Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rodný list

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 115)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 20.05.2024
Návrh záverečného účtu Obce Streda nad Bodrogom za rok 2023 - 15.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „ Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 “ - 14.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030 ) “ - 14.05.2024
Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity - 14.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente " Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj" - 13.05.2024
Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.rok 2024/2025 - 02.05.2024
Zápis detí do MŠ na šk.rok 2024/2025 - 02.05.2024
SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE Z KONTROLY PREVODOV NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE STREDA NAD BODROGOM ZA ROK 2023 - 30.04.2024
Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti - 23.04.2024
Generované portálom Uradne.sk