• AKTUALITY
  • OBEC
  • FIRMY A ORGANIZÁCIE
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

Obec Streda nad Bodrogom je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.    

                                                                                                                                                                                         

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Streda nad Bodrogom

Hlavná 174/391

076 31 Streda nad Bodrogom                                                                                                                                               

IČO: 00331970

DIČ: 2020730580

Zastúpená: Zoltánom MENTOM, starostom obce 

Tel. kontakt: 056/63 73 422

E-mail: obecstredanb@stonline.sk

Web: www.stredanadbodrogom.sk

Dokumenty na stiahnutie

(86.5 kb)
(87.5 kb)
(164.5 kb)
(50.46 kb)
(60.5 kb)

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: