•  
  •  
  • EN

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

 03.08.2022