• AKTUALITY
  • OBEC
  • FIRMY A ORGANIZÁCIE
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Miestny spolok Červeného kríža

Dňa 25.januára 2017 sa v našej obci SČK uskutočnil bezplatný odber krvi v spolupráci s Košickou transfúznou stanicou. Zúčastnilo sa 33. Darcov, z ktorých 25. darovali krv. Darovať boli aj traja noví darcovia. Touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom.

Zoznam mien darcov:

Papp Norbert                                                            

Boľ

Káplár Jozef                                                              

Borša

Kótka Tibor                                                             

Streda nad Bodrogom

Kótka Zsolt                                                              

Streda nad Bodrogom

Spišák Marian                                                          

Bieľ

Mészarošová Viktória                                              

Bačka

Mészároš Jozef                                                          

Bačka

Buhaj Ján                                                                  

Rad

Buhaj Mikuláš                                                         

Veľké Kapušany

Illés Andrej                                                               

Malý Horeš

Fetyková Zuzana                                                    

Veľký Kamenec

Sýkora Miroslav                                                        

Streda nad Bodrogom

Sýkorová Sylvia                                                        

Streda nad Bodrogom

Cibáková Judita                                                         

Streda nad Bodrogom

Štofková Mária                                                          

Streda nad Bodrogom

Lešková Bianka                                                        

Borša

Szunyog Jozef                                                           

Kráľovský Clmec

Mgr. Gecseová Katarína                                            

Streda nad Bodrogom

Choma Marian                                                          

Strážne

Kiššová Magdaléna                                                   

Streda nad Bodrogom

Kasko Róbert                                                            

Veľký Kamenec

Szerdahelyi Alexander                                              

Streda nad Bodrogom

Szerdahelyi Kristian                                                  

Streda nad Bodrogom

Kanda Nándor                                                           

Zemplín

Belászová Lucia                                                        

Streda nad Bodrogom

Visnyai Roland                                                        

Veľký Kamenec

Pálinkáš Ladislav                                                        

Streda nad Bodrogom

Kačiková Magdaléna                                                  

Streda nad Bodrogom

Tóth Csaba                                                                  

Streda nad Bodrogom

Tóthová Zlatica                                                          

Streda nad Bodrogom

Noví darcovia:  

Ištván Viktor

Streda nad Bodrogom

Világi Ján

Veľký Kamenec

Pásztor Martin

Veľký Kamenec

8. darcom nemohli odobrať krv zo zdravotných dôvodov.

Všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme!          


 

Dňa 18.mája 2016  SČK v našej obci uskutočnil bezplatný odber krvi v spolupráci s Košickou transfúznou stanicou. Zúčastnilo sa 24 darcov z ktorých 20 darovali krv. Touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme novému darcovi, ktorý sa rozhodol darovať krv.

Zoznam mien darcov:

Ján Vida

Streda nad Bodrogom

Zsolt Kótka

Streda nad Bodrogom

Csilla Zselenáková

Malý Kamenec

Attila Tokár

Streda nad Bodrogom

Magdaléna Kacsiková

Streda nad Bodrogom

Alexander Szerdahelyi

Streda nad Bodrogom

Tibor Kótka

Streda nad Bodrogom

Norbert Pap

Boľ

Adriana Siposová

Veľký Kamenec

Magdaléna Kissová

Streda nad Bodrogom

Ján Buhaj

Rad

Jozef Mészáros

Bačka

Viktória Mészárosová

Bačka

Mikuláš Buhaj

Veľké Kapušany

Miroslav Sýkora

Streda nad Bodrogom

ZlaticaTóthová

Streda nad Bodrogom

Lucia Belászová

Streda nad Bodrogom

Csaba Tóth

Streda nad Bodrogom

Zuzana Hajdúová

Borša

Erika Hajdóková

Streda nad Bodrogom

Mária Štofková

Streda nad Bodrogom

Mikuláš Varecha

Streda nad Bodrogom

Ján Iski

Klin nad Bodrogom

Nový darca: 

Arpád Gregor

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme!            


 

     

Dňa 27.januára 2016 v našej obci SČK uskutočnil bezplatný odber krvi v spolupráci s Košickou transfúznou stanicou. Zúčastnilo sa 35. darcov z ktorých 29. darovali krv. Touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme novej darkyni, ktorá sa  prvý raz rozhodla darovať krv.

Zoznam mien darcov:

Lucia Belászová                     Streda nad Bodrogom

András Dócs                           Malý Kamenec

Mikuláš Varecha                    Streda nad Bodrogom

Ján Vida                                 Streda nad Bodrogom

Norbert Papp                          Boľ

Alexander Kacsik –mladší     Streda nad Bodrogom

Alexander Kacsik –starší       Streda nad Bodrogom

Andrej Illéš                            Malý Horeš

Zsolt Kótka                            Streda nad Bodrogom

Nándor Kanda                       Zemplín    

Zoltán Kondáš                       Ruska

Melinda Dócsová                  Malý Kamenec

Adriana Sipošová                  Veľký Kamenec

Ján Iski                                  Klin nad Bodrogom

Miroslav Sýkora                     Streda nad Bodrogom

Sylvia Sýkorová                     Streda nad Bodrogom

Peter Kaško                            Borša

Oskar Burčák                         Streda nad Bodrogom

Agáta Pribulová                     Streda nad Bodrogom

Dajana Džambová                 Streda nad Bodrogom

Kristián Szerdahelyi              Streda nad Bodrogom   

Mgr.Zsolt Szabó                     Borša

Csaba Tóth                             Streda nad Bodrogom

Erika Hajdóková                    Streda nad Bodrogom

Csilla Zselenáková                 Malý Kamenec

Juraj Pallér                             Veľký Kamenec

Zuzana Hajduová                   Borša

Ján Buhaj                                Rad

Jozef Meszároš                       Bačka

Tibor Kótka                            Streda nad Bodrogom

Mária Štofková                      Streda nad Bodrogom

Magdaléna Kissová               Streda nad Bodrogom

Alexander Szerdahelyi          Streda nad Bodrogom

Zlatica Tóthová                     Streda nad Bodrogom

Magdaléna Kacsiková           Streda nad Bodrogom

Nová darkyňa:

Melinda Dócsová                     Malý Kamenec

Na odbere  6. darcovia darovali krv aj pre pani Margitu Kačikovú, ktorá ide na operáciu a to menovite:

Mikuláš Varecha

Alexander Kacsik-mladší

Alexander Kacsik-starší

Tibor Kótka

Zsolt Kótka

Nándor Kanda

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme!


 

Dňa 23.septembra 2015 sa v našej obci SČK uskutočnil bezplatný odber krvi v spolupráci s Košickou transfúznou stanicou. Zúčastnilo sa 28 darcov z ktorých 26 darovali krv. Touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme trom novým darcom, ktorí sa  prvý raz rozhodli darovať krv.

Zoznam mien darcov:

András Dócs                                      

           Malý Kamenec

Mikuláš Varecha                               

            Streda nad Bodrogom

Attila Tokár                                       

            Streda nad Bodrogom

Dominika Tokárová                          

            Streda nad Bodrogom

František Fekete                    

            Klin nad Bodrogom

Zoltán Kondáš                                   

            Ruska

Ladislav Belász                                 

            Streda nad Bodrogom

Mgr.Zsolt Szabó                                

            Borša

Mikuláš Tóth                                     

            Kráľovský Chlmec

Csaba Tóth                                        

            Streda nad Bodrogom

Erika Hajdóková                               

            Streda nad Bodrogom

Michal Hajdu                                                

            Viničky

Judita Czibáková                               

            Streda nad Bodrogom

Csilla Zselenáková                            

            Malý Kamenec

Juraj Pallér                                                    

            Veľký Kamenec

Zuzana Hajduová                              

            Borša

Ján Buhaj                                           

            Rad

Jozef Meszároš                                  

            Bačka

Mikuláš Buhaj                                   

            Veľké Kapušany

Tibor Kótka                                       

            Streda nad Bodrogom

Mária Štofková                                             

            Streda nad Bodrogom

Magdaléna Kissová                                        

            Streda nad Bodrogom

Alexander Szerdahelyi                                 

            Streda nad Bodrogom

Zlatica Tóthová                                

            Streda nad Bodrogom

Magdaléna Kacsiková                                  

            Streda nad Bodrogom

Noví darcovia:

Melinda Dócsová                     

Malý Kamenec

Beáta Szabó                              

Borša

Viktória Mészárošová            

Bačka

Na odbere sa zúčastnili aj občania, ktorí idú na operáciu a darcovia im darovali odobratú krv, ktorá sa posiela do príslušných nemocníc.

Menovite:

Tóth Viktor – Tibor Kótka darca

Magdaléna Kacsiková darkyňa

Magdaléna Kissová darkyňa

Juraj Pallér darca

Mgr.Zsolt Szabó darca

Csilla Zselenáková darkyňa

Krisztová Mária -  František Fekete darca

Jozef Mészároš darca

Ján Buhaj darca

Mikuláš Buhaj darca

Peter Rontó -   Mikuláš Varecha darca

Dominika Tokárová darkyňa

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme!   


 

Dňa 20.mája 2015  v našej obci SČK usporiadal bezplatný odber krvi v spolupráci s Košickou transfúznou stanicou. Zúčastnilo sa 24 darcov a všetci zúčastnení aj darovali krv. Touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme  piatim novým darcom, ktorí sa  prvý raz rozhodli darovať krv.

Zoznam mien darcov:

Ladislav Durbák                      

Streda nad Bodrogom

Ján Vida                                    

Streda nad Bodrogom

Judita Czibáková                     

Streda nad Bodrogom

Zsolt Kótka                              

Streda nad Bodrogom

Juraj Pallér                               

Veľký Kamenec

Tibor Veres                              

Viničky

Zuzana Hajduová                

Borša

Ján Bukaj                                 

Rad

Jozef Meszároš                       

Bačka

Mikuláš Bukaj                         

Veľké Kapušany

Tibor Kótka                             

Streda nad Bodrogom

Štefan Káplár                        

Somotor

Mária Štofková                    

Streda nad Bodrogom

Miroslav Sýkora                     

Streda nad Bodrogom

MagdalénaKissová              

Streda nad Bodrogom

Alexander Szerdahelyi         

Streda nad Bodrogom

Kristian Szerdahelyi             

Streda nad Bodrogom

Zlatica Tóthová                     

Streda nad Bodrogom

Magdaléna Kacsiková         

Streda nad Bodrogom

Ladislav Durbák                      

Streda nad Bodrogom

Noví darcovia:

András Dócs                        

Malý Kamenec

Erika Hajdóková                   

Streda nad Bodrogom

Csilla Zselenáková              

Malý Kamenec

Ladislav Belász                    

Streda nad Bodrogom

Mgr. Zsolt Szabó 

Borša

                 

Oznamy miestneho rozhlasu:

Fotogaléria:

Novinky:

Naptár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: