Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Knižnica

V obci Streda nad Bodrogom je k dispozícii ,,Obecná knižnica“, kde si občania môžu vypožičať knihy podľa rôznych žánrov a potrieb. V knižnici sa nachádza približne 8 560 kusov kníh rôzneho žánru ako napr. Romány, Rozprávky, Doplnková literatúra, náučná literatúra, Kriminálna literatúra, Encyklopédie  a iné...

Poplatok za vypožičanie na 1 rok je -   0,66 centov

Otváracie hodiny: 

Pondelok 08:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 15:30
Streda 08:00 - 15:30
Štvrtok 08:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 15:30


Kontakt:

Miestne kultúrne stredisko

Hlavná 217/127

076 31 Streda nad Bodrogom

E-mail: kicsnb@centrum.sk

V  knižnici si občania môžu zakúpiť knihu "Územie a osídlenie obce Streda nad Bodrogom" ako aj rôzne suveníry .


 

 

 

Krst a odovzdanie knihy o Strede nad Bodrogom - 28.10.2017


V roku 2015 Obecný úrad v spolupráci s grôckokatolíckym farským úradom vyhľadala v Sátoraljaújhelyi spoločnosť Kazinczy Ferenc, aby napísala o našej obci knihu odbornou no zároveň čitateľnou formou. Spoločnosť ponuku prijala a v spolupráci s Medzibodrožským kultúrnym združením usporiadala konferenciu, kde odznelo 13 prednášok, z ktorých 6 sa vypracovalo už vo forme vhodnej na tlač. Preto sa vydavateľ rozhodol, že vydá prvú knihu zo série kníh s názvom ,,Územie a osídlenie obce Streda nad Bodrogom“, aby takto priblížil aj pre ľudí žijúcich na tomto území  minulosť našej obce z hľadiska dejepisného, archeologického, históriu minulých storočí, prírodné bohatstvá a každodenný život tu žijúcich ľudí. V ďalších knihách budú predstavené histórie ľudovej tvorby, školstva kultúrneho života a športu. Na slávnostnom odovzdávaní a krste knihy autor, ako aj jeho spolupracujúci spoluautori prezentovali obsah celej knihy, vysvetlili grafy, mapy a tabuľky ktoré obsahuje. Popísali celý priebeh zostaveného materiálu, poukázali na dôležitosť oboznámenia sa všetkými faktami a informáciami  pre súčasnú, ako aj pre budúcu generáciu.


Vďaka patrí hlavne autorovi knihy, predsedovi spoločnosti Kazinczy Ferenc- pánovi Fehér Jozefovi, ktorému pomáhali významní profesori a odborníci, menovite: Emeritný profesor- Frisnyák Sándor,  riaditeľ Geografického inštitútu pán Kókai Sándor, a v neposlednom rade sponzorovi finančného daru. Darca si želá ostať v anonymite.
Kniha bola najprv vytlačená  iba v maďarskom jazyku, ale Obec Streda nad Bodrogom v roku 2018 našla firmu, ktorá celú knihu preložila do slovenského jazyka a zabezpečila tlač knihy.


Ďakujeme spoluautorom, priateľom a ďalším nadšeným občanom našej obce ,ktorí prispeli svojou zbierkou informácií k zrodeniu tejto knihy. Veríme, že sa dočkáme pokračovania čo najskôr.
Knihu si môžete zakúpiť v obecnej knižnici za 3,- €.