Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov v Strede nad Bodrogom je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec. Slúži ako zariadenie sociálnych služieb od roku:1993 pre starých občanov, ktorí potrebujú komplexnú starostlivosť alebo iné služby ako:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

           

Domov dôchodcov je umiestnený v ranogotickom kaštieli z 19.storočia, ktorý bol na účely poskytovania sociálnych služieb prispôsobený  rekonštrukciou v rokoch 1992 – 1993.

Nachádza sa v tichej časti obce a je obkolesený pekným udržiavaným parkom. Dopravná dostupnosť je najvhodnejšia osobnými vozidlami alebo taxi službou. DD je od autobusovej zastávky vzdialený asi 10 min. pešou chôdzou.

Stravovanie obyvateľov je zabezpečené vlastnou prevádzkou a vo vlastnej jedálni. Jedálny lístok je vydávaný týždenne čo zabezpečuje pestrú a kvalitnú stravu. Personál obslúži chorých pacientov aj na izbách. Kapacita DD je pre 40 ľudí.  Budova DD je zložená z viacerých objektov, ktoré tvoria spolu súvislý celok. Sú nimi pôvodná budova, prístavba a rekonštruovaná časť.
Počet izieb je 16: 

 • 2 x jednoposteľové
 • 4 x dvojposteľové
 • 10 x trojposteľové.

Obyvatelia majú k dispozícii príručnú kuchynku, modlitebný kútik a spoločenskú miestnosť. Schodisko je vybavené stoličkovým výťahom, čím je objekt bezbariérový.

Sociálna služba pre obyvateľov je poskytovaná ako celoročná pobytová sociálna služba.

Za prevádzku zariadenia zodpovedá riaditeľ DD, ktorý riadi a kontroluje činnosť zariadenia v súčasnosti pani riaditeľka  Mgr. Monika Ballaová.

Zamestnanci sú členení nasledovne:

 • Riaditeľka DD
 • Pracovníci ekonomicko - prevádzkového úseku
 • Pracovníci sociálno – zdravotného úseku

 

Tel. kontakt:

Riaditeľstvo:  +421 905 502 710   pani Mgr. Monika Ballaová

Sekretariát:  +421 56 63 73 496

E-mail: ddstredanadb@gmail.com

www.domovdochodcov.wbl.sk/Organizacna-struktura.html )