Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zaujímavosti

Význam živej prírody Stredy nad Bodrogom

Veľké územie Medzibodrožia, a tak aj Stredy nad Bodrogom kôli vplyvu človeka už nevykazuje  svoj pôvodný, prirodzený obraz. Premenám sa vyhlo iba niekoľko menšín, močiarovitých alebo suchých pustých miest, nevhodných na hospodársku činnosť. Tieto však v súčasnosti uchovávajú výnimočné spomienky, zvyšky dávnej prírody, jej obraz. Iba v predchádzajúcom storočí si začali ľudia uvedomovať, že tieto prírodné územia môžu byť z hľadiska ich prežitia dôležité a v poslednej chvíli zachránili časti tohto územia, ktoré posúdili ako najcennejšie medzi ktoré patrí Národná prírodná rezervácia TAJBA (územie európskeho významu) s unikátnym živočíchom jediným v Európe  Korytnačkou močiarnou, ktorej druh je na pokraji vyhynutia. Medzi dôležitú časť našej obce patrí aj mŕtve rameno Bodrogu s výhliadkovou vežou z ktorej je možné pozorovať kolóniu vtákov  hlavne volavky popolavé z ktorých každým rokom ubúda. V Medzibodroží hniezdi 37. európsky významných druhov vtákov  a okrem volaviek tu môžeme vidieť aj chavkoše nočné, beluše malé, trsteniarika bahenného, lisku čiernu a pučiaky. Z druhov spevavých vtákov žijúcich v záplavovej časti Bodrogu môžeme pozorovať 39 druhov medzi ktoré patria, stehlík obyčajný, trasochvost žltý, kolibiarik spevavý, sýkorka hôrna, sýkorka belasá, škorec obyčajný, sliepočka vodná, kačicu chrapačku, bociany ale aj labute. Z čeľade bažantovitých sú prepelica poľná a jarabica poľná. Za súmraku je možné vidieť aj sovy ako kuvik obyčajný, plamienka driemavá a myšiarka ušatá. Často je počuť aj kukučku obyčajnú a z čeľade krkavcovitých vtákov sa často vyskytuje vrana popolavá, straka obyčajná a sojka obyčajná.

Korytnačka močiarna je pozoruhodnosťou okolia Stredy nad Bodrogom. Jej najväčšia známa populácia na Slovensku žije v okolí jazera Tajba. Táto korytnačka je dravá, živí sa menšími rybami, obojživelníkmi, slimákmi alebo uhynutými živočíchmi. Bodrockostredský biotop je jedným z najsevernejších miest európskeho výskytu tejto korytnačky, je preto hodný toho, aby bola jeho populácia pravidelne kontrolovaná.

Rieka Bodrog ako aj jej mŕtve ramená ako jazero Iski svojou širokou škálou fauny rýb ponúka rybárom príležitosť na rybolov. Po dlhoročných výskumoch sa potvrdilo 31. druhov rýb medzi najčastejšie patria: jeseter malý, rôzne druhy kaprovitých rýb, karas striebristý, sumec obyčajný, zubáč veľkoústy a iné. V okolí sa taktiež nachádza množstvo druhov hmyzu , netopierov a hlodavcov( bobor, ondatra, syseľ pasienkový ,chrčok poľný a veverica obyčajná, ktorá žije vo Vécseyho parku.

Flóra Stredy nad Bodrogom

Medzi dôležité územia v lokalite Stredy nad Bodrogom patrí aj  TARBUCKA so svojimi botanickými hodnotami a s pozoruhodnou flórou. Na planine rozprestierajúcej planine pastvín je možné vidieť agátové stromy poskytujúce tieň pre dobytok a invazívne obsadenie prirodzených trávnatých pokryvov je škodlivý na miestach ktoré boli predtým lúkami bohatými na rôzne druhy rastlín, tie vystriedali miesta s pomerne nízkym počtom rastlinných druhov ako pŕhľava dvojdomá, lastovičník väčší, trebuľka voňavá, lipkavec obyčajný, stoklas jalový a hluchavka bledová. V sadoch sa nachádzajú aj ovocné stromy ako orech kráľovský, mandľa obyčajná, čerešňa višňová a vtáčia, slivka domáca, broskyňa obyčajná, marhuľa obyčajná, dula podlhovastá, hruška a jabloň domáca. Na severnom svahu je vidieť aj dubový porast. V krovitej oblasti sa nachádzajú v hojnom poraste ruža šípová, brest hrabolistý, drieň krvavý, trnka obyčajná, agát biely, vtáčí zob, Na miestach stepných svahov sa nachádza aj niekoľko chránených rastlín medzi najznámejšie patrí Poniklec veľkokvetý a niekoľko hybridných druhov tejto rastliny, kosatec bezlistý uhorský, vstavač obyčajný, Viola kitaibeliana a kavyľ vláskovitý. Medzi skalami kvitnú skupiny rôznych druhov materinej dúšky, šalvie lúčnej a klinčeka neskorého. Jazero Tajba, rieka Bodrog a jej mŕtve ramená takisto korytá rovín poskytujú domov mnohým druhom vodných a pobrežných rastlín, Na území celého Medzibodrožia sa vytvorili veľmi pestré kolónie chalúch.  

 


Zoznam krás našej obce: