V posledných dňoch prebehla v našej obci realizácia projektu integrovanej infraštruktúry pod názvom Wifi pre Teba. Cieľom projektu bolo dostupné bezplatné WIFI pripojenie pre obyvateľov i návštevníkov mesta.

Išlo o vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života.

Obec bola prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci projektu Integrovaná infraštruktúra v obci Streda nad Bodrogom – WiFi pre Teba II.

Výška NFP pre obec Streda nad Bodrogom je 14 250,- EUR.