• AKTUALITY
  • OBEC
  • FIRMY A ORGANIZÁCIE
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Zaujímavosti

Chotár obce leží v ndmorskej výške 99-273 m, v južnej časti Východoslovenskej nížinyna juhovýchodnom úpätí Zemplínskych vrchov. Rovinný chotár v území zaplavovanom Bodrogom má množstvo mŕtvych ramien, z ktorých vytvárajú jazerá.

Pozoruhodná je štátna prírodná rezetvácia TAJBA, ktorú tvorí mŕtve rameno Bodrogu s močiarmi a asociáciami rastlín a živočíchov na ploche 27,36 ha. Tajba bola za štátnu prírodnú rezerváciuvyhlásená 25.mája 1966. Z rastlinných spoločenstiev tu prevláda pálka širokolistá, steblovka vodná, trsť obyčajná a iné. Z chránených je potrebné spomenúť lekno biele, leknica žltá, leknovec štítnatýrezavka aloovitá a kotvica plávajúca. Raritou je výskyt moruše rastúcej na okraji močiara, je to zriedkavý prípad výskytu moruše vo voľnej prírode. Pre rezerváciu je charakteristický výskyt vzácnej korytnačky močiarnej a vzácnych druhovvodného vtáctva, ako je napr. čajka smejivá, kaňa močiarna, volavka purpurová, bučiačik obyčajný a iné. Rezervácia je vzácnou ukážkou posledných zvyškov významných močiarov Východoslovenskej nížiny.

Zaujímavé je chránené biologické nálezisko Tarbucké piesky, ktoré predstavuje neporušenú pieskovú dunu v údolí kopca Tarbucka. Viažu sa na ňu osobitné druhy rastlín, napr. endemit východoslovenských pieskov kostrava Margittaiova, skorocel indický, kochia vlnokvetá, klinček neskorý a iné. 

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: