• AKTUALITY
  • OBEC
  • FIRMY A ORGANIZÁCIE
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

,, MUSÍŠ SA MNOHO UČIŤ,

               ABY SI VEDEL, AKO MÁLO VIEŠ“

                                        M. de Montaigne

    

História školy

     Zachovalé písomnosti sú z roku 1880, kedy v obci pôsobili dve školy s vyuč.jazykom maďarským s dvoma triedami jedna obecná a jedna greckokatolická škola.

Od roku 1899 sa obecná škola stala štátnou školou a rozšírila sa na dve triedy. V roku 1910 to boli už tri triedy stále s vyučovacím jazykom maďarským.

Až v roku 1925 vznikla slovenská škola s jednou triedou, ktorú viedla p.Júlia Legényiová. V roku 1928 sa utvára ďalšia trieda. Od 1.janúara 1929 sa dve slovenské triedy oddeľujú od maďarskej školy a je vymenovaný prvý slovenský riaditeľ p.Eduard Malíček. V roku 1933 má slovenská škola už tri triedy.

Po oslobodení v roku 1945 bola škola umiestnená v budove kaštieľa, ktorý patril grófovi Vécseymu a sídlila až do roku 1963, kedy sa vybudovala plneorganizová základná škola a bola daná do užívania 1.februára 1963. Pozostávala z dvoch pavilónov, jedna budova pre ZDŠ slovenskú a v druhej bola ZDŠ maďarská.

www.zsstreda.edu.sk

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: