Helyi asztalitenisz klub

Adresa: Školská č. 2, 07631 Streda nad Bodrogom
IČO: 35574879
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 0552637392/0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)