijofel s.r.o.

MAJÁLES – 11.05.2019

    Čo môže byť krajšie ako zobúdzajúca sa príroda s najkrajším mesiacom v roku, kedy sa na celom svete oslavuje ,,Deň Matiek“.

Aj v našej obci pripravila obecná samospráva ,,Rodinný majáles“ dňa 11.05.2019 na miestnom futbalovom ihrisku, kde sme zároveň pozdravili všetky matky a babky k ich krásnemu sviatku. Oslavu otvorili svojou ukážkovou jazdou členovia  motorkárskeho klubu ,,EAST RIDERS“.

   Nasledovalo slávnostné otvorenie oslavy s programom detí z materskej škôlky, základných škôl a umeleckej školy. Svojou kyticou spevu, tanca a poézie vytvorili nádhernú atmosféru a vyčarovali na tvárach svojich mamičiek a babičiek úsmevy šťastia. Deti sa týmto programom poďakovali za ich lásku a starostlivosť, za ktoré je príliš málo každé milé slovo či kvietok. Najdôležitejšie tri slová ako vďaka, láska a vďačnosť symbolizujú nesmiernu vďaku, ktorá zohreje srdcia každej matky!

  Program pokračoval vystúpením našich hostí z Maďarska, dabingovej herečky Anita Ágoston a jej kolegu herca, speváka  Kabai Alexa, ktorí si pripravili v prvej časti vystúpenia zábavný program plný spevu a tanca pre deti a po krátkej prestávke sa obecenstvo mohlo oddať krásnym nostalgickým melódiám.

Ako sprievodné podujatia pre deti boli k dispozícíí trampolíny, skákacie hrady, jazda na koni a maľovanie na tvár. Všetci prítomní si mohli vychutnať krásne popoludnie v sprievode chutných jedál a osviežujúcich nápojov, v kruhu svojej rodiny a svojich priateľov.

    Ako finále na konci dňa si mal možnosť každý z prítomných vypustiť svietiaci balón do éteru a bol to nádherný záver nezabudnuteľného dňa.

 


VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE - 27.4.2019


Všetci vieme, že prežitie našej planéty závisí od činností ľudí, ktoré nemajú v sebe podstatu humánnych hodnôt.. Ničenie prírody a jej zdrojov nezodpovedným a nenásytným spôsobom je hlúposť, na ktorú môže doplatiť aj budúca generácia, ktorej ostane iba vydrancovaná planéta.
,,Napriek našim vlastným smetím zamorenými oceánmi , moriami a potokmi sme začali s výskumom vonkajších planét našej sústavy, avšak mnohé znaky života sú nám ešte stále neznáme. Na našej planéte existuje mnoho ojedinelých a zvláštnych mikroorganizmov a živočíchov, ktoré nebude poznať ešte ani nasledujúca generácia. Máme spôsobilosť a zodpovednosť to napraviť, musíme to čím skôr urobiť pokiaľ nebude neskoro!“
                                                                                   / Dalajláma /


Práve z tohto presvedčenia a z príležitosti ,,Dňa Zeme“ aj naša obecná samospráva usporiadala veľké jarné upratovanie, spoločným zberom smetia a vysádzaním kvetov v centre obce 27.apríla 2019. Každý, kto sa zúčastnil, potvrdil svojou prítomnosťou, že mu nie je ľahostajné množstvo smetia v jeho okolí ale aj to, že je pripravený niečo preto urobiť a to svojou pomocou pri zbere smetia v našej obci. V tomto duchu sa s veľkým oduševnením skupina dobrovoľníkov pustila pozbierať čo najviac odpadu. Cieľom takéhoto upratovania bolo, aby sme rozbehli akciu pre čistejšiu a zdravšiu budúcnosť pre našich vnukov a pravnukov, nakoľko aj oni budú žiť tu, v našej rodnej obci. Musíme si našu planétu a naše okolie chrániť!
Pred kultúrnym strediskom sa vysadili kvety, a touto cestou ďakujeme zo srdca aj členkám miestneho klubu dôchodcov za ich pomoc. Mladší  sa vybrali zbierať smetie na viacerých miestach našej obce, čo bolo úspešné, pretože výsledkom bolo veľa plných vriec rôzneho odpadu. Napriek tomu je v našej obci ešte stále veľa miest, ktorým by sa zišlo,, veľké upratovanie“. Takže v budúcnosti sa ešte určite naskytne príležitosť usporiadať zber smetia. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za účasť, veď sa pričinili o to aby urobili niečo užitočné pre našu obec, planétu, pre seba a pre budúcnosť.

ROK 2018

Rozsvietenie 4. Adventnej sviečky

Pojem Vianoc skrýva v sebe podstatu lásky, úcty a pokory voči našim blízkym. V takýto čas oslavujeme príchod Ježiša – nášho spasiteľa. Utíšime svoje srdcia  a modlíme sa aby srdcia ľudí naplnila láska. Vianoce stoja na prahu dverí a pred Štedrým večerom sme sa znova zišli pri obecnom Adventnom venci aby sme rozsvietili aj poslednú, štvrtú sviečku. Predstavitelia našich cirkví nám požehnali veniec a spolu sme sa pomodlili. Nasledoval slávnostný príhovor pána starostu v ktorom sa poďakoval všetkým za celoročnú prácu a občanom našej obce poprial Požehnané Vianoce a Šťastný nový rok. Potom rozsvietil IV. sviečku a pozval každého prítomného do Grécko katolíckeho kostola, kde nás už čakali deti s krásnym sviatočným koncertom. Koncert vytvoril nádhernú atmosféru a tak si každý mohol vo svojich srdciach odniesť kúsok čara Vianoc, aby s radosťou oslavoval spolu s rodinou.
Nech má každý Požehnané a pokojné Vianoce a Šťastný nový rok 2019!

Rozsvietenie 3. Adventnej sviečky

Znova sme sa zišli aj túto nedeľu kedy nadišiel čas rozsvietenia tretej  sviečky na obecnom Adventnom venci. Farba tejto sviečky je ružová, ktorá symbolizuje radosť. Radosť sa odzrkadľovala aj v srdciach každého, kto sa zúčastnil na Vianočných trhoch v sobotu 15.12.2018, ktoré organizovalo miestne občianske združenie ,,REŠTART“. Atmosféru trhov znásobovalo aj sneženie, ktoré si najviac užívali deti. Počas týchto pár hodín mal každý príležitosť stráviť príjemné chvíle s rodinou a priateľmi v príjemnom prostredí, pri výborných jedlách a nápojoch a hudbe. Ani večerný kultúrny program nemal žiadnu chybu, pretože vystupujúci žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy podali nádherné vystúpenie a vytvorili Vianočnú atmosféru.
Zostáva už len týždeň k najkrajšiemu sviatku roka Vianociam kedy sa každý snaží pripraviť na príchod nášho pána Ježiša. Niekto to oslávi s mnohými darčekmi a prepychom, iní zase skromnejšie, pre niekoho to znamená bohatstvo skutočných hodnôt, avšak jedno majú všetci ľudia spoločné, a to bezhraničnú lásku voči svojim blízkym, voči iným ľuďom a najväčšiu radosť z narodenia nášho pána. Pre každého je najdôležitejšie stráviť čas so svojou rodinou, nakoľko by sme sa mali v dnešnom uponáhľanom svete trocha zastaviť a dokázať si užiť čaro Vianoc.
Po slávnostnom príhovore sa páni farári v krátkosti upriamili na dôležitosť týchto sviatkov a potom sme sa spolu pomodlili. Rozsvietili v poradí tretiu sviečku na našom obecnom venci po ktorom nasledoval kultúrny program žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Program bol veľmi krásny a vytvoril skutočnú Vianočnú atmosféru a v prítomných vyvolal emócie a slzičky dojatia v očiach. Každý z prítomných odchádzal s pokojom v srdciach  a s očakávaním poslednej Adventnej Nedele, kedy rozsvietime štvrtú sviečku, a oddáme sa s pokorou a mierom v srdciach najkrajšiemu sviatku - Vianociam.

Rozsvietenie 2. sviečky na obecnom adventnom venci

Uplynuli dva týždne z Adventného obdobia a my sme sa znova zišli pred miestnym kultúrnym strediskom, aby sme rozsvietili v poradí druhú sviečku na obecnom adventnom venci. Druhá sviečka nám pripomína ako anjel z nebies priniesol správu Jozefovi a Márii, že môžu vychovať  Ježiša ako svojho syna. Toto obdobie sa nesie v duchu lásky a porozumenia a rozsvietenie štyroch za sebou idúcich sviečok symbolizuje radostné očakávanie Vianoc. Po slávnostnom príhovore sme sa spolu pomodlili so zástupcami našich cirkví, ktorí po modlitbe rozsvietili druhú sviečku na obecnom adventnom venci. Nasledoval kultúrny program škôlkárov, ktorý bol veľmi pekný a vyčaroval úsmevy na tvárach všetkých prítomných.
Všetkým obyvateľom našej obce prajeme, aby Adventný čas trávili čo najsrdečnejšie  so svojimi blízkymi v pokoji a láske.

Rozsvietenie 1.sviečky na obecnom adventnom venci                 

Znovu prišiel čas Adventného očakávania kedy viera, nádej a láska naplní srdcia ľudí. Oddajme sa tomuto krásnemu pocitu očakávania Vianočných sviatkov. Zahaľme naše srdcia do sviatočného rúcha pretože v dnešnom materiálnom  svete naše tradície postupne vymierajú. Počas Adventu  ľudia namiesto radostnej prípravy na sviatky behajú po obchodoch a svoju lásku premietajú cez hodnotu darčekov. Vianočné sviatky sa začínajú prvým dňom Adventu a trvajú do sviatku Troch kráľov(6.januára). Prvou Adventnou nedeľou je nedeľa najbližšia k sviatku svätého Ondreja. Zároveň znamená začiatok cirkevného roka. Každú nedeľu zapálime na Adventnom venci jednu sviečku, a každá jedna má svoje posolstvo. 1.sviečka znamená vieru, 2. znamená nádej, 3. znamená radosť a 4. znamená lásku. Svetlo jednotlivých rozsvietených sviečok symbolizuje narastajúce svetlo pre očakávajúcich Vianočných sviatkov.
Dňa 02.12.2018 sme sa aj my zišli pred kultúrnym strediskom, aby sme rozsvietili I. sviečku na obecnom adventnom venci. Po slávnostnom príhovore starostu obce predstavitelia cirkví požehnali veniec a rozsvietili prvú sviečku, aby sme sa s láskou oddali Adventnému obdobiu očakávania Vianoc. Nasledoval program žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Každému sa ich program veľmi páčil, ktorý vytvoril láskyplnú atmosféru blížiacich sa sviatkov. Dúfajme, že duch sviatkov nezhasne skončením Vianoc a naďalej bude v srdciach ľudí.

DEŇ dôchodcov - 19.10.2018                                                                                                                 

„Krása tkvie v oku pozorovateľa.“... „Mesiace a roky   ubiehajú sa,
sú stále vzdialenejšie, ale krásna chvíľa presvetľuje celý život.
Okamih nepodlieha času.“
William Shakespeare


Týmto citátom sa potvrdzuje fakt, ako ten čas letí a všetky okamihy sú dôležité v našich životoch. Hlavne starší ľudia prežili nespočetné množstvo krásnych chvíľ, na ktoré radi spomínajú v dôchodkovom veku. Mnohí z nich majú za sebou neľahký život a možno mali aj ťažké obdobia, ale získali skúsenosti a múdrosť a všetko to čo prežili, ich skúsenosti si zaslúžia obdiv a úctu celej spoločnosti.
Deň dôchodcov je celosvetovo uznaný sviatok, ktorý bol vyhlásený Spojenými národmi v r: 1991 a každoročne ho oslavujeme spolu s našimi dôchodcami.  Dňa  19.10.2018  pripravilo Obecné zastupiteľstvo  oslavu s kultúrnym programom a pohostením pre našich seniorov v kultúrnej sále so začiatkom o 14.00 hodine.
Po slávnostnom príhovore pána starostu, v ktorom okrem iného poukázal na všetky doteraz uskutočnené aktivity v obci sa v kultúrnom programe  predstavila skupina z Maďarska, ktorá  svojimi bohatými skúsenosťami a množstvom úspechov je jednou z najstarších v našom regióne. Ich členovia svojím profesionálnym vystúpením podávajú skutočne výnimočné predstavenie operetných skladieb, pop-rockových piesní, tanečnej hudby a humorných chvíľ. Vedúci skupiny je pán Havasi György.
Členovia menovite:
Havasi György
Kékesi Erika
Várkonyi Silvia
Gáspár Anni
O hudobný program sa počas podávania večere a počas večera postaral učiteľ hudobnej školy pán Štefan Balogh, repertoárom svojich ale aj známych ľudových piesní a skladieb. Všetci prítomní si užili krásne slávnostné popoludnie a odnášali si zážitok na ktorý budú spomínať s radosťou a dobrým pocitom.

IV. STREDANSKÉ   LETO  –  21.07.2018

Leto je obdobím dovoleniek a zábavy. V takýto čas každý pricestuje za svojou rodinou, aby sa spolu zabavili a prežili krásne chvíle. Naša obec zorganizovala 21.07.2018 akciu  ,, IV. Stredanské leto“ na miestnom športovom ihrisku, aby sa občania mohli zblížiť a stráviť deň plný oddychu a relaxu.
Deň obce je jedným z najdôležitejších dní a mali by sme zabudnúť na problémy a vystúpiť z každodenného kolotoča aspoň na tento jeden deň, zabaviť sa v kruhu rodiny, aby každý mohol pokračovať s nabitou energiou v každodennej práci.
Slávnostný program sa začal na parkovisku pred ihriskom motorkárskou šou a spanilou jazdou motorkárov po celej obci. Po ňom nasledoval koncert skupiny  ,,ALONE  AVENUE“.
Po koncerte skupiny  nasledoval slávnostný príhovor starostu, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným hosťom a účinkujúcim a privítal každého čo najsrdečnejšie.
Program pokračoval vystúpením tanečnej skupiny ,,Királyhelmeci banditák“, ktorí predviedli krásne formácie tancov a tanečnou skupinou ,,One life Dance“, ktorých tanečný program pobavil všetkých prítomných.
O 17:30 hod. odovzdal starosta cenu obce a cenu starostu nasledujúcim občanom:

Cenu obce dostali :
Helena  Gornyitzká
Vojtech Kiss
Mikuláš Tokár

Cenu starostu dostali:
Zoltán Sallai (člen hudobnej skupiny ,,NO NAME“) za zásluhy v hudobnej sfére
Žiacke mužstvo TJ ŠM za zásluhy v športovom živote
Bodnár Ladislav – za zásluhy v ochrane fauny a flóry  na chránenom území Tajby.

Po slávnostnom odovzdaní vystúpila zábavná hudobná skupina ,,KREDENC“ z Maďarska a POP skupina ,, DESPERADO“, ktorí sa svojou hudbou postarali o výbornú náladu.
Hviezdou večera bol koncert skupiny ,,QUEENSHOW“, ktorá podala neopakovateľný výkon repertoárom bývalej skupiny ,,QUEEN“. Ako bodka na záver bol krásny ohňostroj podfarbený hudbou pre stupňovanie zážitku.
    Popri všetkých celodenných programoch si každý mohol vychutnať sprievodné programy medzi ktoré patrili skákacie hrady a trampolíny, kolotoče a jazda na koňoch, a mohli si pochutnať na chutných jedlách a osviežujúcich nápojoch. Sme radi že nám počasie prialo a že sme sa zišli v tak hojnom počte!

Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom za ich príspevky!
ZELOVOC-POTRAVINY Kačiková Judita
Žaneta Šándorová PIZZERIA FAMILIA
AGROREÁL a.s,.
TOKAJ Zlatá Putňa
RESTAURANT  BÁRÓ
PEKÁREŇ Judita Gulyášová
GT GOLD s.r.o Zlatníctvo BRILL
Ladislav Durbák – DUTEX
EURO-GSM s.r.o.
Csaba Tóth – ALFA
Zlatica Tóthová – DARČEKY A KVETY
KONFEKCIA-TEXTIL Kótková Eva
Thach Bui Van HOSTINEC HANOI
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.
Skalina Ladilsav VINOHRAD DAMASKUS
Ján Nagy PEKÁREŇ s.r.o.,
MOST – HÍD politická strana
JBD s.r.o.
Štefan Balla POHOSTINSTVO SPUTNIK
Anton Hauptman DÁLIA OPTIKA


Slávnostné otvorenie ,,BISTRA – KOLKÁRNE.“
   
Dňa 1. júla 2018 sa uskutočnilo na miestnom športovom ihrisku slávnostné otvorenie ,,BISTRA – KOLKÁRNE“, ktoré začala prevádzkovať pre širokú verejnosť naša OBEC.
Otvorenie sa začalo o 18:00 hodine, kde pán starosta predniesol príhovor a privítal všetkých prítomných. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii Kolkárne, aby nadobudla dnešnú vynovenú podobu. Zároveň povedal že je veľmi rád, že týmto projektom mohla OBEC zabezpečiť nové pracovné miesta a dúfa, že v budúcnosti sa podarí zrealizovať ešte viacej príležitostí zamestnať občanov našej obce, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní.
Potom pán starosta slávnostne rozstrihol stuhu a pozval ďalej prítomných, aby si mohli obzrieť výsledok rekonštrukcie.  ,, Bistro – Kolkáreň“ bude prevádzkovaná každý deň od 18.00- do 22.00 hodiny pre všetkých, ktorí sa budú chcieť po náročnom dni odreagovať v kruhu priateľov a známych v príjemnom prostredí, zahrať si kolkovú hru a pochutnať si zároveň na chladených nápojoch a rôznych pochutinách, ktoré Bistro ponúka na osvieženie.
   Každého srdečne očakávame, pretože chceme touto prevádzkou zabezpečiť pre každého občana možnosť oddychu a zábavy v kultúrnejšom  prostredí.

MAJÁLES - 6.5.2018

Máj je mesiacom, kedy sa už väčšina ľudí snaží tráviť svoje voľné chvíle na čerstvom vzduchu, či už rôznymi pracovnými aktivitami alebo grilovaním a športovaním. Trávia ho sami alebo s priateľmi, či rodinou, jedno je však isté, je to najkrajšie obdobie v roku. Príroda svojimi vôňami a krásne rozkvitnutou zeleňou, ktorá hrá všetkými farbami dúhy nám dopraje, aby sme si na vzduchu oddýchli a zrelaxovali po každodennej práci. Máj nie iba mesiacom znovuzrodenia prírody, je mesiacom lásky a radosti.
Preto naše Obecné zastupiteľstvo aj v tomto roku pripravilo pre našich občanov dňa  6.5.2018 Majáles, ktorý sa uskutočnil na dvore kaštieľa, aby sa ľudia zišli na spoločne strávenom popoludní plného zábavy, dobrých jedál a zážitkov spolu s priateľmi a rodinami. Zároveň sme si pripomenuli aj ,,Deň matiek“, sviatok tak dôležitý pre nás všetkých, veď bez mám by sme ani my  neboli.
Mama, je najkrajším slovom, ktoré vyslovíme v našom živote ako prvé. V srdciach detí ale aj dospelých má dôležité miesto. Mama je tá, na ktorú sa obraciame so svojimi radosťami, ale aj starosťami a je základným pilierom nášho života. Dokážu byť oslňujúcimi ženami, oddanými matkami, pozornými manželkami a spoľahlivými kolegyňami, za čo im patrí obrovská vďaka! Ďakujeme za ich lásku a za ich zodpovednú a starostlivú výchovu.
        Majáles sa začal príhovorom pána starostu, ktorý privítal hostí a všetkých prítomných. Zablahoželal mamičkám a babičkám všetko najlepšie k ich sviatku a zároveň vyzdvihol dôležitosť tohto sviatku o zodpovednosti poďakovať sa mamám za ich obetavosť.
Po slávnostnom otvorení nasledoval kultúrny program našich škôlkarov a žiakov Základných škôl, ktorý bol kyticou básní, piesní a tancov nielen pre mamičky, ale všetkých prítomných. Po ich slávnostnom programe sme na javisku privítali pre potešenie detí ,,kúzelníka  LUI z Budapešti“, ktorý svojím humorom a kúzelnými trikmi zabával nielen deti ale aj dospelých.  Ako nasledujúci účinkujúci nás zabavil svojím príjemným hlasom pán Balogh Štefan- učiteľ Hudobnej umeleckej školy. Zaspieval nám niekoľko šlágrov a piesní z muzikálov. Ako sprievodné programy pre deti boli trampolíny, skákacie hrady a jazda na koníkoch. K tomu nám miestny podnikatelia ponúkali výborné špeciality a chladené nápoje, návštevníci si mohli zakúpiť rôzne pekné hand-made výrobky od remeselníkov a každý mal možnosť si zamaškrtiť cukrovú vatu.
       Po prestávke sme sa mohli tešiť z vystúpenia našej Stredanskej skupiny ,,Napraforgó“, ktorá má vo svojom repertoári hlavne šlágre 60. -ich rokov ako aj iné známe piesne. Vytvorili nám neopakovateľnú atmosféru ,ktorú si obecenstvo naplno vychutnalo, až kým sa zotmelo. Ako finále ukončenia tohto krásneho popoludnia sa vypúšťali do éteru svietiace balóny, a každý kto chcel si mohol aj niečo zaželať. Dúfajme, že sa želania dostali dostatočne vysoko, pretože ich bolo možné vidieť aj z väčšej diaľky a tak si krásny pohľad mohli vychutnať aj tí občania, ktorí neboli pri kaštieli. 

 

ROK 2017

 

Rozsvietenie 3. Adventnej sviečky 2017 - 17.12.2017


Vianočný čas sa blíži- už len jeden týždeň nás delí od Vianočných sviatkov, ktoré sú sviatkami, kedy oslavujeme narodenie Ježiša – nášho pána. Od začiatku Adventu zapaľujeme na adventných vencoch každú nedeľu jednu sviečku, aby sme sa upriamili na dôležitosť príchodu najkrajšieho obdobia v roku, obdobia lásky , porozumenia a požehnania. Znovu sme sa už po tretíkrát zišli pri obecnom venci, aby sme rozsvietili 3. adventnú sviečku, kedy sú už Vianoce  na prahu našich domovov. Oslavujú ich veriaci na celom svete a rozsvietením sviečok udávame svetlo na ceste Ježiša do našich sŕdc. Nedovoľme, aby sa iba v tento jeden deň ľudia mali radi, ale aby po celý rok rozdávali lásku a porozumenie všetkým ľuďom na celom svete.
Po slávnostnom privítaní všetkých prítomných nasledoval kultúrny program našich najmladších obyvateľov škôlkarov. Program bol veľmi pekný a všetkým vyčaril úsmevy na tvárach, pretože sa detičky veľmi snažili a vytvorili skutočnú Vianočnú atmosféru. Po programe pán starosta poprosil predstaviteľov našich cirkví aby rozsvietili tretiu sviečku na Obecnom venci.
Dovoľte aby sme Vám popriali požehnané a krásne Vianoce a Šťastný Nový rok 2018!

Vianočné trhy -16. december 2017


Blížia sa Vianoce a každý už má určite nakúpené darčeky. Dajú sa kúpiť v obchodoch, ale aj na rôznych Vianočných trhoch po celom Slovensku. Trhy sú príjemným strávením času či už nákupmi alebo príjemne stráveným časom pri dobrých jedlách a nápojoch, príležitosť stretnúť sa v tomto predvianočnom čase s priateľmi a rodinou. Aj v našej obci usporiadalo Vianočné trhy už po štvrtý krát občianske združenie ,,REŠTART“  dňa  16. decembra 2017 pre obyvateľov, ako aj pre hostí pred budovou kultúrneho strediska a v budove vo veľkej sále. Pre návštevníkov boli prichystané vo viacerých stánkoch miestnych združení a podnikateľov chutné jedlá a nápoje a každý si mohol vybrať z občerstvenia podľa svojej chuti. Vo veľkej sále sa usporiadal predaj krásnych vlastnoručne vyrobených výrobkov s Vianočnou tematikou. Vyrobili ich žiaci a pedagógovia základných škôl a materskej škôlky ako aj deti z centra voľného času sv. Lukáša. Nákup prebiehal na báze dobrovoľných príspevkov. K predaju sa pripojil aj miestny červený kríž svojimi perníčkami a dobrým jedlom. Počas trhov vystúpila aj skupina ,,Hviezda Musical“ z Maďarska  a v ich repertoári zazneli krásne Vianočné piesne, ktorými prispeli k nádhernej sviatočnej atmosfére. Napriek chladnému počasiu a dažďu to ľudia nevzdali a dali si námahu prísť a pobaviť sa a užiť si trošku pohody v uponáhľanom Adventnom období. Občianskemu združeniu REŠTART ďakujeme za organizáciu týchto trhov, a dúfajme, že sa o rok znova vidíme.


Rozsvietenie 2. Adventnej sviečky 2017 - 10.12.2017


Uplynul už týždeň od začiatku Adventného očakávania a rozsvietenia prvej sviečky na obecnom adventnom venci. Položme si otázku, čo je podstatou najkrajších sviatkov v roku? Vianoce očakávajú deti ale aj dospelí. Deti dúfajú, že dostanú veľa darčekov a dospelí, že sa dočkajú oddychu a pokoja. Aj keď posolstvo Vianoc nie je pre každého rovnaký, predsa znamená pokojný, čarovný pocit z ktorého žiari láska.
Aj túto nedeľu sme sa zišli, aby sme rozsvietili v poradí  2. sviečku, a tým sa dostali ďalej v tomto krásnom adventnom období v prípravách a očakávaniach na oslavu narodenia Ježiša. Veniec, na ktorom rozsvecujeme každý týždeň sviečky, symbolizuje večnosť nášho pána a plamene týchto sviečok znamenajú nebeské svetlo, s ktorým očakávame príchod Ježiša.
Po slávnostnom privítaní všetkých prítomných pán starosta poprosil predstaviteľov našich cirkví, aby rozsvietili druhú sviečku. Potom nasledoval kultúrny program žiakov základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Program bol nádherný a navodil pre nás čarovnú atmosféru príchodu sviatkov lásky a pokoja - Vianoc. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť a dúfame, že sa v hojnom počte zídeme aj na budúcu nedeľu na rozsvietení 3. sviečky na obecnom venci a zároveň prajem všetkým obyvateľom našej obce, ako aj ich rodinám a priateľom krásne očakávanie Vianočných sviatkov.


Rozsvietenie 1. Adventnej sviečky – 3.12.2017


Každý z nás už pomaly ale isto začal s prípravami na najkrajšie obdobie v roku – Advent, očakávanie Vianoc, Silvestra a Nového roka. Máme na prahu znova horúčkovité obdobie sviatočných príprav. Avšak predtým než nás pohltia zvyčajné povinnosti, zastavme sa na chvíľku a zamerajme sa na pokoj našich duší. Bez ohľadu na naše náboženské presvedčenie sa každý z nás chystá na Vianočné sviatky ale naša pozornosť smeruje k jednotným myšlienkam, lásky k našim blízkym a viere v pána Boha.
Tak ako aj po minulé roky aj tento rok sme sa zišli  3. decembra 2017,  aby sme rozsvietili 1. sviečku na Obecnom adventnom venci, aby sme sa oddali radostnému očakávaniu najkrajších sviatkov v roku, ktoré strávime s našou rodinou a priateľmi v láske a v pokoji. Každou jednou zapálenou sviečkou sa nám skracuje čas príprav, kedy sa snažíme vychádzať v ústrety všetkým ľuďom.
Po slávnostnom príhovore pána starostu a privítaní všetkých prítomných nám pán farár z Rímskokatolíckeho kostola požehnal veniec, ako aj prítomných a zaželal príjemný Advent. Potom nasledoval krásny program žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Program bol bohatý a pedagógovia, ako aj žiaci si dali záležať, aby bol výnimočný, za čo im samozrejme ďakujeme.
Všetci odchádzali s čistým srdcom a dušou, aby vo svojom okolí mohli šíriť radosť a dobrú náladu všetkým ľuďom bez rozdielu.
Prajeme Vám, aby Vaše Adventné očakávanie bolo plné lásky a pokoja!


Festival ľudovej hudby národnostných menšín

"Hudba je univerzálna reč ľudstva"

Čo môže byť krajšie, ako sa započúvať do krásnej hudby a a nechať sa unášať melódiou ľudovej nôty. V každom regióne majú jedinečné kultúrne poklady, medzi ktoré patrí aj hudba. Všetky kultúrne bohatstvá by sme mali uchovať aj pre budúcu generáciu, aby ich spoznali. Medzi dôležitú súčasť zachovania takýchto bohatstiev patrí ľudová hudba národnostných menšín daného regiónu. Aj v Medzibodroží  sa nachádzajú oblasti, kde žijú takéto menšiny a zachovávajú ľudovú nôtu formou prezentovania sa na rôznych festivaloch. Aj naša obec vypracovala projekt pod názvom ,,Festival ľudovej hudby národnostných menšín“ a za pomoci spolufinancovania úradu vlády ho aj zrealizovala v Strede nad Bodrogom v sále kultúrneho strediska. Tento projekt dá možnosť prezentovať sa mladým, začínajúcim amatérskym interpretom z nášho regiónu ale aj z Maďarska. Festival má za úlohu prezentovať ľudovú hudbu, má zvýšiť záujem o ňu a šíriť osvetu medzi širokou verejnosťou a spája národnosti a kultúry, má multikultúrny cezhraničný charakter.
Festival sa konal 19.novembra 2017 so začiatkom o 15.oo hodine v sále kultúrneho domu v Strede nad Bodrogom. Na festivale sa zúčastnili amatérsky hostia, ako aj profesionálny hudobníci a speváci z Maďarska. Po slávnostnom otvorení festivalu pán starosta privítal všetkých hostí a prítomných.
V prvej časti festivalu sa predstavili amatéri menovite:
- Jurász Jozef, ktorý je občanom našej obce
- Feteriková Katarína z Brehova, ktorá je zakladajúcou členkou skupiny zachovávajúcej ľudové tradície.
Následne vystúpili profesionálny hostia : Újvári Marika, Eperjesi Erika, Jenei Gábor, ktorých sprevádzal známy prímáš so svojou kapelou  Miskolci Balogh Zoltán, a táto kapela je stálym účinkujúcim maďarského rádia Dankó. Predstavili nám množstvo ľudových piesní a nádhernej nôty. Po krátkej prestávke nasledovala druhá časť festivalu, kde sa umelci predstavili profesionálnym podaním známych operetných skladieb. Počas predstavenia nechýbali ani krásne kostýmy vystupujúcich, ktoré len pridali viac lesku a čara jednotlivým nôtam a piesňam.  Celý festival sa niesol v duchu nádherných a neopakovateľných pocitov z úžasného hudobného zážitku. Ten kto neprišiel, veru môže ľutovať, pretože všetci poslucháči mali možnosť krásneho kultúrneho vyžitia v príjemnom prostredí a dobrej spoločnosti profesionálnych spevákov, hudobníkov a amatérov. Krásne melódie určite každému z prítomných tak trošku boli liečivou náplasťou pokoja na duši v tomto uponáhľanom svete.
Dúfame, že sme prvým ročníkom tohto festivalu odštartovali dôležitý projekt, ktorý by v budúcnosti dal priestor pre talenty z regiónu k prezentovaniu sa, ako aj k odbornej diskusii s profesionálnymi hudobníkmi a tak pomôcť v budovaní ich ďalšej kariéry.


Krst a odovzdanie knihy o Strede nad Bodrogom - 28.10.2017


V roku 2015 Obecný úrad v spolupráci s cirkvami našej obce vyhľadala v Sátoraljaújhelyi spoločnosť Kazinczy Ferenc, aby napísala o našej obci knihu odbornou no zároveň čitateľnou formou. Spoločnosť ponuku prijala a v spolupráci s Medzibodrožským Kultúrnym združením usporiadala konferenciu, kde odznelo 13. Prednášok, z ktorých 6. sa vypracovalo už vo forme vhodnej na tlač. Preto sa vydavateľ rozhodol že vydá prvú knihu zo série kníh s názvom ,,Bodrogszerdahely földje és népe“, aby takto priblížil aj pre ľudí žijúcich na tomto území  minulosť našej obce z hľadiska dejepisného, archeologického, históriu minulých storočí, prírodné bohatstvá a každodenný život tu žijúcich ľudí. V ďalších knihách budú predstavené histórie ľudovej tvorby, školstva kultúrneho života a športu. Na slávnostnom odovzdávaní a krste knihy autor, ako aj jeho spolupracujúci spoluautori prezentovali obsah celej knihy, vysvetlili grafy, mapy a tabuľky ktoré obsahuje. Popísali celý priebeh zostaveného materiálu, poukázali na dôležitosť oboznámenia sa všetkými faktami a informáciami  pre súčasnú, ako aj pre budúcu generáciu.
Vďaka patrí hlavne autorovi knihy, predsedovi spoločnosti Kazinczy Ferenc- pánovi Fehér Jozefovi, ktorému pomáhali významní profesori a odborníci, menovite: Emeritný profesor- Frisnyák Sándor,  riaditeľ Geografického inštitútu pán Kókai Sándor, a v neposlednom rade sponzorovi finančného daru. Darca si želá ostať v anonymite.
Kniha bola vytlačená zatiaľ iba v maďarskom jazyku ale dúfajme že čoskoro uzrie svetlo aj v jazyku Slovenskom.
Ďakujeme spoluautorom, priateľom a ďalším nadšeným občanom našej obce ,ktorí prispeli svojou zbierkou informácií k zrodeniu tejto knihy. Veríme, že sa dočkáme pokračovania čo najskôr.
Knihu si môžete zakúpiť v Miestnej knižnici za 3,- €.


DEŇ DOCHODCOV 27.8.2017


,,Iba ten kto vidí neviditeľné, dokáže nemožné! “
Patrik Snow


Staroba?  Čo ukrýva význam slova?  Každý si predstavuje starých ľudí s vráskami, sivými vlasmi a obmedzenými podmienkami. Avšak starobu treba dožiť čo sa dá s láskou a chuťou k samotnému životu. Je dobré ak vidíme seniorov, ktorým sa v očiach odzrkadľuje láska, múdrosť a odhodlanie ísť ďalej a odovzdávať svoje poznatky a rady nám mladým. Vážme si preto našich rodičov  a starých rodičov, pretože oni nás vychovali s poctivosťou, hoci ich to stálo nemálo úsilia. Poďakujme sa im každučký deň za ich dlhoročnú prácu, aby nám uľahčili život a vytvorili základy do budúcna!
Každoročne preto oslavujeme spolu s našimi seniormi ich deň, aby sme sa im za všetko poďakovali a aj tento rok Obecné zastupiteľstvo pripravilo pre našich seniorov oslavu spojenú s kultúrnym programom a pohostením dňa 27.októbra 2017 v kultúrnej sále. Pred zahájením programu sa seniorom prihovoril pán starosta, ktorý zároveň privítal vzácnych hostí : pána primátora mesta Košíc MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH,  Mgr. Rastislava Petroviča, Ing. Róberta Puciho a Ing. Andreja  Sitkára.  Pán MUDr. Raši osobne pozdravil našich seniorov a poprial im k ich sviatku ešte veľa rokov v zdraví a pohode.
Starosta našej obce vo svojom príhovore oboznámil obecenstvo so všetkými vykonanými prácami v našej obci ,ktoré pomáhajú našu obec rozvíjať sa a skrášliť a uľahčiť život obyvateľom.
V kultúrnom programe sa nám predstavila skupina z Maďarska, ktorá so svojimi bohatými skúsenosťami a množstvom úspechov sú jednou najstaršou v našom regióne. Ich členovia svojím profesionálnym vystúpením podávajú skutočne výnimočné predstavenie operetných skladieb, pop-rockových piesní, tanečnej hudby a humorných chvíľ. Vedúci skupiny je pán  Havasi György.
Členovia menovite:
Havasi György
Kékesi Erika
Várkonyi Silvia
Gáspár Anni
Szántó Eszter
Drágán Lajos
Po skvelom programe, na ktorom sa každý veľmi dobre zabával nasledovalo chutné pohostenie, večera a osviežujúce nápoje. Nálada bola výborná a poniektorí seniori si s radosťou aj zatancovali, čomu sa veľmi tešíme. Každý odchádzal uvoľnený a spokojný. Želáme našim seniorom do budúcna aby ich nasledujúce dni bolo plné krásnych spomienok, ktoré aj pri večernom zaspávaní im vyčaria úsmevy na tvárach, želáme im milujúce deti, veselé vnúčatá a dni plné zdravia a pohody.
                                  
III. STREDANSKÉ LETO - 5.8.2017


OBEC  Streda nad Bodrogom aj tohto roku usporiadala pre občanov obce akciu pod názvom III. Stredanské leto. Akcia sa konala v sobotu 05.08.2017  na miestnom športovom ihrisku. Celá akcia sa konala v duchu leta, kedy je čas na zábavu  v kruhu priateľov a rodiny, aby sme sa odreagovali od problémov a každodenných starostí. Pred programom sa konal futbalový zápas členov z výberu médií s ktorými si mohli občania zahrať. Po zápase starosta obce  slávnostným príhovorom otvoril  program, ktorý  bol veľmi pestrý a zábavný. Vystúpili hostia z Maďarska, výber z médií so známymi osobnosťami maďarského športu, obchodu a osôb z médií , popová skupina Groovehouse, Tanečný ľudový súbor Sarkantyúsok, Rokker Zsolti a Beleznay Endre so stand- up show, Tanečné divadlo One Life Dance , skupina Suhancok a z Českej republiky skupina  ABBA REVIVAL, ktorých koncert bol mimoriadne úspešný a všetkým sa veľmi páčil. Vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Ich vystúpenie je profesionálnym podaním najznámejších hitov skupiny ABBA, ako sú: Mamma Mia, Waterloo, Money Money, Dancing Queen a Honey Honey.
Sprievodnými akciami boli skákacie hrady a trampolíny pre deti, jazda na koči a na koňoch. Návštevníci si mohli vyberať medzi rôznymi výrobkami remeselníkov a predajcov a mohli si pochutnať na výborných jedlách a osviežiť sa chladenými nápojmi. Po skončení koncertu skupiny ABBA REVIVAL nastalo finále spustením krásneho ohňostroja, ktorý bol nádherný  k radosti všetkých prítomných. Nasledovala pouličná zábava, kde sa do sýtosti mohli vytancovať  všetci prítomní. Veríme že aj na budúci rok sa zídeme v tak hojnom počte na IV. Stredanskom lete.
Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporili túto akciu.
Menovite:
Ladislav Skalina – VINOHRAD DAMASKUS
A – MOBIL, s.r.o.
PEKÁREŇ  Judita Gulyášová
RESTAURANT BÁRÓ
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o.
KÁJEL, s.r.o.
Štefan Balla - POHOSTINSTVO
Agroreál  a.s. 
Csaba Tóth – ALFA
Anton Hauptman – DÁLIA OPTIKA
VIAGEMO s.r.o.
KONFEKCIA – TEXTIL  Kótková Eva  
ÁZIA CENTRUM
Zlatica Tóthová – DARČEKY a KVETY
Žaneta Šándorová – PIZZERIA FAMILIA
Magdaléna Kačiková – MAGDI TURI
GT GOLD s.r.o.  Zlatníctvo BRILL
Kačiková Judita Zelovoc - Potraviny
MOST – HÍD  politická strana
THACH  BUI  VAN  -  Hostinec HANOI     


DEŇ RODINY - 17.06.2017


,,RODINA“...jej význam v spoločnosti spočíva v úlohe vytvárať zväzok, kde sa  členovia rodiny naučia vzájomnej láske, úcte avšak aj povinnostiam. Rodina je jediný stabilný bod pre výchovu našich detí. Každý rodič sa snaží, aby jeho dieťa vyrastalo v úplnej rodine v harmónii a láske.
Aj v tomto roku obec usporiadala dňa 17.júna 2017 so začiatkom o 14.00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku akciu  ,,Deň rodiny“ pre rodiny s deťmi našej obce, ako aj pre všetkých občanov, ktorí chceli stráviť príjemné popoludnie  so zaujímavými aktivitami. Program bol naozaj pestrý a deti si mohli užívať zábavné súťaže, skákacie hrady a trampolíny. Pozreli si predstavenie kúzelníka  LUI, ktorý do svojho programu zapojil aj deti, a tie si to užívali s veľkou radosťou ako aj vystúpenie šaša LALA. Najväčším prekvapením popoludnia  však boli hostia pre deti a to MICKY MOUSE a MINIE MOUSE,  ktoré sa s deťmi fotili a chodili medzi prítomnými  a všetkých pozdravili.  Akcia prebehla vo veľmi dobrej atmosfére, a dúfajme, že na budúci rok s rodinami znova strávime príjemné popoludnie hlavne pre radosť našich detí.


DEŇ MATIEK - 14.05.2017


Každý rok máme jeden deň na ktorý nikdy nezabúdame. Je to Deň matiek, ktorý oslavujeme vždy druhú májovú nedeľu.
Každý človek je so svojou matkou v silnom zväzku ešte pred samotným narodením a po narodení je tento zväzok ešte silnejší, prehlbuje sa. Matkou je každá žena, ktorá nás bezvýhradne miluje, ktorá pri nás vždy stojí, obetavo pomôže a vypočuje, a ktorá nám podá pomocnú ruku vždy, keď to najviac potrebujeme. Naša láska voči mame sa nikdy nezmení. Počas rokov sa prehlbuje a obohacuje. Hoci už v dospelosti nedokážeme vyjadriť túto lásku s nevinnosťou malého dieťaťa, ale ukážme im to ako veľmi ich milujeme. Nespoliehajme sa na to, že ten druhý to aj tak vie. Dávajme im to najavo vždy ako sa to len dá. Buďme k nim láskaví, povedzme im to a starajme sa o nich. V tento deň však nespomíname na ženy len ako matky, ale aj ako babičky, veď aj oni vychovávali s láskou našich rodičov a zahŕňajú láskou a starostlivosťou aj naše deti – ich vnúčatá a preto aj im patrí veľké ďakujem. Sú pre nás veľkým pokladom.
Aj tento rok sme sa zišli 14. mája, aby sme spolu oslávili tento pekný sviatok krásnym kultúrnym programom, ktorý nám pripravili deti z materskej škôlky, Základných škôl ako aj žiaci Základnej umeleckej školy. Obecenstvu sa program veľmi páčil a odmenil sa vytrvalým potleskom.
V mene pána starostu a Obecného zastupiteľstva želáme všetkým mamám veľmi dlhý a šťastný život.


24 hodinový volejbal – 04.03.2017

V našej obci  04.03.2017 už po tretí krát v poradí  Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v spolupráci s Obcou Streda nad Bodrogom usporiadala 24 hodinový volejbalový turnaj v telocvični Základnej školy, kde si jednotlivé prihlásené družstvá mohli vyskúšať svoje sily športových zručností  a vytrvalosti. Turnaj prebehol vo výbornej atmosfére, kde nechýbal smiech  a vzájomná podpora, ako aj vytrvalé fandenie divákov. Družstvá hrali podľa naplánovaného rozpisu. Dúfajme že sa na budúci rok znova zídeme v hojnom počte a športu chtivým hráčom ,,Športu zdar! ´´

Výstava ,, Patchwork" prác

Dňa 03.03.2017 sa v našej obci slávnostne otvorila výstava šitých mozaikových prác - ,,Patchwork´´skupiny ,,Foltos Pille´´ zo Sárospataku, so začiatkom o 17:00 hodine v miestnom Kultúrnom stredisku. Počas otvorenia výstavy si mohli návštevníci zakúpiť aj tomboly. Slávnostné otvorenie sa začalo spevom žiakov miestnej Základnej umeleckej školy počas ktorého ich sprevádzala na klavíri pani učiteľka Šarolta Ballová. Potom nasledovala báseň v podaní členky skupiny pod názvom ,,Moje spomienky´´.
Skupina ,,Foltos Pille´´ začala svoju činnosť v máji roku 2004 pod vedením pani Alžbety Bogdánovej. Pôsobia ako krúžok kultúrneho domu a knižnice v Sárospataku. Počet ich členov je 19.  a stretávajú sa týždenne, aby si stále viac osvojili techniku šitia a aby si vymieňali svoje poznatky a zručnosti. Mozaikové šitie-Patchwork využívali v minulosti manželky farmárov, ktoré zo zostatkových kúskov látok zošívali rôzne prikrývky, deky a iné úžitkové veci do domácnosti. Je to ručná práca, ktorá sa vlastne vyvinula z potrieb žien v domácnostiach. Aj z kúskov zdanlivo nepotrebných látok sa kreativitou žien zrodili prekrásne nové kúsky. Táto skupina sa tiež zamerala na tento spôsob šitia avšak používajú už omnoho krajšie a kvalitnejšie látky a na tejto výstave sa môžete presvedčiť na vlastné oči o ich šikovnosti. Počas rokov sa im dostalo viacero ocenení a pravidelne sa zúčastňujú na regionálnych podujatiach a organizujú aj tábory šitia tejto techniky. Táto skupina sa s radosťou zaoberá vo svojom voľnom čase šitím krásnych vecí a každé nové dielo je pre nich výzvou ich fantázie, kreativity a šikovnosti. Riadia sa preto iba jediným mottom ,,Nožnicami, ihlou, niťou ale zo srdca a duše!´´
Ďakujeme skupine že nám priniesla túto nádhernú výstavu aby sme sa mohli pokochať v krásnych dielach ich šikovných rúk!Prajeme im veľa zdravia a vytrvalosti do budúcej tvorby.

ROK 2016

Rozsvietenie  IV. Sviečky na obecnom Adventnom venci.

Nech stromček zapáli svetlo v nás.
Nech sviečka vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
želám Vám Vianoc šťastný čas.


Zišli sme sa znova na štvrtú nedeľu, aby sme rozsvietili poslednú sviečku na Adventnom venci našej obce ,aby sme sa s láskou a pokojom mohli oddať najkrajším sviatkom v roku – Vianociam. Predstavitelia našich cirkví požehnali veniec a pán starosta po svojom príhovore rozsvietil poslednú –štvrtú sviečku na venci a poprial všetkým požehnané Vianoce. Všetci prítomní sa potom presunuli do Gréckokatolíckeho kostola, kde bol usporiadaný krásny Vianočný koncert, v ktorom vystúpili deti Centra voľného času Sv. Lukáša a deti zo Základnej umeleckej školy.
Na poslednú Adventnú nedeľu sa zniesol anjel z nebies vo fialovom rúchu v sprievode malých anjelov, v rukách držal harfu, na ktorú hral a spoločne spievali radostné piesne všetkým ľuďom s čistým srdcom a hlásili narodenie nášho pána-Ježiša. Všetkým občanom našej obce, ich rodinám a priateľom želáme krásne, pokojné a požehnané Vianoce a šťastný Nový rok.


Rozsvietenie III. sviečky na Obecnom Adventnom venci - 11.12.2016

Nadišiel čas, kedy sme sa znova zišli 11.12.2016, pri Obecnom Adventnom venci aby sme  rozsvietili v poradí tretiu sviečku. Po príhovore nám predstavitelia našich cirkví po spoločnej modlitbe  rozsvietili sviečku, po ktorom nasledoval kultúrny program Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Program bol veľmi pekný a ďakujeme žiakom za krásne vystúpenie a pánom farárom za ich spoluprácu.
Advent je obdobie očakávania na najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Každou zapálenou sviečkou sa nám skracuje čas na to, aby sme sa čo najlepšie pripravili na sviatky, ktoré strávime s našou rodinou v znamení lásky a pokoja. Prajeme obyvateľom našej obce, aby toto obdobie strávili v čo najväčšom pokoji a aby vo svojom okolí šírili len radosť a dobrú náladu voči všetkým ľuďom.


VIANOČNÉ TRHY 2016 - 10.12.2016
Čo by vedelo privodiť lepšie obdobie pred sviatkami ako Vianočný trh s príjemnou atmosférou? Práve preto sme aj my v našej obci pokračovali s touto krásnou tradíciou a v poradí už tretíkrát usporiadalo Vianočný trh miestne občianske združenie ReSTART s podporou Obecnej samosprávy. Po celom trhu sa niesli príjemné vône výborných jedál a vareného vínka v sprievode pekných Vianočných melódií. Každý, kto sem zavítal, si mohol vychutnať  výborné jedlá a nápoje. Kto si chcel kúpiť pekné Vianočné ozdoby alebo darčeky mal možnosť si ich za symbolickú cenu zakúpiť v sále kultúrneho domu, kde sa prezentovali svojimi ručne vyrobenými prácami Základné školy a škôlka ale aj miestny remeselníci.
Celý trh sa niesol vo veľmi dobrej nálade k spokojnosti usporiadateľov, ale aj návštevníkov. O dobré jedlá a nápoje sa postarali miestne organizácie ako: Obec, ktorá podávala Starostovský guláš, Dobrovoľný hasičský zbor, Rybársky zväz, Miestna vinárska organizácia a občianske združenie ReSTART. Toto združenie premietalo pre verejnosť na vonkajšom priestranstve aj krátky film ktorý mal názov Život v Strede nad Bodrogom, ktorý si mohol každý účastník pozrieť. Dúfajme, že sa aj na budúci rok stretneme na Vianočných trhoch na ktorých aspoň na chvíľku zabudneme na denné starosti a vychutnáme si príjemnú atmosféru blížiacich sa Vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín, priateľov a známych. 


Rozsvietenie II.Adventnej sviečky - 4.12.2016
   

Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.

Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.

A keď štvrtá horí stíška
tešíme sa na Ježiška.


Obdobie Adventu sa vyznačuje očakávaním na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Na Adventných vencoch zapaľujú ľudia postupne štyri sviečky, ktoré odpočítavajú čas do Vianoc. V tomto období sa snažíme vychádzať v ústrety všetkým ľuďom bez rozdielu ich náboženského vyznania a bez rozdielu ich pôvodu. Je to čas lásky a porozumenia. Každou jednou zapálenou sviečkou sa nám skracuje čas na to, aby sme sa pripravili na čas, ktorý strávime so svojimi blížnymi v pokoji a láske. Želáme Vám všetkým, aby ste strávili tento čas čo najpokojnejšie a aby ste rozdávali vôkol Vás iba radosť a dobrú náladu.
Znova je tu Nedeľa v poradí druhá, kedy sa zapaľuje na Adventnom venci ďalšia sviečka. Dňa 4.12.2016 sme sa aj my zišli aby sme rozsvietili druhú sviečku na Obecnom Adventnom venci. Po príhovore nám naši predstavitelia cirkví požehnali druhú sviečku, ktorú po spoločnej modlitbe rozsvietili. Program nám pripravili žiaci Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Program bol veľmi pekný a žiakom ďakujeme za ich usilovnosť. Po programe sa deti ale aj rodičia presunuli do veľkej sály kultúrneho strediska, kde na nich čakala Mikulášska zábava ktorú im pripravila Obec v spolupráci s Centrom Sv. Lukáša. Počas zábavy si deti mohli pri pripravených stoloch vyrobiť pekné Vianočné ozdoby, alebo sa mohli zúčastniť na mnohých súťažných hrách spojené s tancom a spevom. Nakoniec sa dočkali príchodu Mikuláša, ktorý rozdal balíčky pre všetky prítomné deti.

Vystúpenie mládežníckej tanečnej skupiny KINCSŐ

Dňa 29.11.2016 v našej obci v Kultúrnom stredisku začiatkom o 11.00 hodine pre žiakov Základných škôl a deti z materskej škôlky vystúpila tanečná skupina KINCSŐ zo Želiezoviec. Predstavenie usporiadala OBEC Streda nad Bodrogom. Tanečná skupina predviedla veľmi pekný a záživný program plný tanca a spevu, ktorý sa všetkým páčil. Predviedli staršie ale aj nové choreografie.
O Želiezovciach sa hovorí ako o meste s folklórnymi tradíciami najmä vďaka celoštátnemu folklórnemu festivalu, ktorý v minulých rokoch každoročne organizoval Csemadok. V 90. Rokoch však v Želiezovciach nepôsobil žiadny folklórny súbor. Aj preto v roku 1995 manželia Esztera a Alexander Juhászovci za podpory niekoľkých nadšencov začali zakladať súbor.
Vychovali vlastných tanečníkov i hudobníkov, vystupovali v mnohých mestách na Slovensku i mnohých krajinách Európy. A vyhrali i mnoho súťaží, či už ako celok, alebo jednotliví tanečníci. Aj preto je súbor považovaný za jeden z najlepších detských a mládežníckych folklórnych súborov v Európe.
Po vystúpení sa súbor presunul pred budovu Kultúrneho domu kde sa odfotili na pamiatku a potom do miestnej Reštaurácie Báró kde sa naobedovali.
Ich stáli sponzori sú: Mesto Želiezovce, ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Nitriansky samosprávny kraj, Národný Kultúrny základ, Regionálne Osvetové stredisko v Leviciach.


Rozsvietenie I. sviečky na Obecnom Adventnom venci - 27.11.2016

Odfúkni snehovú vločku z dlane
a praj si niečo nevídané.
Veď dnes je ten kúzelný čas,
keď šťastie a pohoda vládne v nás

Vianoce sú jedným z najkrajších náboženských sviatkov: Narodenie Ježiša a sviatok rodiny. Jeho symbolom je vyzdobený Vianočný stromček. Nie je to sviatok iba veriacich ľudí, Vianoce oslavuje celý svet. Sviatočný pouličný ruch, krásne sviatočné lákavé výklady v obchodoch a celý rad trhových stánkov toto všetko znamená príchod Vianoc. Začínajú  sa Adventom a trvajú až do Troch kráľov.
Vianociam predchádza Adventná myšlienka príprava cesty. Ľudia kladú čoraz väčší dôraz na sviatočné prípravy. Na dverách domov a bytov sú v čoraz väčšom počte Adventné vence, na oknách girlandy z vetvičiek, vysvietené dvory a domy. Táto krásna atmosféra vyvoláva v človeku neopakovateľné pocity šťastia a radosti.
Vianočnú atmosféru znásobuje vyzdobený Vianočný stromček ,ktorý sa vyníma vo svetle zapálených sviečok . Plameň sviečky je podľa Biblie nositeľom nového  svetla: Ježiša - je jeho symbolom . Ukazuje  smer pre Troch kráľov aby našli Betlehem.  Človekom sa ľudia pretvárajú spôsobom svojich vzťahov ,ako ich prežívajú ako spolunažívajú. Náš život iba vtedy bude mať Vianočnú príchuť ak sa nepokúsime zhustiť všetko iba do jedného dňa a necháme aby sviatočný pocit  prenikol do všedných dní. Ak v hĺbke srdca cítime lásku, ktorá nebude trvať iba do rozsvietenia jednej sviečky tak vtedy budeme vedieť že je to pravé. Všetky darčeky ktoré dáme, ktoré sme dali a ktoré budeme dávať sú toho iba slabým odrazom.
Dňa 27.11.2016 sme sa aj my zišli pred Kultúrnym strediskom aby sme rozsvietili I. sviečku na Obecnom Adventnom venci. Po slávnostnom príhovore pána starostu, predstavitelia cirkví požehnali veniec a rozsvietili prvú sviečku aby sme sa s láskou oddali Adventnému obdobiu očakávania Vianoc. Nasledoval program našich škôlkárov, ktorí boli veľmi zlatí a každému sa ich program veľmi páčil. Zároveň pozývame občanov a deti našej obce na rozsvietenie II. sviečky na Obecnom Adventnom venci ktoré bude 04.12.2016 o 15.hodine pred Kultúrnym strediskom, ktoré bude spojené s Mikulášskou zábavou. Každého srdečne očakávame.


DEŇ DÔCHODCOV - 21.10.2016

,,Každý si želá dlho žiť, ale  
nikto nechce zostarnúť.“                                                                                                                                                
Jonathan Swift

                                                                     
Stalo sa už každoročnou tradíciou osláviť deň úcty k starším. Celosvetovo sa tento deň považuje za deň kedy si pripomenieme dôležitosť starostlivosti a lásky k starším ľuďom. Avšak by sme nemali zabúdať, že nie iba tento deň máme voči starším byť pozornejší, ale každý iný deň rovnako.
Staroba patrí do ,,plánu" každého človeka. Je to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života. Starneme od chvíle, ako sme sa narodili. My mladí si to neuvedomujeme. Myslíme si, že na všetko máme veľa času.
Myslím si, že tajomstvo peknej staroby je tešiť sa z každého prežitého dňa, z maličkostí, ktoré nám robia radosť. Majme úctu k starým ľuďom a buďme im nápomocní pri každom ich kroku. Ani celý život by nám nestačil, aby sme sa dostatočne zavďačili za ich lásku a pomoc. Navštevujme ich a buďme s nimi čo najčastejšie, lebo čas uteká a nevieme koľko spoločných chvíľ nám zostáva. Myslím si, že v 21.storočí, v tomto uponáhľanom a vystresovanom svete nebude mať to šťastie zostarnúť veľa ľudí. Starobu budeme pokladať za dar a budeme sa tešiť, keď sa vôbec dožijeme dôchodkového veku.
Ako výborným príkladom aktívneho prežitia dôchodkových rokov je aj skupina ,,SVITTA-SENIOR", ktorá k nám zavítala na pozvanie pána starostu a obecného zastupiteľstva aby nám ukázala svoj fantastický program z príležitosti dňa úcty k starším na oslave, ktorá sa v našej obci konala 21.10.2016.
Skupina ,,SVITTA-SENIOR" pochádza spod Tatier, má približne 40 aktívnych členov, ktorí sú už na dôchodku. Skupinu založil už pred piatimi rokmi vedúci pán Alexander Tokár a svoje vystúpenia si sami vytvárajú a vystupovali už vo viacerých Slovenských mestách. Ich program bol výborný a každému sa neskutočne páčil. Prvky hudby, prózy a humoru nechýbali z predstavenia týchto vynikajúcich seniorov. Svojím vľúdnym a aktívnym prístupom k životu rozdávajú optimizmus a dobrú náladu všade tam, kde vystúpia.
Na obecnej slávnosti sa zúčastnilo 110. dôchodcov, ktorým sa program veľmi páčil. Po programe pán starosta odovzdal cenu obce, ktorú dostali gréckokatolícky farár Michal Tóth a obyvateľka obce pani Helena Tóthová. Cenu obce dostali za svoju nezištnú prácu pre obec. Nasledovala voľná zábava počas ktorej sa podávala večera. Dúfajme, že sa na budúci rok príde na oslavu ešte viac dôchodcov a užijú si krásne popoludnie na ktoré budú dlho spomínať.  


II. STREDANSKÉ LETO  22 - 23. 7.2016
V  dňoch 22. a 23.07.2016  sa v našej obci uskutočnilo podujatie pod názvom II.Stredanské leto. Začínalo sa v piatok 22.07.2016 výstavou  puzzle obrazov v Miestnom kultúrnom stredisku  a po skončení výstavy sa konal koncert učiteľov Základnej umeleckej školy. Všetci zúčastnení si mohli vychutnať príjemnú atmosféru vážnej hudby v peknom prostredí puzzle obrazov a prítomní mohli zahlasovať za najkrajší obraz výstavy. Cenu obecenstva získal pán Gornyitzky Peter za svoj obraz, ktorý bol zložený z 9000 kúskov puzzle. Víťazovi gratulujeme.
V sobotu 23.07.2016  so začiatkom o 15.00 hodine  sa na miestnom športovom ihrisku začal kultúrny program príhovorom pána starostu, ktorý privítal hostí, všetkých účinkujúcich a prítomných.  Program otvorili svojim vystúpením mažoretky ,,Mažolky“ z Borše mixom tancov, po ktorom nasledovalo vystúpenie zboru Dôchodcov z maďarskej obce Pácin .Predstavili sa nám dve amatérske speváčky a zaspievala nám aj Nora Baloghová rôzne šlágre. Vystúpil aj prítomný remeselník pán Pavol Tomko, ktorý  nám zahral na svojej vlastnoručne vyrobenej fujare a zaspieval folklórnu pieseň. Ďalším vystupujúcim , ktorý sa predstavil country skladbami bol spevák Štefan  Barančík – ČIKO z Kamenice nad Cirochou.
Okrem bohatého programu si návštevníci podujatia mohli vyskúšať remeselné práce (drôtovanie,vyšívanie a rezbárstvo),deti si mohli zajazdiť na koníkoch a na koči so záprahom koníkov, zaskákať si na skákacích hradoch a trampolínach.  Na záver kultúrneho programu vystúpil maďarský interpret- Tamás Hevesi a svojím hodinovým koncertom pobavil mladšie aj staršie generácie. Po koncerte nasledovala pouličná zábava, na ktorej sa o dobrú náladu postaral DJ- Zselinszky. O výborné jedlá a občerstvenia sa postarali miestny podnikatelia. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére, počasie bolo nádherné a každý z prítomných si odnášal so sebou bohaté dojmy a dobrú náladu.
Veľká vďaka patrí aj všetkým sponzorom ktorí podporili túto akciu .
Menovite:
Zoltán Kollár
Politická strana MOST – HÍD
Pekáreň Judita Gulyásová, s.r.o.
Ladislav Durbák DUTEX
Zelovoc – potraviny Kačiková Judita
JBD, s.r.o.
VIAGEMO s.r.o.
Magdaléna Kačiková Magdi Turi Textil
Csaba Tóth ALFA
Štefan Balla Pohostinstvo SPUTNIK
HUYNH NGO THE-NEW LOOK
Agroreál, a.s.
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.
Tokaj Zlatá Putňa, s.r.o.
Zlatica Tóthová – DARČEKY A KVETY
Konfekcia – TEXTIL Kótková Eva


DEŇ RODINY - 18.6.2016

Obec  Streda nad Bodrogom  usporiadala dňa 18.júna 2016 so začiatkom o 10.00 hodine na miestnom športovom ihrisku akciu pod názvom   Deň Rodiny pre deti a občanov našej obce, ako aj každého návštevníka. Boli pripravené  skákacie  hrady, vystúpenie šaša, zábavné  súťaže, maľovanie na tvár a zábavné sumo. O chutné jedlá a občerstvenie sa postarali OZ Reštart a členovia miestneho futbalového klubu, ktorým ďakujeme  za ich prácu.
Akcia sa začala dopoludnia volejbalovým turnajom pre deti a dorast a futbalový turnaj pre deti od 10 – 15 rokov.  Po obedňajšej prestávke mohli deti využiť zábavu v skákacích hradoch ktoré im boli k dispozícii až do večera. O 15:00 hodine začal  svoj  program objednaný klaun, ktorý svojím programom zabával deti aj dospelých, a celý program sa veľmi vydaril k spokojnosti všetkých.
Po celú dobu nám hrala príjemná hudba a počasie bolo nádherné a vhodné k súťažiam, ktoré boli pripravené pre deti ale aj rodiny ktoré mali chuť si zasúťažiť v zaujímavých disciplínach ako napr.: skákanie vo vreci, hod granátom, skákanie na švihadle, slalom medzi bójami, futbalová súťaž. Celý program bol bezplatný.
Napriek nízkej účasti veríme že nabudúce príde viac rodín a detí aby sa spolu lepšie spoznali a zabavili v príjemnom prostredí.

Slávnostné odovzdanie Hasičského auta  DHZ - Streda nad Bodrogom

Dňa 28.mája 2016   slávnostne odovzdali Hasičské auto do užívania Dobrovoľnému Hasičskému Zboru Streda nad Bodrogom. Slávnostné odovzdávanie otvoril svojím príhovorom pán starosta Zoltán Mento, po ktorom sa prihovoril aj riaditeľ Hasičského zboru SR -Generál JUDr. Alex Nejedlý ,ktorý odovzdal auto veliteľovi DHZ Streda nad Bodrogom pánovi Vladimírovi Róthovi. Na slávnosti sa zúčastnili aj čestní hostia: Plukovník- Ing Jozef Fedorčák riaditeľ Regionálneho HZ, Ing. Robert Puci člen Národnej rady, Mgr. Rastislav Petrovič – predseda Krajského úradu, pán Vladimír Róth starší ,ktorý je podpredsedom Krajského Hasičského výboru  a v neposlednom rade pán Ing. Miroslav Bajusz – Podplukovník Riaditeľstva Krajského Hasičského výboru v Trebišove. Veliteľ DHZ,  Vladimír Róth sa v mene celej posádky poďakoval a s veľkou úctou prebral kľúče od Hasičského auta, ktoré následne pokrstili šampanským, aby čo najlepšie slúžilo dlhé roky. 


TAJBA  -  50. Výročie chráneného územia
,,Tajba – zelená oáza pre faunu a flóru“

Dňa 25.mája sa v našej obci konalo stretnutie ochranárov a organizácií z príležitosti 50.výročia vyhlásenia ,,Tajby“ za chránené územie s 5. stupňom ochrany korytnačky močiarnej žijúcej v tejto lokalite. Stretnutie organizovala naša  OBEC v spolupráci s organizáciami:  občianske združenie ,, Fauna Carpatica“ Košice, CHKO – Správa chránenej krajinnej oblasti Latorica Trebišov, Slovenský Vodohospodársky podnik- Trebišov. Na stretnutí sa zúčastnili pozvaní hostia z Krajského úradu životného prostredia Trebišov, ako aj čestný hosť pán Jozef Voskár, bývalý vedecký pracovník, ktorý sa zaslúžil svojou dlhoročnou  prácou o záchranu korytnačky močiarnej na území  Tajby. Na stretnutí odzneli prezentácie všetkých zúčastnených organizácií, a po obede sa premietal prírodopisný film z archívu Slovenskej televízie pod názvom ,,Tajba – posledné útočisko“. V tomto filme nám predstavili odborníci výsledky skúmaní zo života korytnačiek, ich kladiská a postupy záchranných činností ohrozeného druhu tejto korytnačky ako aj krásy našej okolitej flóry a fauny, a dôležitosť snahy ľudí vynaložiť všetko úsilie zachrániť cenné biotopy pre rozmnožovanie sa korytnačiek. Práve o tom hovoril vo svojom príhovore aj Jozef Voskár pre ktorého dodnes táto téma ostala srdcovou záležitosťou.
Lokalita TAJBA  ako jediná svojho druhu na Slovensku je ukážkou pôvodného areálu rozšírenia korytnačky močiarnej na východe Slovenska. Geograficky mŕtve rameno Bodrogu je prírodný útvar Tajba, ktorý leží  Severovýchodne  od obce Streda nad Bodrogom, ktoré je kladiskom korytnačky močiarnej. Je jedinou z potvrdených lokalít prirodzeného výskytu tejto korytnačky a je  Národnou prírodnou rezerváciou v okrese Trebišov. V r. 1966 bola ,,TAJBA“ vyhlásená komisiou Slovenskej Národnej rady za štátnu rezerváciu zásluhou RNDr: Andrejom Stollmanom-ornitológom, ktorý sa dlhé roky venoval územiu Tajby ako aj jej faune a flóre a jediným sladkovodným živočíchom žijúcim na tomto území a tou je korytnačka močiarna.
Po premietaní filmu sa konala beseda na hľadanie spolupráce týchto organizácií a našej obce o záchrane korytnačky močiarnej a vzácnych druhov živočíchov a o sprístupnení chránenej lokality pre širokú turistickú verejnosť ako aj pre miestnych obyvateľov, ktorí si vážia prírodu a jej krásu  a ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ,,našej TAJBY“.
Všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme a veríme že sa nám spoločnou spoluprácou podarí  pre budúce pokolenia zachrániť klenot nášho Regiónu.


DEŇ MATIEK - 01.05.2016


,,MAMA“. Tak dôležité slovo, ktoré dieťa vysloví ako prvé vo svojom živote. Jeho zmysel je mu úplne jasný aj vtedy, ak význam iných slov ešte nepozná. Veď mama je prvá veľká istota v živote dieťaťa. Pre matku ostanú jej deti vždy dieťaťom až do konca jej života. Matka je jednou z najdrahších bytostí a preto ich oslavujeme celosvetovo každú druhú májovú nedeľu vždy  ako ,,Deň matiek“.

Aj v našej obci sme sa zišli 1.mája 2016, aby sme tento deň patrične oslávili. Žiaci Základných škôl a Umeleckej školy, ako aj deti Materskej škôlky pripravili pre naše mamičky aj babičky kyticu uvitú z piesní, básní a literárno-tanečného a hudobného pásma. Žiaci sa pod vedením pedagógov predstavili v rôznych žánroch spevu, recitácie, tanca a hudby. Vystúpili aj so spoločenským tancom ako aj s klavírnymi skladbami. Týmto milým vystúpením našich detí sme sa poďakovali všetkým mamám a babkám za ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Po skončení oslavy sa každý presunul pred Kultúrny dom kde sa spoločne staval Obecný máj, ktorý detičky ozdobili farebnými stužkami.

ROK 2015

,,VIANOČNÝ ČAS nie je o otváraní darčekov, ale o otvorení našich sŕdc!“


VIANOČNÉ TRHY - 19.12.2015


Pocit neopakovateľnej atmosféry blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku nám priblížil aj v našej obci  dňa: 19.12.2015 ,,Vianočný trh“, ktorého usporiadateľom už druhýkrát v poradí bolo Občianske Združenie - RESTART.

Trh sa niesol vo sviatočnej nálade na ktorom nechýbali stánky občerstvenia miestnych spolkov ako: OZ – RESTART,  Dobrovoľný hasičský zbor, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia poľovníkov a Futbalový klub TJ ŠM v Strede nad Bodrogom, ktorí ponúkali gurmánske špeciality a vôňa výborných jedál sa vznášala centrom obce. Trh bol usporiadaný pred Kultúrnym strediskom a v stánkoch okrem jedál ponúkali aj teplé a studené nápoje na osvieženie . Dobrú náladu dotvárali aj krásne Vianočné koledy a piesne z rozhlasu. Vo veľkej sále sa prezentovala svojimi výrobkami Materská škôlka, ako aj miestne Základné školy a centrum voľného času Sv. Lukáša. Ich výrobky sa dali zakúpiť za sponzorské ceny. Na trhoch sa prezentovali aj miestny remeselníci svojimi prácami  s Vianočnou tematikou.
Návštevníkom sa ponúkal aj Starostovský punč na zahriatie. Nálada bola skvelá a každý občan si mohol vychutnať predvianočný čas v kruhu svojich známych, priateľov a rodiny. Veríme že sa o rok znova stretneme pri obecnom stromčeku pri Vianočnom prípitku a pri výborných jedlách v príjemnej atmosfére.


BRÁNA ADVENTU
Čo sa robí, čo to vŕzga tak zavčas rána?
Pozrite len, otvára sa do Adventu brána.
***
Svätý Ondrej má kľúč od nej,  víta Mikuláša.
Ten oznámi všetkým ľuďom, že sa blíži spása.
***
Zatvoria ju Adam s Evou, zazvonia na zvonec.
Na Štedrý deň poobede je Adventu koniec.
******************
autor: Oľga Olšovská – z knihy Adventný kalendár


ROZSVIETENIE IV. ADVENTNEJ SVIEČKY - 20.12.2015


Dňa 20. decembra 2015 sme sa znova zišli pri obecnom Adventnom venci aby sme rozsvietili poslednú, štvrtú sviečku, ktorou sa končí adventné obdobie a nadíde čas Vianoc, osláv príchodu nášho pána. Vianoce sú najkrajším sviatkom  roka , sú to sviatky lásky a pokoja. Preto by sa mal každý snažiť nájsť si čas na svoju rodinu a blízkych a stráviť s nimi čo najviac času. Počas Vianoc by si ľudia mali uvedomiť dôležitosť rodiny , spomaliť v každodennom uponáhľanom svete a aspoň trochu si vychutnať čaro nádherných Vianočných dní.
    Po privítaní sa prihovoril prítomným aj pán starosta, ktorý rozsvietil  poslednú sviečku na obecnom Adventnom venci a poprial všetkým prítomným, ako aj občanom obce pokojné a požehnané Vianoce. Potom sa prítomní presunuli do Gréckokatolíckeho kostola, kde sa konal slávnostný Vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy a detí oddychového centra Sv. Lukáša. Koncert bol krásnym umeleckým zážitkom a každý si odniesol v kútiku svojej duše kúsok Vianočného čara.


ROZSVIETENIE III. ADVENTNEJ SVIEČKY - 13.12.2015


Vážení občania, už tretiu nedeľu sme sa zišli pri obecnom adventnom venci aby sme rozsvietili tretiu sviečku a aby sme oslávili príchod nášho pána. Táto nedeľa je výnimočná, nakoľko znamená začiatok druhej polovice adventného obdobia. Jej farbou je ružová, ktorá symbolizuje radosť. V túto nedeľu v poradí tretiu sa na zem zniesol krásny biely anjel z nebies. V pravej ruke držal svetelný lúč, ktorý mal zázračnú moc. Podišiel s tým lúčom ku každému človeku, ktorý mal v srdci čistú lásku a dotkol sa ich. Tento lúč zažiaril v očiach ľudí a postupne im rozžiaril celé telo. Ešte aj tí najchudobnejší a najnešťastnejší človek sa zmenil a jeho srdce sa naplnilo čistou láskou a šťastím.
Zástupcovia našich cirkví rozsvietili a požehnali tretiu sviečku na obecnom adventnom venci po ktorom nasledoval slávnostný program našich škôlkárov a vystúpenie Miroslava Sýkoru. Z celého srdca ďakujeme našim farárom za rozsvietenie sviečky ako aj všetkým vystupujúcim za kultúrny program. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť a želáme naďalej krásne očakávanie v adventnom období, plného radosti a lásky.


Rozsvietenie ll.Adventnej sviečky a Mikulášska oslava - 6.12.2015


V našej obci sa 6. decembra rozsvietila druhá sviečka na obecnom Adventnom venci. Po privítaní sa všetci prítomní pomodlili s našimi farármi, ktorí rozsvietili sviečku. Nasledoval slávnostný program žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Po programe sa prítomní presunuli do sály Kultúrneho strediska kde ich čakala Mikulášska oslava, kde mohli deti ale aj dospelí netrpezlivo čakať príchod Mikuláša. Deti si mohli krátiť čas pri stoloch s tvorivými dielňami, aby si mohli zhotoviť pekné Mikulášske a Vianočné ozdoby. Po krátkom čase konečne dorazil Mikuláš so sobom v sprievode anjela, čerta a Mikulášovej pomocníčky. Detičky sa veľmi potešili a s radosťou odrecitovali naučené básničky a zaspievali pesničky aby si zaslúžili Mikulášske balíčky. Čert ich trošku postrašil ale aj zabavil ale deti si nakoniec vydýchli a mohli sa oddať rôznym súťaživým a zábavným hrám, ktoré im pripravili zamestnanci  Centra voľného času sv. Lukáša , spoločnosť Leknice a zamestnanci Kultúrneho centra.  Celá oslava sa niesla v príjemnom duchu Mikulášskej atmosféry a každý sa  príjemne pobavil. Pre deti to bol pekný zážitok, ktorý môžu prežiť aj na budúci rok.


ROZSVIETENIE I. ADVENTNEJ SVIEČKY - 29.11.2015


Dňa 29.11.2015 sa v našej obci konalo slávnostné rozsvietenie prvej sviečky na Obecnom Adventnom venci z príležitosti začiatku adventu. Po slávnostnom príhovore vedúcej kultúrneho centra pani Lucii Belászovej predstavitelia našich cirkví požehnali adventný veniec, po ktorom nasledoval kultúrny program žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Položme si otázku, čo je podstatou Vianočných sviatkov? Vianoce očakávajú deti aj dospelí. Deti dúfajú, že dostanú veľa darčekov, dospelí,  že sa dočkajú oddychu a pokoja. Aj keď posolstvo Vianoc nie je jasný každému, ale predsa znamená pokojný, čarovný pocit ,z ktorého žiari láska. Pred 2000 rokmi v Betleheme sa v jednej stajni narodil Ježiš. Až do svojho ukrižovania učil, liečil a robil zázraky, ktorými pomáhal ľuďom. Práve jeho príchod, jeho narodenie oslavujú kresťania na celom svete cez  Vianočné sviatky. Tomuto sviatku predchádza radostné a pokojné očakávanie – obdobie Adventu, ktoré sa začína 4 týždne pred Štedrým večerom. Prvý adventný veniec sa objavil už v polovici 19.storočia, zhotovil ho jeden nemecký farár. Hoci zo začiatku boli známe vence s 24 sviečkami, neskôr ich postupne  vystriedali vence so 4 sviečkami. Okrúhly tvar venca symbolizuje večnosť nášho pána, zelená farba večný život a plamene sviečok nebeské svetlo, s ktorým očakávajú príchod Ježiša.
Po skončení programu sa všetkým prítomným podával horúci čaj a varené vínko. Zišli sme sa v hojnom počte, a dúfame, že sa zídeme aj ďalšiu adventnú nedeľu, kedy sa rozsvieti druhá sviečka na venci. Sprievodným podujatím bude Mikulášska oslava, na ktorú srdečne pozývame všetky deti ako aj občanov obce.
S pokorou a pokojom na duši sa teda oddajme očakávaniu čarovného Adventného obdobia.
,, Zostarnúť nie je umenie, umenie je vyrovnať sa s tým!“
Johann Wolfgang von Goethe


DEŇ DÔCHODCOV - 23.10.2015


V našej obci sa stalo tradíciou každý rok v októbri  usporiadať oslavy Dňa dôchodcov. Aj toho roku 23.októbra Obecná samospráva usporiadala oslavu všetkým dôchodcom našej obce. Do kategórie starších nad 60 rokov  patrí vyše 400 občanov Stredy nad Bodrogom. Pre všetkých bol pripravený krásny kultúrny program detí z Materskej škôlky, ako aj žiakov Základnej umeleckej školy. Pred programom seniorov privítal starosta obce a vo svojom príhovore sa zameral na dôležitosť pozornosti a starostlivosti voči seniorom a poukázal na to, že aspoň raz ročne si pripomenieme lásku a vďačnosť našim starším občanom za ich rady a vedomosti, ktoré ešte potrebujeme. Sme radi, že po dlhých pracovitých a aktívnych rokoch teraz spolu s nami oslávia svoje právom zaslúžené dôchodcovské roky.  Po privítaní a kultúrnom programe nasledovalo odovzdanie ceny obce, ktoré dostali pani Helena Gálová a zosnulá pani Jolana Bányácskiová, za ktorú prevzal cenu jej manžel. Potom nasledovalo pohostenie  a voľná zábava s podfarbením príjemnej hudby. Na oslave sa zúčastnilo vyše 150 občanov a všetci sa  cítili príjemne a odchádzali s dobrou náladou.  Všetkým seniorom želáme ešte veľa, veľa zdravia a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších ako aj v kruhu občanov Stredy nad Bodrogom.


KAMPAŇ MOST - HÍD 16.10.2015


Vážení občania, dovoľte nám aby sme Vás informovali o podujatí, ktoré sa v našej obci uskutočnilo v piatok večer 16.10.2015 v miestnom kultúrnom stredisku. Bola to kampaň politickej strany Most-Híd na čele s poslancami parlamentu menovite:  Bugár Béla, Solymos László, Jakab Elemér. Úlohou tejto kampane bolo  informovať verejnosť o cieľoch strany, ktorými chcú prispieť maximálnou mierou k vybudovaniu občianskej spoločnosti, kde sa každému občanovi žije dobre. Kde fungujúca ekonomika umožňuje dobrý život aj v jednotlivých regiónoch, aby Slovensko bolo pevnou súčasťou Európy.
Medzi priority strany patria úlohy:
- stabilný a dlhodobý hospodársky rast štátu                                                       
- dosiahnuť stabilný právny štát                                                                                 
- spolupráca s národnostnými menšinami
- pozdvihnutie najslabších v sociálnej sfére
- skvalitnenie školstva a zdravotníctva
- upevňovanie vzťahov v rámci  Vyšehrádskej štvorky a NATO.
Plné znenie programu strany na WWW.OBCIANSKAVIZIA.SK.
    K príjemnej atmosfére prispeli aj pozvaní hostia z hudobného sveta, menovite speváčka z Maďarskej republiky - Ildikó Keresztes a spevák zo Slovenska  Peter Šrámek, ktorí  svojím vystúpením vytvorili neskutočne dobrú náladu všetkých prítomných.  Ľudia sa cítili ozaj výborne a to sa odrazilo aj na besede s poslancami vo voľnej debate a množstvo otázok, ktoré obecenstvo kládlo, boli do jednej zodpovedané poslancami.  


STREDANSKÉ LETO - 22.august 2015


22.augusta 2015 sa v našej obci konala slávnosť pod názvom "Stredanské leto", ktorej usporiadateľom bola Obecná samospráva a poslanci OZ. Konala sa v areáli miestneho športového ihriska, kde sa na javisku  vystriedali rôzne žánre kultúry. Pred zahájením programu sa na ihrisku odohral futbalový zápas miestnych senior futbalistov so súpermi  z Pácinu a po futbale nasledoval volejbal na malom ihrisku.  Aby sa nezabudlo ani na deti a mládež ,aj pre nich bol pripravený mini futbal s Buble Gumm loptami a bolo to zábavné pre hráčov aj pre publikum. Deťom bol k dispozícii aj skákací hrad a trampolína. Slávnostný program otvorili mažoretky z Maďarska a po príhovore pána starostu vystúpili Folklórne tanečné a spevácke skupiny a ženské zbory ako aj skupiny moderného tanca. Kultúrny program trval vyše dvoch hodín a bol výborný k spokojnosti usporiadateľov ako aj obecenstva. Sprievodným podujatím bol remeselnícky jarmok s tvorivými dielňami, kde si deti a záujemcovia mohli vyskúšať rôzne remeslá a mali možnosť si zhotoviť pekný šperk z drôtikov alebo darčekové predmety, servítkovou a textilnou technikou.  Predajcovia občerstvenia zabezpečili chutné špeciality a chladené nápoje. V podvečer vystúpila skupina Napraforgó a chlapci nám zahrali nostalgické šlágre. Po nich nasledoval koncert skupiny Kvety v podpaží z Košíc, ktorí zahrali popové a rockové piesne k spokojnosti mladších ročníkov.  Po skončení koncertov hudobných skupín sa začala pouličná zábava s DJ Zse-Lee  Zselinszkym a trvala až do štvrtej rána. Celý deň sa niesol v duchu príjemnej  atmosféry.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli na akciu.


DEŇ INTEGROVANÝCH ZLOŽIEK - 5.jún 2015


Dňa 5.júna 2015 sa v našej obci konal deň integrovaných zložiek pre žiakov základných škôl, materskej škôlky a pre obyvateľov obce.
Integrovaný deň - ukážkové cvičenie imitovaná dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel s následným požiarom. Zasahovali DHZ Streda nad Bodrogom, DHZ Zemplínska Teplica, Záchranná zdravotná služba Košice, Policajný zbor Streda nad  Bodrogom. Diváci  si užili v priamom prenose zákrok zložiek v situácii pomoci, so vzrušením pozorovali prácu policajtov a ich vycvičených psov, pomoc záchranárov a hasičov, ktorí bezpečne a rýchlo zahasili oheň. Po zabezpečení cvičného terénu si všetci záujemcovia mohli obzrieť bližšie vozidlo záchranárov a mohli pozorovať ako záchranári  ošetrovali na mieste zranených. Cvičenie sa vydarilo so štipkou napätia ale nakoniec všetko dobre dopadlo.
Vážení občania
          Vážení občania, dovoľte, aby sme Vám oznámili, že mladej poetke, ktorá je obyvateľkou našej obce, menovite Silvii Gelvanicsovej, nedávno vyšla jej prvá básnická zbierka pod názvom ANAM CARA ( Priateľ duše). Ak máte záujem, môžete si ju objednať z vybraných kníhkupectiev cez Internet, alebo zakúpiť v kamenných predajniach s knihami. O knihe si môžete prečítať pod obrázkami. Poetke srdečne gratulujeme a želáme veľa inšpirácie do ďalšej tvorby. 
         
Debut Silvie Gelvanicsovej – Anam  Cara ( Priateľ duše), vypovedá o citlivej, vnímavej duši a poetickom talente, ktorý sa neutieka výlučne k voľnému veršu , ale úspešne zvláda aj rýmovanú poéziu. Prevádza umenie hry so slovami a vetami, keď rozseknutím výroku na dve krátke vety dostáva očakávaná pointa iný zmysel. Ide o trpezlivo vybrúsenú poéziu, pri ktorej vidieť, že autorka na básňach zodpovedne pracovala a vypracovala sa k chvályhodnej kvalite. Tú ocenili aj poroty rôznych literárnych súťaží ( 1. miesto Petržalské súzvuky 2009, 2. miesto Literárne Šurany 2009, 2. miesto Benediktova literárna Prievidza 2011).
V prvej časti zbierky autorka  poskytuje myšlienkam voľnosť voľného verša, emotívne nabitého, presne mapujúceho a odžitého skúsenosťou. V druhej časti dokazuje, že vie myšlienky podriadiť i pevnej štruktúre verša a rýmu, pritom aj ideová stavba básne je mimoriadne vyzretá. Vie podať hodnotnú výpoveď a trefne prekvapiť čitateľa zo smeru, ktorý neočakával. Autorkin talent, výrazná poetická práca a zodpovedný prístup k poézii si zaslúžia ocenenie.


MAJÁLES - 24.máj 2015


Máj je najkrajší mesiac v roku, kedy už aj počasie dovolí aby ľudia mohli tráviť voľný čas v prírode.
Slávnosti, grilovačky a Majálesy sú pestrou paletou na uskutočnenie prírodných programov. Aj v našej obci sa 24.mája 2015 uskutočnil MAJÁLES, kde sa obyvatelia Stredy nad Bodrogom zišli na jedno popoludnie, aby si oddýchli od každodenných povinností a starostí. Majáles sa začal slávnostným odovzdaním vyhliadkovej veže na Spodnej ulici, ktorú ochranári zo Slovenskej Ornitologickej spoločnosti zrekonštruovali pri mŕtvom ramene Bodrogu. Z tejto veže  budú môcť obyvatelia našej obce ako aj turisti a návštevníci  pozorovať vodné vtáctvo a živočíchy žijúce v tejto oblasti. Na veži je umiestnená informačná a orientačná tabuľa s mapou, na ktorej sú znázornené naše pamiatky ( kaštieľ Vécseyovcov) a chránené oblasti (Tajba, Tarbucka).
Po odovzdaní veže sa všetci prítomní presunuli do areálu kaštieľa kde sa Majáles slávnostne otvoril. Ľudia sa mohli do sýtosti najesť výborných jedál ktoré zapíjali čapovaným pivom a chutným vínom. K dobrej nálade bola k dispozícii výborná hudba. O zábavu mali postarané aj deti a mládež, nakoľko mali možnosť angažovať sa v tvorivých dielňach, zabaviť sa na skákacom hrade, trampolíne a milovníci koní si mohli zajazdiť na koníkoch. Zábava sa niesla v príjemnej atmosfére pri dobrých jedlách, sladkostiach a chladených nápojoch.
Večer o 20.00 hodine sa Majáles zavŕšil lampiónovým sprievodom po uliciach  našej obce. Účasť bola dobrovoľná a hlavne pre deti veľmi zaujímavá. Dúfajme ,že sa všetci dobre odreagovali a že môžeme skonštatovať že sa aj tohtoročný Majáles vydaril. Počasie nám vydržalo a tak aj na budúci rok srdečne očakávame každého.


DEŇ MATIEK


,,MAMA“. Tak dôležité slovo, ktoré dieťa vysloví ako prvé vo svojom živote. Jeho zmysel je mu úplne jasný aj vtedy, ak význam iných slov ešte nepozná. Veď mama je prvá veľká istota v živote dieťaťa. Pre matku ostanú jej deti vždy dieťaťom až do konca jej života. Matka je jednou z najdrahších bytostí a preto ich oslavujeme celosvetovo každú druhú májovú nedeľu vždy ako ,,Deň matiek“.
Aj v našej obci sme sa zišli, aby sme tento deň patrične oslávili. Žiaci Základných škôl a Umeleckej školy ako aj deti Materskej škôlky, pripravili pre naše mamičky aj babičky kyticu uvitú z piesní, básní a literárno-tanečného a hudobného pásma. Žiaci sa pod vedením pedagógov predstavili v rôznych žánroch spevu, recitácie, tanca a hudby. Vystúpili aj s folklórnym tancom ako aj s klavírnymi skladbami.
Kultúrny program ukončil spoločný spev speváckeho zboru Umeleckej školy. Týmto milým vystúpením našich detí sme sa poďakovali všetkým mamám a babkám za ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Po skončení oslavy sa každej mamke a babke odovzdal kvietok ako malá pozornosť od Obecného zastupiteľstva.


DEŇ KNIHY - 23. apríl 2015


,, K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.“
Victor Hugo


Pri príležitosti dňa kníh sa v našej obci dňa 23.apríla 2015  uskutočnila výstava kníh vydavateľstva LILIUM AURUM  spojená s čitateľským posedením so spisovateľmi Hodossy Gyula, Szászi Zoltán a Vida Gergely. Privítali sme ich vlastnou básňou spisovateľa Hodossy Gyula, ktorú recitovala pani Ilona Gálová.   Posedenie trvalo približne dve hodiny a všetci prítomní milovníci kníh mali možnosť rozprávať sa so spisovateľmi aj osobne a položiť im otázky o všetkom, čo ich zaujímalo. Hostia sa na začiatku posedenia krátko predstavili, rozprávali nám o ich tvorbe a priniesli si so sebou aj vlastné vydania, ktoré si každý mal možnosť prelistovať a aj zakúpiť. Bolo to veľmi zaujímavé, a posedenie malo svoje čaro útulnej besedy medzi tvorcami a čitateľmi. Miestna knižnica si od vydavateľstva zakúpila knihy pre vlastných čitateľov, ktoré čakajú na nedočkavých záujemcov získavať nové informácie a príbehy.  Na konci posedenia naši hostia veľmi radi poskytli svoje autogramy  a venovania do zakúpených kníh všetkým prítomným.
Každý, kto sa tohto posedenia zúčastnil, si odnášal bohaté vedomosti a dobrý pocit na duši, a mali neopakovateľné pocity z krásy spisovateľskej tvorby.


DEŇ ZEME - 22. apríl 2015


Deň zeme je deň venovaný ZEMI,  ktorý sa každoročne koná celosvetovo. V modernom poňatí je to ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň si mnohonásobne uvedomíme hodnoty a krásy našej modrej planéty.
Dňa 22. apríla 2015 z príležitosti osláv dňa zeme sa aj v našej obci konala akcia, na ktorej sa zúčastnili základné školy a materská škôlka s občanmi obce,  komu záleží na osude našej planéty. Oslava sa začala v miestnom kultúrnom stredisku programom žiakov základnej školy a po ňom odznel privítací príhovor organizátorov osláv. Pokračovalo sa premietaním náučného videa v ktorom sa poukázalo na hodnoty našej planéty a na dôležitosť záchrany zostávajúcich bohatstiev našej matky zeme. Každý z nás by si mal uvedomiť že naše prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné a mali by sme vždy brať od prírody iba toľko koľko potrebujeme a nedovoliť nikomu nerozmyslene plytvať a ničiť prírodu.
Po programoch v kultúrnom stredisku sa učitelia a žiaci škôl a dobrovoľníci presunuli na Spodnú ulicu kde zasadili štyri stromy pre budúcu generáciu a potom sa s vreciami na odpad rozbehli do ulíc a okolia našej obce zbierať smetie a odpad, aby aj tým prispeli k ozdraveniu našej planéty.

Výstava HO2 - 11. apríl 2015
V našej obci sa uskutočnila dňa 11.04.2015 veľmi zaujímavá výstava umeleckých prác mladých talentovaných študentov Košického Márai gymnázia. Otvoril ju dramaturg Forgács Miklós a predstavil všetkých štyroch študentov menovite – Tóth Emese, ktorá je obyvateľkou našej obce, Szitás Veronika, Janitor Kristóf a Maruscsák Dávid.
Študenti sa predstavili v rôznych smeroch umeleckej tvorby. Výstavu začali interaktívnym premietaním, ktoré bolo zaujímavé a rozmanitosť farieb a tvarov sa prelínali v pozadí znejúcim hudobným podkladom, všetko to pripomínalo ako by sme sa pozerali na veľký kaleidoskop. Po úvodných slovách sa dramaturg Forgács Miklós zameral na podstatu celej výstavy a vysvetlil osobitne práce jednotlivých študentov. Predniesol monológ o poznaní tajomstiev, ktoré čakajú v každej miestnosti za zatvorenými dverami a už tým ich odhaľujeme
akonáhle dvere otvoríme a tie tajomstvá sa cez nás transformujú do skutočnosti a ľudia spoznávajú v tých miestnostiach rytmus, pohyb a farby života, tak ako sa to odzrkadľuje vo vlnách vôd, nech už je to burácajúca rieka, veselý potôčik alebo dážď padajúci na zem.
V skutočnosti chcel poukázať na dôležitosť života a na veci, ktorými sa denne stretávame a ktoré tvoria akúsi fúziu medzi nebom a zemou. Voda je živel ale je to hlavne život!
Potrebujeme ju a bez nej by na zemi život zanikol. Stačí poliať trávnik, kvety, stromy a stačí si uvedomiť na chvíľku dôležitosť vody.
Samotný názov celej výstavy nám našepkáva význam vody.
Hoci išlo o iné druhy práce predstavené vo fotografiách, inštalácii, v 3D dielach a interaktívnom vytváraní projekcií, jedno mali predsa spoločné, vo všetkých prácach bol
odkaz o základe života na našej planéte a to je voda - bohatstvo ľudí, ktoré je potreba chrániť, pretože je súčasťou každodenného života, stelesňuje sa rôznymi formami ako jazerá, rieky a potôčiky.
V závere prednášky dramaturg Forgács Miklós, predniesol báseň od maďarského autora o splynutí človeka s vodou a po jej odznení dal priestor návštevníkom na prehliadku vystavených prác a na voľnú diskusiu. Podávalo sa aj menšie občerstvenie a každý si odnášal krásny umelecký zážitok. Výstava sa vydarila, hoci sa návštevníci netlačili pri dverách, ale veľkú sálu kultúrneho strediska, kde sa výstava konala sme aj tak zaplnili očakávaním a záujmom.
Dúfajme, že aj v budúcnosti budeme mať príležitosť zúčastniť sa na krásnych, zaujímavých a duši hladkajúcich podujatiach.