Úvod

Streda nad Bodrogom a okolie

ZDŠ Streda nad Bodrogom

Budovy ostatných škôl

Menný zoznam žiakov

Archívne fotografie

Stretnutie 2001

Stretnutie 2011

Stretnutie 2012

Stretnutie 2013

Stretnutie 2014

Stretnutie 2015

Stretnutie 2016

Stretnutie 2017

Stretnutie 2018

Stretnutie 2019

Stretnutie 2020

Báseň na oslavu triednych stretnutí

   ZŠ Streda nad Bodrogom

 

Streda nad Bodrogom - ZDŠ 1962/1971

Stránka sa pripravila pri príležitosti 40 - tého roku ukončenia štúdia na ZŠ v Streda nad Bodrogom (1971)

Rada starších navrhla aby stretnutia sa konali každý rok v tom istom termíne. Po rôznych návrhoch sme sa zhodli, že najlepší termín bude posledný týždeň februára v sobotu o 17,00. Každý je si toho vedomí, rôčky pribúdajú a kto vie, že na päťdesiatke koľko nás bude. Skupinové fotografie z jednotlivých ročníkov ZDŠ nájdete v "Archíve fotografií", niektoré je potrebné doplniť, snažte sa aj ostatní. Kliknutím na obrázok sa fotografia zobrazí vo väčšom formáte.

Dátum najbližšieho stretnutia: 27. februára 2021 v sobotu o 17,00.

Reštaurácia " Báró"
Pripomienky, návrhy, fotografie, ktoré sú aktuálne či chýbajú ( po kopírovaní vrátim) na stránke adresujte:
ernestkaleta@inmail.sk, ernestkaleta@gmail.com
0421908087401
Čepeľ 310/10, 07901 Veľké Kapušany