•  
  •  
  • EN

Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0236 Bodrog do národného zoznamu území európskeho významu

 12.12.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >