• AKTUALITY
  • OBEC
  • FIRMY A ORGANIZÁCIE
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

Obec Streda nad Bodrogom je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.    

                                                                                                                                                                                         

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Streda nad Bodrogom

Hlavná 174/391

076 31 Streda nad Bodrogom                                                                                                                                               

IČO: 00331970

DIČ: 2020730580

Zastúpená: Zoltánom MENTOM, starostom obce 

Tel. kontakt: 056/63 73 422

E-mail: obecstredanb@stonline.sk

Web: www.stredanadbodrogom.sk

Dokumenty na stiahnutie

(19.66 kb)
(6578 kb)
(5213.58 kb)
(7696.01 kb)
(1747.11 kb)
(3337.95 kb)
(309.24 kb)
(11.2 kb)
(60.32 kb)
(86.5 kb)
(87.5 kb)
(164.5 kb)
(50.46 kb)
(60.5 kb)

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: