Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Návrh dodatku č. 3 k VZN Obce Streda nad Bodrogom č.5/2016 „O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Obcou Streda nad Bodrogom“

 23.11.2022