•  
  •  
  • EN

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 19.07.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >