Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 
  •  
  •  
  • EN

ZŠ s vyuč. jazykom slovenským

,, MUSÍŠ SA MNOHO UČIŤ,  ABY SI VEDEL, AKO MÁLO VIEŠ“
M. de Montaigne
   

História školy

Zachovalé písomnosti sú z roku 1880, kedy v obci pôsobili dve školy s vyuč.jazykom maďarským s dvoma triedami jedna obecná a jedna greckokatolická škola.
Od roku 1899 sa obecná škola stala štátnou školou a rozšírila sa na dve triedy. V roku 1910 to boli už tri triedy stále s vyučovacím jazykom maďarským.
Až v roku 1925 vznikla slovenská škola s jednou triedou, ktorú viedla p.Júlia Legényiová. V roku 1928 sa utvára ďalšia trieda. Od 1.janúara 1929 sa dve slovenské triedy oddeľujú od maďarskej školy a je vymenovaný prvý slovenský riaditeľ p.Eduard Malíček. V roku 1933 má slovenská škola už tri triedy.
Po oslobodení v roku 1945 bola škola umiestnená v budove kaštieľa, ktorý patril grófovi Vécseymu a sídlila až do roku 1963, kedy sa vybudovala plneorganizová základná škola a bola daná do užívania 1.februára 1963. Pozostávala z dvoch pavilónov, jedna budova pre ZDŠ slovenskú a v druhej bola ZDŠ maďarská.
www.zsstreda.edu.sk