• AKTUALITY
  • OBEC
  • FIRMY A ORGANIZÁCIE
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov v Strede nad Bodrogom je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec. Slúži ako zariadenie sociálnych služieb od roku:1993 pre starých občanov, ktorí potrebujú komplexnú starostlivosť alebo iné služby ako:

–                    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

–                    sociálne poradenstvo

–                    sociálna rehabilitácia

–                    ošetrovateľská starostlivosť

–                    ubytovanie

–                    stravovanie

–                    upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

           

Domov dôchodcov je umiestnený v ranogotickom kaštieli z 19.storočia, ktorý bol na účely poskytovania sociálnych služieb prispôsobený  rekonštrukciou v rokoch 1992 – 1993.

Nachádza sa v tichej časti obce a je obkolesený pekným udržiavaným parkom. Dopravná dostupnosť je najvhodnejšia osobnými vozidlami alebo taxi službou. DD je od autobusovej zastávky vzdialený asi 10 min. pešou chôdzou.

Stravovanie obyvateľov je zabezpečené vlastnou prevádzkou a vo vlastnej jedálni. Jedálny lístok je vydávaný týždenne čo zabezpečuje pestrú a kvalitnú stravu. Personál obslúži chorých pacientov aj na izbách. Kapacita DD je pre 40 ľudí.  Budova DD je zložená z viacerých objektov, ktoré tvoria spolu súvislý celok. Sú nimi pôvodná budova, prístavba a rekonštruovaná časť. Počet izieb je 11.  z toho dve jednoposteľové, šesť dvojposteľových, dve šesť posteľové a jedna štvorposteľová. Obyvatelia majú k dispozícii príručnú kuchynku, modlitebný kútik a spoločenskú miestnosť. Schodisko je vybavené stoličkovým výťahom, čím je objekt bezbariérový.

Sociálna služba pre obyvateľov je poskytovaná ako celoročná pobytová sociálna služba.

Za prevádzku zariadenia zodpovedá riaditeľ DD, ktorý riadi a kontroluje činnosť zariadenia v súčasnosti pani riaditeľka  Mgr. Monika Ballaová.

Zamestnanci sú členení nasledovne:

–                    Riaditeľka DD

–                    Pracovníci ekonomicko - prevádzkového úseku

–                    Pracovníci sociálno – zdravotného úseku

     Tel. kontakt:

     Riaditeľstvo  0905 502 710   pani Mgr. Monika Ballaová

     Sekretariát 056/63 73 496

     E-mail: ddstredanadb@gmail.com 

       ( www.domovdochodcov.wbl.sk/Organizacna-struktura.html )

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: