•  
  •  
  • EN

Návrh dodatku č. 6 k VZN obce „Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce"

 23.11.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >