Gréckokatolická HU

Szent Mihály arkangyal görögkatolikus templomát a XIX. század elején épitették a kelet szlovákiai görögkeleti épitmények mintájára, barokk-klasicista stílusban, a terziánusi épületek példája szerint. A templomot 1820-ban és 1921-ben renoválták. Az előkészületi oltár olajfestménye (Jézus az olajfák hegyén) dr.Tressza műve 1954.ból. A szentélyben Szent Mihály arkangyal freskója, Jézus Szíve plasztikája és egy körmeneti kereszt található.A templomban még 10 körmeneti zászló van. A torony alatt missziós keresztet láthatunk, évszáma 1927. A fából készült galériát, amely a templom épitésének korából származik, Felsőberecki Orosz József építette. 

Falunkban feltételezhetően a 16. századtól élnek görögkatolikus hívek. A templom 1812-ben épült. A templomban 2002-től szolgál a Tisztelt Esperes úr Tóth Mihály parókus.

Kerekítve 460 görögkatólikus él a faluban. Minden Vasárnap 9.30-kor van szlovák nyelvű Szent Liturgia és 11.00-kor pedig magyar nyelvű  Szent Liturgia. A templom búcsú  Szent Mihály arkangyal ünnepén van november 8-án.

Kurátorok neve:

Helmeczi János – világi elnök

id. Juhász Ferenc

Kiss-Szeman József

Kovács István

Kuchár László

Lišovszky Margaréta

Pallér Irénke

Pollák Erzsébet

Szabó Erika

Sándor Terézia

Cabovský Martin

Ifj. Juhász Ferenc