•  
  •  
  • EN

Dodatok č.4 k VZN Obce Streda nad Bodrogom č.5/2016 "O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Obcou Streda nad Bodrogom"

 01.03.2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >