Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História

Vývoj obce


Streda nad Bodrogom je obec na Slovensku, predstavuje najväčšiu obec Horného Medzibodrožia. Táto obec vznikla južne od cestného mosta preklenujúceho rieku Bodrog v mieste, kde sa stretajú nížina s vysočinami.Zo západnej strany ju lemujú mŕtve ramená rieky, z východu ju ohraničujú kopce Tarbucky. Osídlenie obce nastalo v praveku. Spomína sa v rokoch 1270-1272, 1331 ako Zeredahel, z roku 1329 ako Keth Zeredahel, z roku 1358 ako Eghazos Zerdahel, Wassarus Zerdahel, z roku 1927 ako Streda nad Bodrogom, maďarsky Bodrogszerdahely. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1273. Medzi jej najvýznamnejších statkárovpatrili počas storočí rodiny Szerdahelyiovcov, Bocskayovcov a Vécseyovcov. V roku 1355 sa spomína vyvinutá obec s dvoma sídliskami. Kostolná Streda a Trhová Streda.V obci je kostol z 13.storočia. Na mieste malého stredovekého hradu, ktorý zbúrali v roku 1670 bol postavený okolo roku 1 700 kaštieľ. V roku 1358 patrila Szerdahelyiovcom, v roku 1438 aj Soósovcom zo Solivaru, v 16. storočí Serédyovcom. Tunajší hrad zbúrali cisárske vojská v roku 1670. Jeho posledným majiteľom boli Boczkayiovci. V roku 1557 obec mala 8,5 porty, v roku 1715 mala 7 obývaných a 40 opustených domácnosti. Často striedala zemepánov. V roku 1787 mala 77 domov a 58 obyvateľov, v roku 1828 mala 136 domov a 1007 obyvateľov. V 19.-20. storočí vlastnili tunajšie majetky rodiny Josikovcov, Oroszovcov, Vécseyovcov.V období Vécseyovcov pôsobil v Strede nad Bodrogom ako  osobný poradca Pavla Vécseyho známy Kossuth Lajos ktorý sa neskôr na odporúčanie barónky dostal do Bratislavy do parlamentu odkiaľ posielal aktuálne správy o politickom dianí. Tieto listy ktoré odosielal sa pravidelne čítavali aj pre obyvateľov obce.

V živote obce predstavovala dôležitú zmenu skutočnosť, že významnú časťstatkov Štefana Bocskaya, obvineného z velezrady získala rodina Vécseyovcov, verná cisárovi, ktorá od roku 1647 dlhé roky zohrávala dôležitú úlohu v Strede nad Bodrogom. Hrad, ktorý neskôr zrekonštruovali, sa stal ich majetkom iba v 17. storočí. Rodina Vécseyovcov tento hrad, ktorý bol počas kuruckých vojen do značnej miery poškodený, pretvorila na pekný kaštieľ, navyše v čase vlády Leopoldova I. obec získala aj hrdelné právo. Jedno z pokolení rodiny Vécseyovcov sa tu natrvalo usadilo a bývalo tu až do roku 1945.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom, výrobou pletiva z rákosia. Rozvoj malého agrárneho mesta Streda nad Bodroogm sa však počas Rákócziho povstania zastavil. Okrem neustálych bojov a pustošenia zasahovalo Stredančanov aj množstvo živelných pohrôm. Záplavy zničili úrodu a materiálne statky, domy zhoreli, mor decimoval obyvateľstvo.

V roku 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. I. svetová vojna si vyžiadala z radov obyvateľstva 30 obetí. V tomto období zničila časť tunajších vinohradov fyloxéra, preto tu bolo založené družstvo. Po rušných vojnových časoch, keď bola maďarská menšina zbavená občianskych práv, sa začalo s obnovou vojnou poškodenej obce. Streda nad Bodrogom začala postupne meniť svoju tvár. Boli upravené a spevnené cesty, začali sa stavať nové rodinné domy.

Od roku-1954 bol v prevádzke závod Prefa- výroba stavebných hmôt. V roku-1963 bola odovzdaná nová 23 triedna ZŠ so slovenským aj maďarským vyučovacím jazykom, pre 60 detí pribudla v kaštieli materská škôlka a nová MŠ pre 35 detí. Bol postavený amfiteáter, klub mladých, zriadený bol dom dôchodcov, kino so širokouhlým plátnom, knižnica a osvetové zariadenia. Po roku 1975 sa pokračovalo s budovaním cestnej siete  chodníkov, bol postavený dom smútku a športový areál.  


Hospodárstvo


Obyvateľia obce pracovali väčšinouv poľnohospodárskej oblasti, ale zaoberali sa aj vinárstvom a remeselníctvom. Obec bola - po Kráľovskom Chlmci - druhou najdôležitejšou vinohradníckou obcou Medzibodrožia, s rozlohou viníc v roku 1895 vyše 260 kat. jutár. Ani štrajk robotníkov v rokoch 1926 - 1938 nebol veľkou stratou, pretože štruktúra pôdy bola poľnohospodárskou klímou najmä v tejto oblasti, a to sa posilnilo významného štátneho majetku.

Názov Streda nad Bodrogom dostala obec aj na základe skutočnosti, že cez severnú časť obce preteká rieka Bodrog ktorý vznikol sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne.

Klín nad Bodrogom bol v rokoch 1961 až 1990 pričlenený k obci Streda nad Bodrogom.

Katron obec doložená v roku 1440. Zanikla koncom 15. storočia.

Zompod obec sa spomína v rokoch 1358 a 1500 ako osada.

Tajba obec sa spomína v rokoch 1263. V roku 1440 patrila Palóczyovcom. Zanikla v tureckých vojnách.