Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rozvod manželstva a prijatie skoršieho priezviska

 15.08.2022

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva možno podať na príslušnom matričnom úrade, kde nastalo uzavretie manželstva, a to do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

 • občiansky preukaz,
 • sobášny list,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ktorého právoplatnosť nepresiahla 3 mesiace.

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  Zoznam aktualít: