• AKTUALITY
  • OBEC
  • FIRMY A ORGANIZÁCIE
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ 15.07.2019Pozvánka na 7. zasadnutie OZ 15.07.2019
Návrh dodatku č. 5 k VZN Návrh dodatku č. 5 k VZN "Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom obecného majetku"
POZVÁNKA na 6. zasadnutie OZ 17.06.2019POZVÁNKA na 6. zasadnutie OZ 17.06.2019
Výzva na predkladanie ponukyVýzva na predkladanie ponuky
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2019Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2019
Návrh dodatku č. 5 k VZN Výška príspevku na čiast. úhradu nákladov a podmienky úhrady v škol. strav. zariad.Návrh dodatku č. 5 k VZN Výška príspevku na čiast. úhradu nákladov a podmienky úhrady v škol. strav. zariad.
Oznámenie - Návrh Záverečného účtuOznámenie - Návrh Záverečného účtu
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ 13.5.2019Pozvánka na 5. zasadnutie OZ 13.5.2019
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy, Školská 2, Streda nad BodrogomVÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy, Školská 2, Streda nad Bodrogom
POZVÁNKA na 4. zasadnutie OZ 25.3.2019POZVÁNKA na 4. zasadnutie OZ 25.3.2019
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Návrh dodatku č. 1 k VZN Návrh dodatku č. 1 k VZN "Poskytovanie soc. služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce"
Návrh dodatku č. 4 k VZN Návrh dodatku č. 4 k VZN "Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom obecného majetku"
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
POZVÁNKA na 3. zasadnutie OZ 19.2.2019POZVÁNKA na 3. zasadnutie OZ 19.2.2019
POZVÁNKA na zasadnutie OZ 22.01.2019POZVÁNKA na zasadnutie OZ 22.01.2019
Oznámenie - Návrh VZNOznámenie - Návrh VZN
Upovedomenie - výrub drevínUpovedomenie - výrub drevín
POZVÁNKA na 1. zasadnutie OZ 11.12.2018POZVÁNKA na 1. zasadnutie OZ 11.12.2018
POZVÁNKA na ustanovujúce zasadnutie OZPOZVÁNKA na ustanovujúce zasadnutie OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2019Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2019
Návrh VZN - Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na roky 2019-2021Návrh VZN - Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na roky 2019-2021
Návrh VZN - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad BodrogomNávrh VZN - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
POZVÁNKA na 45. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 45. zasadnutie OZ
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Verejná vyhláška - DERATIZÁCIAVerejná vyhláška - DERATIZÁCIA
POZVÁNKA na 44. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 44. zasadnutie OZ
Oznámenie - výrub drevínOznámenie - výrub drevín
Oznámenie - Zámer na prenájom pozemkovOznámenie - Zámer na prenájom pozemkov
Oznámenie - Zámer na prenájom pozemkovOznámenie - Zámer na prenájom pozemkov
Oznámenie - Zámer na prenájom pozemkovOznámenie - Zámer na prenájom pozemkov
Oznámenie - Zámer na prenájom pozemkovOznámenie - Zámer na prenájom pozemkov
Oznámenie - Zámer na zámenu pozemkovOznámenie - Zámer na zámenu pozemkov
Verejná vyhláška  - OSÝPKY - OČKOVANIEVerejná vyhláška - OSÝPKY - OČKOVANIE
Verejná vyhláška - OSÝPKYVerejná vyhláška - OSÝPKY
POZVÁNKA na 43. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 43. zasadnutie OZ
POZVÁNKA na 42. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 42. zasadnutie OZ
Návrh Návrh "Záverečný účet za rok 2017"
Návrh pravidiel kontrolnej činnosti HKNávrh pravidiel kontrolnej činnosti HK
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
POZVÁNKA na 41. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 41. zasadnutie OZ
Informácia o zámere realizácie projektu CIZS v obci Streda nad BodrogomInformácia o zámere realizácie projektu CIZS v obci Streda nad Bodrogom
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
Návrh dodatku č. 1 k VZN Návrh dodatku č. 1 k VZN "O poskytovaní soc. služieb"
Návrh dodatku č.3 k VZN Návrh dodatku č.3 k VZN "Ostatné poplatky a poplatok za prenájom obecného majetku"
Odvolanie II.stupňa povodňovej aktivityOdvolanie II.stupňa povodňovej aktivity
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
POZVÁNKA na 40. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 40. zasadnutie OZ
Návrh VZN 1/2018 Návrh VZN 1/2018 "Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce"
Návrh dodatku č.1 k VZN Návrh dodatku č.1 k VZN "Verejný poriadkok na území obce Streda nad Bodrogom"
Návrh dodatku č.1 k VZN Návrh dodatku č.1 k VZN "O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb"
Návrh dodatku k VZN Návrh dodatku k VZN "Štatút obce Streda nad Bodrogom"
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
Návrh VZN Návrh VZN "Určenie sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce SnB a podmienky prevodu majetku vo vlastníctve obce SnB
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity k katastrálnom území obceVyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity k katastrálnom území obce
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
POZVÁNKA na 39. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 39. zasadnutie OZ
Výberové konanie  - Terénny sociálny pracovník (TSP)Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP)
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIUS KSKOznámenie o zmene strategického dokumentu RIUS KSK
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
Návrh dodatku k VZN Návrh dodatku k VZN
POZVÁNKA na 38. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 38. zasadnutie OZ
POZVÁNKA na 37. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 37. zasadnutie OZ
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
Odvolanie II.stupňa povodňovej aktivityOdvolanie II.stupňa povodňovej aktivity
Správa o hodnotení strat. dokumentu a návrh strat. dokumentu Správa o hodnotení strat. dokumentu a návrh strat. dokumentu
Výzva na súťaž Výzva na súťaž "Projektový manažér"
Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity k katastrálnom území obceVyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity k katastrálnom území obce
POZVÁNKA na 36. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 36. zasadnutie OZ
Voľné pracovné miesto - ASISTENT UČITEĽAVoľné pracovné miesto - ASISTENT UČITEĽA
Voľné pracovné miesto - SOCIÁLNY PEDAGÓGVoľné pracovné miesto - SOCIÁLNY PEDAGÓG
Návrh Návrh "VZN Miestne dane a miestne poplaty za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Návrh Návrh ""VZN Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2018"
Návrh Návrh "Dodatku č.2 k VZN ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom majetku obce"
Návrh Návrh "Dodatku č. 4 k VZN Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach soc. služieb"
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I.polrok 2018Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I.polrok 2018
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Publicita - Verejné osvetleniePublicita - Verejné osvetlenie
POZVÁNKA na 35. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 35. zasadnutie OZ
ZÁMER - prenájom nehnuteľnostiZÁMER - prenájom nehnuteľnosti
Návrh VZNNávrh VZN"O vyhlásení záväznej časti spoločného ÚPN obcí SnB a KnB"
Výberové konanie  - Terénny sociálny pracovník (TSP)Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP)
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Návrh VZN - prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútkuNávrh VZN - prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku
POZVÁNKA na 34. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 34. zasadnutie OZ
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Oznámenie o prerokovaní návrhu spoločného ÚPN obcí SNB a KNBOznámenie o prerokovaní návrhu spoločného ÚPN obcí SNB a KNB
POZVÁNKA na 32. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 32. zasadnutie OZ
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
POZVÁNKA na 32. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 32. zasadnutie OZ
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Výzva na predloženie cenovej ponukyVýzva na predloženie cenovej ponuky
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - určenie volebných obvodovVoľby do orgánov samosprávnych krajov - určenie volebných obvodov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voličaVoľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
POZVÁNKA na 31. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 31. zasadnutie OZ
POZVÁNKA na 30. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 30. zasadnutie OZ
Oznámenie o prerokovaní konceptu spoločného ÚPNOznámenie o prerokovaní konceptu spoločného ÚPN
Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkuObchodná verejná súťaž - prenájom pozemku
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Streda nad BodrogomVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Streda nad Bodrogom
POZVÁNKA na 29. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 29. zasadnutie OZ
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
OZNÁMENIE o uložení zásielkyOZNÁMENIE o uložení zásielky
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
Obchodná verejná súťažObchodná verejná súťaž
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
POZVÁNKA na 28. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 28. zasadnutie OZ
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Oznámenie - Úprava elektrického vedeniaOznámenie - Úprava elektrického vedenia
OZNÁMENIE o uložení zásielkyOZNÁMENIE o uložení zásielky
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Oznámenie - Zámer na prenájom majetku obceOznámenie - Zámer na prenájom majetku obce
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
POZVÁNKA na mimoriadne zasadnutie OZPOZVÁNKA na mimoriadne zasadnutie OZ
ZÁMER - prenájom nehnuteľnostiZÁMER - prenájom nehnuteľnosti
ZÁMER - prenájom nehnuteľnostiZÁMER - prenájom nehnuteľnosti
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
POZVÁNKA na 27. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 27. zasadnutie OZ
Szerdahelyiovský kaštieľSzerdahelyiovský kaštieľ
Zámer - výkon práva poľovníctvaZámer - výkon práva poľovníctva
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
POZVÁNKA na 26. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 26. zasadnutie OZ
Obchodná verejná súťažObchodná verejná súťaž
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Návrh VZN - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad BodrogomNávrh VZN - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom
Návrh VZN - Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2017Návrh VZN - Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2017
Návrh dodatku č.7 k VZN Návrh dodatku č.7 k VZN "O mieste a čase zápisu dieťaťa
Odvolanie II.stupňa povodňovej aktivityOdvolanie II.stupňa povodňovej aktivity
POZVÁNKA na 25. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 25. zasadnutie OZ
Návrh dodatku k VZN Návrh dodatku k VZN
POZVÁNKA na 24. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 24. zasadnutie OZ
POZVÁNKA na 23. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 23. zasadnutie OZ
ZÁMER - prenájom nehnuteľnostiZÁMER - prenájom nehnuteľnosti
POZVÁNKA na 22. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 22. zasadnutie OZ
POZVÁNKA na 21. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 21. zasadnutie OZ
POZVÁNKA na 20. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 20. zasadnutie OZ
Návrh - Záverečný účet 2015Návrh - Záverečný účet 2015
Návrh VZN - Trhový poriadokNávrh VZN - Trhový poriadok
POZVÁNKA na 19. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 19. zasadnutie OZ
Návrh VZN - O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných obcou SNBNávrh VZN - O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných obcou SNB"
Návrh VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce Streda nad BodrogomNávrh VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce Streda nad Bodrogom
Oznámenie - MŠOznámenie - MŠ
Návrh VZN - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce SNB Návrh VZN - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce SNB
Návrh VZN - O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní staviebNávrh VZN - O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
POZVÁNKA na 18. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 18. zasadnutie OZ
Rozhodnutie RÚVZRozhodnutie RÚVZ
OZNÁMENIE - odpredaj prebytočného majetku obceOZNÁMENIE - odpredaj prebytočného majetku obce
POZVÁNKA na 17. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 17. zasadnutie OZ
Odvolanie II.stupňa povodňovej aktivityOdvolanie II.stupňa povodňovej aktivity
VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/-ka Domova dôchodcov v Strede nad BodrogomVÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/-ka Domova dôchodcov v Strede nad Bodrogom
Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity k katastrálnom území obceVyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity k katastrálnom území obce
Návrh dodatku k VZN Návrh dodatku k VZN "Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom obecného majetku"
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/-ka MŠ v Strede nad BodrogomVÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/-ka MŠ v Strede nad Bodrogom
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca OZOZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca OZ
Publicita - Verejné osvetleniePublicita - Verejné osvetlenie
POZVÁNKA na 16. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 16. zasadnutie OZ
OZNÁMENIEOZNÁMENIE
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca OZOZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca OZ
OZNÁMENIE o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátovOZNÁMENIE o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátov
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
POZVÁNKA na 15. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 15. zasadnutie OZ
Oznámenie - ZámerOznámenie - Zámer
Oznámenie prerokovaní zadania pre spracovanie spol. ÚP obce SnB a KnBOznámenie prerokovaní zadania pre spracovanie spol. ÚP obce SnB a KnB
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR KSK na roky 2016-2022Oznámenie o strategickom dokumente PHSR KSK na roky 2016-2022
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Návrh VZN - Ostatné poplatky za služby a poplatky prenájom obecného majetkuNávrh VZN - Ostatné poplatky za služby a poplatky prenájom obecného majetku
POZVÁNKA na 14. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 14. zasadnutie OZ
Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampaneNávrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Voľby do NR SR 2016 - Informácie pre voličaVoľby do NR SR 2016 - Informácie pre voliča
Návrh VZN - Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na roky 2016-2018Návrh VZN - Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na roky 2016-2018
Návrh VZN - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad BodrogomNávrh VZN - Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
POZVÁNKA na 13. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 13. zasadnutie OZ
Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevínUpovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín
Návrh VZN Návrh VZN "Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce"
POZVÁNKA na 12. zasadnutie OZPOZVÁNKA na 12. zasadnutie OZ
OZNÁMENIE o začatí obstarávania spol. ÚP obce Streda nad Bodrogom a Klin nad BodrogomOZNÁMENIE o začatí obstarávania spol. ÚP obce Streda nad Bodrogom a Klin nad Bodrogom
ZámerZámer
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentuOznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ s VJMVýberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ s VJM
Uznesenie 53/2015Uznesenie 53/2015
Uznesenie - ZÁMERUznesenie - ZÁMER
OZNÁMENIE - ZámerOZNÁMENIE - Zámer
OZNÁMENIE - ZámerOZNÁMENIE - Zámer
OZNÁMENIEOZNÁMENIE

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: