Történelem

A község betelepitése az őskorban kezdődött el, amikor a neolitikus településre a Bodrogkerezstúry és nagypáli, valamint Füzesabonyi kultúra nagy behatással volt. A települést  1 355-ben  két néven is említik, mint Eghazos Zerdahel és Wassarus Zerdahel ami 1 927-ben változott meg Bodrogszerdahelyre. A községben áll egy templom a 13.- dik századból. Egy kis középkori vár, amelyet 1 670-ben leromboltak, ennek helyére építettek 1 700-ban egy kastélyt, amely a 16.-dik században a Szerdahelyi család tulajdonában volt. Később Sóós és Serédi családoké is. A község gyakran váltott földbirtokost, még végül a Vécsey család vette birtokába a kastélyt. Innen származik a Vécsey kastély elnevezése. Vécsey báró személyes tanácsosaként dolgozott évekig  Kossuth Lajos,  aki a bárónő ajánlására felkerült a Pozsonyi országgyűlésbe. Ennek tagjaként részt vett a politikai élet zajlásában. Tevékenységéről leveleiben rendszeresen beszámolt Vécsey bárónak, aki e leveleket felolvastatta a falu lakosainak is. A község lakosai töbnyire a mezőgazdasági területen dolgoztak, de borászati és kézműves tevékenységekkel is foglalkoztak. Az első Csehszlovák Köztársaságban elnyerte a község a mezőgazdászok és borászok elnevezést. Még az 1926-1938 évi munkás sztrájk sem volt nagy veszteség, hiszen a föld struktúrája töbnyire mezőgadasági klímával rendelkezett, kiváltképpen ezen a környéken és erősítette ezt az, hogy jelentős állami tulajdon volt jelen.

Az 1938-1944 évek után Bodrogszerdahely a Magyar köztársasághoz volt csatolva. Az I.világ háborúnak községünkből 40-en estek áldozatul, és nagyon sok szőlő ment tönkre, ezért a helyi borászok egyesületet alapítottak.

A háborús mozgalmas évek után, amikor a magyar kissebséget megfosztották a polgári jogaiktól, megkezdték a háború által megrongálódott község helyreállítását. Bodrogszerdahely lassan elkezdte magváltoztatni arculatát. Az utakat megjavították és megerősítették, új házak épültek.

1954-től üzembe helyezték a Prefát-épitészeti anyagok gyártására. 1963-ban átadták az új 23 osztályos alapiskolát, szlovák és magyar tanítási nyelvvel. Új óvoda 60 gyerek számára a kastélyban, és új épületben 35 gyerek részére nyílt meg. Felépült az amfiteáter, Fiatalok klubja, Idősek othona, új széles vásznú mozi, könyvtár és Kultúrális központ. 1975-után tovább építették a közúthálózatokat, és felépült a hallottasház és a helyi sportpálya.

A Bodrogszerdahely elnevezést a község annak alapján kapta, hogy az északi részét a Bodrog folyó szeli át ami az Ondava és Latorca összefolyásából keletkezik.

Bodrogszög községet 1960-ban csatolták Bodrogszerdahelyhez.

Katron 1440-ben és a 15.században megszünt.

Zompod az 1358-as években településként említik.

Tajba község 1263-ban Palóciaéké volt de a török megszáláskor megszünt.