•  
  •  
  • EN

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

 13.06.2022