Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Odvoz odpadu

 • Plasty
  03. JANUÁR 2024 Streda
  |
  02. FEBRUÁR 2024 Piatok
  |
  04. MAREC 2024 Pondelok
  |
  03. APRÍL 2024 Streda
  |
  03. MÁJ 2024 Piatok |
  03. JÚN 2024 Pondelok |
  02. JÚL 2024 Utorok |
  01. AUGUST 2024 Štvrtok |
  02. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  01. OKTÓBER 2024 Utorok |
  30. OKTÓBER 2024 Streda |
  29. NOVEMBER 2024 Piatok |
 • BIO odpad
 • Papier
  01. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  19. APRÍL 2024 Piatok |
  21. JÚN 2024 Piatok |
  23. AUGUST 2024 Piatok |
  28. OKTÓBER 2024 Pondelok |
 • Sklo
  30. JANUÁR 2024 Utorok
  |
  18. APRÍL 2024 dnes |
  18. JÚN 2024 Utorok |
  16. AUGUST 2024 Piatok |
  30. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  28. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
 • Elektro, kovové obaly
  07. MÁJ 2024 Utorok |
  29. OKTÓBER 2024 Utorok |
 • Komunál
  08. JANUÁR 2024 Pondelok
  |
  22. JANUÁR 2024 Pondelok
  |
  05. FEBRUÁR 2024 Pondelok
  |
  19. FEBRUÁR 2024 Pondelok
  |
  04. MAREC 2024 Pondelok
  |
  18. MAREC 2024 Pondelok
  |
  01. APRÍL 2024 Pondelok
  |
  15. APRÍL 2024 Pondelok
  |
  29. APRÍL 2024 Pondelok |
  13. MÁJ 2024 Pondelok |
  27. MÁJ 2024 Pondelok |
  10. JÚN 2024 Pondelok |
  24. JÚN 2024 Pondelok |
  08. JÚL 2024 Pondelok |
  22. JÚL 2024 Pondelok |
  05. AUGUST 2024 Pondelok |
  19. AUGUST 2024 Pondelok |
  02. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  16. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  30. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  14. OKTÓBER 2024 Pondelok |
  28. OKTÓBER 2024 Pondelok |
  11. NOVEMBER 2024 Pondelok |
  25. NOVEMBER 2024 Pondelok |
  09. DECEMBER 2024 Pondelok |
  23. DECEMBER 2024 Pondelok |
 • Nebezpečný, nemocničný odpad
  09. APRÍL 2024 Utorok
  |
  30. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
 • Veľkoobjemový zber
 • Zber olejov
  26. JANUÁR 2024 Piatok
  |
  27. MAREC 2024 Streda
  |
  27. MÁJ 2024 Pondelok |
  24. JÚL 2024 Streda |
  20. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  19. NOVEMBER 2024 Utorok |
 • Elektroodpad
 • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
 • Zber starého nábytku

 

 

 


OZNAM


Oznamujeme Vám , že v areáli lomu Svätuše , okres Trebišov je otvorená prevádzka : Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov ( nie komunálny odpad ).

 
Zoznam odpadov, ktoré je možné odovzdať na prevádzke v Svätuši:
 
17 01 01 - betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07  - zmesi betónu , tehál,škridiel ,obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170106
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170503
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 170507
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 170507
17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902 a 170903
20 02 02 - zemina a kamenivo
20 03 08 - drobný stavebný odpad
 

 

Ďalšie informácie získate u vedúceho prevádzky na t.č.  +421907 920 371

Prečo je dôležité triediť?


Dávame odpadu druhú šancu na život

Šetríme prírodné zdroje

Šetríme vlastné peniaze

Šetríme energiu

Znižujeme množstvo odpadu na skládkach

Chránime životné prostredie

Prispievame k ochrane klímy


Ako správne triediť odpad?


Väčšina ľudí triedenie odpadu zanedbáva. Ako ho správne triediť?

Triedenie odpadu je pre Slovákov stále problémom. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný v septembri v roku 2015, najväčšiu pozornosť v rámci triedenia odpadu venujú obyvatelia v Žilinskom a Trnavskom kraji, najmenšiu v Bratislavskom a Košickom kraji.

Od januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý podľa Ministerstva životného prostredia mení systém odpadového hospodárstva. ,,Dovozcovia a vývozcovia sa postarajú o vytriedený odpad na vlastné náklady, ľudia budú viac motivovaní separovať a obce podľa aktuálnych odhadov ušetria ročne až 30 miliónov eur," povedal hovorca rezortu Ministerstva životného prostredia, Maroš Stano.

S triedením odpadov má problém stále mnoho ľudí, ktorí často nevedia, do ktorých nádob je potrebné jednotlivý odpad vhadzovať. Zákon preto priniesol aj farebné rozlíšenie zberných nádob alebo vriec, do ktorých má občan triediť.

Do MODRÝCH zberných nádob, ktoré sú určené na triedenie papierových materiálov, zaraďujeme: noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, kartóny, krabice, papierové obaly a podobne.

Nepatria tu: mokrý, znečistený či mastný papier, použité plienky, hygienické potreby, asfaltový a dechtovaný papier.

Do ŽLTÝCH zberných nádob, ktoré sú určené na plastové materiály, zaraďujeme: PET fľaše od nápojov, igelitové vrecká, kelímky, fólie, polystyrén a iné. PET fľaše je potrebné pred vyhodením stlačiť, aby sa tak zmenšil ich objem.

Nepatria tu: znečistené plasty, PET fľaše z potravinárskych olejov, obaly od nebezpečných látok – obaly od motorových olejov, farieb či chemikálií.

Do ZELENÝCH zberných nádob, ktoré sú určené na sklenené materiály, zaraďujeme: nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo, sklenené nádoby, črepy a podobne.

Nepatria tu: keramika, autosklo, porcelán, zrkadlá, TV obrazovky a podobne.

Do ČERVENÝCH zberných nádob, ktoré sú určené na kovové materiály, zaraďujeme: konzervy, kovové obaly, alobal, kovové súčiastky a výrobky, nápojové plechovky. Tento materiál je taktiež možné odniesť do zberného dvoru či do zberne kovov.

Nepatria tu: kovové obaly, ktoré sú kombinované s iným obalom, napríklad obaly zo zubnej pasty.

 Ďalšou kategóriou sú nápojové obaly (ľudovo nazývané aj ako tetrapaky). Farba zbernej nádoby, ktorá je určená na nápojové obaly, je oranžová. V rámci jednotlivých miest a obcí sa však triedenie môže líšiť a nápojové kartóny sa triedia spolu s inou zložkou odpadu a to na základe rozhodnutia zberovej spoločnosti či obce. Vhodné je preto orientovať sa prostredníctvom popisov či nálepiek, ktoré bývajú umiestnené na kontajneroch. V prípade, že sa nápojové obaly vo vašom meste či obci zbierajú, je potrebné ich vhadzovať do zberných kontajnerov či igelitových vriec, ktoré sú na to primárne určené.


Vedeli ste, že...?

         PLASTY

 • Plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov
 • Plasty tvoria až 11 % nášho odpadu
  Plasty sú všade naokolo. Do plastov sa napríklad balia takmer všetky potraviny. Dokonca aj oblečenie, ktoré nosíme, je vyrobené z umelých vlákien. Štvorčlenná rodina tak ročne vyprodukuje až 150 kg plastov.
 • Priemerný Slovák použije ročne 466 plastových tašiek

Slováci používajú takmer najviac plastových tašiek spomedzi krajín Európskej únie, pričom až 89 % týchto tašiek použijeme iba jedenkrát. Priemerná ročná spotreba v EÚ dosahuje 198 jednorazových plastových tašiek, čo predstavuje dennú spotrebu 1 tašky na domácnosť.

 • Recykláciou 1 plastovej fľaše získame až 18 hodín svetla
  Recykláciou jednej plastovej fľaše ušetríme energiu, ktorú by sme spotrebovali pri svietení LED žiarovkou počas 18 hodín.


  PAPIER
 • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát

Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je možné kompostovať.

 • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
  Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade.
 • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov
  + 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja.
 • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia 
  1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.

        
         KOVY

 • Hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov
 • Recykláciou jednej plechovky sa ušetrí energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania TV
  Recyklovaný hliník spotrebuje iba 5 % energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu.
 • Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna

Podobne ako sklo, ani hliník a oceľ nestrácajú opakovanou recykláciou svoje vlastnosti.

 • Kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti
 • Na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek.

         
         SKLO

 • Sklo sa v prírode rozkladá až 4000 rokov
 • Recyklovaním skla šetríme energiu
  Recykláciou 1 sklenenej fľaše sa ušetrí toľko energie, koľko by sme spotrebovali počas 25 minút za počítačom.
 • Sklo je 100 % recyklovateľné

Sklo môžeme recyklovať donekonečna bez straty kvality a čistoty. 

 • Sklo je najbezpečnejšie pre balenie a uchovávanie potravín 
  Na rozdiel od iných obalových materiálov, sklo nevypúšťa žiadne látky do jedla a pitia.

         
         NÁPOJOVÉ KARTÓNY

 • Nápojový kartón nie je papier

Ide o tzv. viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM), ktorý je tvorený z viacerých druhov materiálu.

 • Nápojový kartón obsahuje viac ako 70 % papiera
  Ide o čistú buničinu, nápojové kartóny sa nevyrábajú z recyklovaného papiera. Zvyšok tvorí okolo 25 % plastová (polyetylénová) a 5 % hliníková vrstva.
 • Tvoria približne 3 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu

Po nebezpečnom odpade tvoria nápojové kartóny najmenej zastúpenú zložku komunálneho odpadu.

 • Ročne skončí na skládke okolo 5 000 ton nápojových kartónov​​​​​​
  Každý rok sa na slovenský trh uvedie približne 9 tisíc ton nápojových kartónov, z čoho viac ako polovica skončí na skládke. Denne sa predá až 1,5 milióna potravín zabalených do VKM.