Bevezetés

Aktualitások

HIVATALOS TANÁCS

Ttörténelem

Osídlenie obce nastalo v praveku. Neolitické sídlisko bukovohorskej kultúry, eneolitickej Bodrogkeresztúrskej kultúry s kanelovanou keramikou, nagyrévskej kultúry zo staršej doby bronzovej, birituálne pohrebisko füzesabonyskej kultúry, sídlisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej, kuštanovickej kultúry z doby dácko-latenskej a zo staršej doby rímskej, nálezy z doby sťahovania národov, sídlisko z doby Veľkomoravskej a staromaďarský mohylník z 10. storočia.