Bisztró

BISTRO  - KOLKÁREŇ

Športová 938

076 31 Streda nad Bodrogom

Tel. kontakt: +421 901 713 925

Pre spríjemnenie Vášho športového zážitku a voľných chvíľ

Vás srdečne uvítame v novootvorenej kolkárni

v obci Streda nad Bodrogom,

a taktiež s možnosťou prenajať si priestory Bistra - Kolkárne

s kapacitou 25 miest na sedenie

na súkromné ako aj na firemné akcie.

OTVÁRACIE HODINY:

PONDELOK

16:00 – 22:00

UTOROK

16:00 – 22:00

STREDA

16:00 – 22:00

ŠTVRTOK

16:00 – 22:00

PIATOK

16:00 – 22:00

SOBOTA

16:00 – 22:00

NEDEĽA

16:00 – 22:00