Farský chrám archanjela Michala | A falu szépségei

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový chrám obdĺžnikového pôdorysu pochádza zo začiatku 19. storočia. Bol postavený podľa vzoru tereziánskych stavieb.